İÇİNDEKİLER
Sayfa No
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ve Mevsimsel Etkilerden
Arındırılmış KKO
2
İkili Sektörlere Göre Kapasite Kullanım Oranı
3
Mal Gruplarına Göre Kapasite Kullanım Oranı
4
İstatistik Genel Müdürlüğü
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı (KKO) ve Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış KKO (Ağırlıklı Ortalama - %)
KKO
KKO - MA
Yıllar
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
2007
77,9
77,3
80,3
80,5
80,8
81,7
82,0
79,6
80,8
81,6
80,8
79,2
2008
77,9
78,0
76,9
78,6
79,2
80,3
79,8
80,0
77,3
75,8
71,8
64,9
2009
61,6
60,9
58,7
59,7
64,0
67,5
67,9
68,9
68,0
68,2
69,8
67,7
2010
68,6
67,8
67,3
72,7
73,3
73,3
74,4
73,0
73,5
75,3
75,9
75,6
2011
74,6
73,0
73,2
74,9
75,2
76,7
75,4
76,1
76,2
77,0
76,9
75,5
2012
74,7
72,9
73,1
74,7
74,7
74,6
74,8
74,3
74,0
74,9
74,0
73,6
2013
72,4
72,2
72,7
73,6
74,8
75,3
75,5
75,5
75,4
76,4
75,6
76,0
2014
73,9
73,3
73,1
74,4
74,4
75,3
74,9
74,7
74,4
74,9
74,5
74,6
2015
73,7
72,8
72,4
74,1
74,9
75,1
75,9
74,8
75,9
75,5
75,9
75,8
2007
79,7
79,5
82,3
81,2
80,6
80,7
80,5
77,8
80,1
80,0
80,0
79,8
2008
79,8
80,2
79,1
79,2
78,9
79,2
78,2
78,3
76,5
74,2
71,0
65,6
2009
63,5
63,3
61,2
60,5
63,9
66,5
66,4
67,2
67,2
66,7
68,7
68,1
2010
70,1
70,0
69,6
73,3
73,1
72,5
73,2
71,9
72,9
74,0
75,0
75,6
2011
75,8
74,7
75,1
75,4
75,0
76,1
74,6
75,2
75,8
75,7
76,0
75,4
2012
75,8
74,7
75,0
75,0
74,3
73,7
74,0
73,7
73,7
74,0
73,4
73,6
2013
73,6
73,7
74,2
74,0
74,5
74,6
74,6
75,0
75,0
75,6
75,0
75,8
2014
74,8
74,7
74,6
74,8
74,1
74,7
74,1
74,2
74,0
74,1
73,9
74,3
2015
74,5
74,1
73,9
74,7
74,7
74,7
75,2
74,4
75,5
74,7
75,1
75,4
2
İstatistik Genel Müdürlüğü
SEKTÖR
KODLARI
İkili Sektörlere Göre Kapasite Kullanım Oranı (Ağırlıklı Ortalama - %)
10
11
12
13
SEKTÖRLER (Nace Rev.2)
Toplam İmalat
Gıda ürünlerinin imalatı
İçeceklerin imalatı
Tütün ürünleri imalatı
Tekstil ürünlerinin imalatı
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
2014
73,9
73,3
73,1
74,4
74,4
75,3
74,9
74,7
74,4
74,9
74,5
74,6
2015
73,7
72,8
72,4
74,1
74,9
75,1
75,9
74,8
75,9
75,5
75,9
75,8
2014
72,1
72,3
69,9
70,6
70,3
71,1
71,1
69,2
69,6
73,1
72,8
73,1
2015
72,1
70,3
69,3
69,7
70,3
68,6
69,8
68,7
70,9
72,3
72,5
71,9
2014
58,8
53,8
58,2
60,6
63,4
62,5
67,6
66,1
66,8
64,9
63,3
59,7
2015
61,9
56,4
56,7
58,0
59,2
66,4
66,2
64,7
66,8
64,3
62,0
61,3
2014
70,4
74,1
70,7
67,3
68,3
73,4
71,3
72,7
74,2
76,2
80,8
80,2
2015
79,7
68,4
72,8
72,9
73,2
75,3
74,9
72,5
79,0
81,8
74,5
83,9
2014
79,7
79,7
79,0
80,2
81,3
81,2
80,1
79,7
79,1
79,9
80,2
79,3
2015
77,5
77,0
75,1
73,6
76,8
74,2
77,5
77,2
76,3
77,2
78,5
77,7
2014
76,9
76,9
76,4
78,2
79,2
78,2
79,5
78,1
78,0
77,3
77,5
77,5
2015
75,6
74,7
74,1
76,8
75,6
78,3
77,9
78,4
78,1
76,2
76,7
76,5
Yıllar
14
Giyim eşyalarının imalatı
15
Deri ve ilgili ürünlerin
imalatı
2014
64,4
65,0
63,4
65,1
64,4
65,8
64,9
65,7
65,8
64,4
65,1
65,9
2015
64,4
61,6
57,2
58,4
58,1
57,6
60,5
62,0
63,4
61,3
59,8
59,7
Ağaç, ağaç ürünleri ve
mantar ürünleri imalatı
(mobilya hariç)
2014
76,8
74,9
75,0
78,2
79,4
78,7
78,0
78,5
78,8
77,4
77,0
76,5
2015
76,5
75,8
75,1
77,2
80,3
79,8
79,9
80,9
80,8
79,5
80,4
79,3
Kağıt ve kağıt ürünlerinin
imalatı
2014
79,1
80,7
81,2
81,3
82,4
81,4
79,4
81,7
80,1
79,9
81,2
82,2
2015
80,7
81,9
81,9
83,4
82,2
83,3
82,7
83,6
82,5
82,4
83,7
83,9
2014
70,3
67,0
68,3
67,1
72,8
73,1
68,9
67,2
70,1
70,7
68,8
67,4
2015
64,8
65,7
64,5
65,2
66,1
67,2
65,5
65,3
66,0
67,0
62,6
62,0
2014
71,7
57,0
65,0
69,4
67,9
63,6
64,3
72,1
74,6
77,4
80,3
76,2
2015
69,4
72,4
72,2
88,9
85,0
89,0
92,5
89,1
88,9
89,0
88,7
89,2
2014
76,5
77,2
80,2
78,6
80,2
79,0
79,3
77,1
72,3
72,5
70,3
74,2
2015
76,8
78,5
74,7
76,7
75,8
78,8
78,1
76,2
75,4
75,4
72,6
73,5
2014
72,9
72,7
72,7
73,7
74,5
73,2
75,6
74,5
72,8
76,3
75,0
77,0
16
17
18
19
20
Kayıtlı medyanın basılması
ve çoğaltılması
Kok kömürü ve rafine
edilmiş petrol ürünleri
imalatı
Kimyasalların ve kimyasal
ürünlerin imalatı
21
Temel eczacılık ürünlerinin
ve eczacılığa ilişkin
malzemelerin imalatı
2015
77,5
72,8
72,6
75,1
75,2
76,2
76,0
75,4
75,5
76,0
75,3
74,7
22
Kauçuk ve plastik ürünlerin 2014
imalatı
2015
73,0
71,8
73,4
72,0
72,5
71,3
72,9
71,8
74,4
73,1
75,6
73,9
73,9
72,8
74,5
72,2
74,5
73,9
73,3
72,9
72,1
74,1
72,8
73,4
2014
75,7
76,0
75,4
77,6
78,5
80,1
79,5
77,3
78,4
78,1
76,4
76,9
2015
74,7
72,1
71,3
74,8
77,8
78,1
78,1
75,9
77,5
76,2
77,8
78,1
2014
2015
75,4
74,2
75,9
74,0
74,3
72,0
72,2
74,4
71,9
75,8
75,0
75,7
74,6
75,8
76,0
74,2
76,6
75,5
75,4
73,6
74,1
74,9
74,9
74,3
Fabrikasyon metal ürünleri 2014
imalatı (Makine ve teçhizat
hariç)
2015
70,5
72,1
72,1
71,6
71,8
72,0
71,8
72,1
72,0
72,0
72,5
72,3
72,4
71,6
71,4
71,5
71,5
71,9
72,2
72,5
72,3
71,6
71,6
71,5
2014
87,0
86,7
87,0
85,0
85,7
87,9
86,7
84,9
86,0
86,7
86,1
83,6
2015
80,1
75,7
75,0
75,2
75,1
75,2
82,8
81,9
81,4
86,2
86,8
83,3
2014
2015
70,3
71,5
72,1
71,8
72,3
75,6
75,9
75,6
74,8
76,4
78,0
77,8
74,3
78,2
74,1
75,2
74,7
77,8
74,7
76,9
72,5
76,4
70,2
77,7
23
24
25
Diğer metalik olmayan
mineral ürünlerin imalatı
Ana metal sanayii
26
Bilgisayarların, elektronik
ve optik ürünlerin imalatı
27
Elektrikli teçhizat imalatı
Başka yerde
sınıflandırılmamış makine
ve ekipman imalatı
2014
77,9
77,8
78,3
79,8
80,1
80,1
79,0
78,2
77,4
78,1
79,2
77,8
28
2015
76,1
76,3
77,6
78,6
78,7
76,1
79,2
79,0
78,8
77,1
78,1
77,4
Motorlu kara taşıtı, treyler
(römork) ve yarı treyler
(yarı römork) imalatı
2014
73,8
64,8
66,6
68,7
65,5
68,2
69,0
70,3
67,9
68,3
70,6
72,1
2015
71,8
70,8
72,7
77,2
79,2
79,0
78,5
74,8
80,3
80,2
81,3
82,2
30
Diğer ulaşım araçlarının
imalatı
31
Mobilya imalatı
32
Diğer imalatlar
2014
2015
2014
2015
2014
2015
63,8
75,7
69,1
70,7
53,8
56,3
67,9
71,8
69,8
70,1
55,0
55,2
66,1
72,0
71,0
70,2
54,0
54,9
69,9
75,1
72,0
71,1
56,9
57,8
68,2
72,7
72,2
71,2
55,2
60,0
67,3
74,4
73,2
73,0
54,7
59,8
69,5
72,9
72,7
72,9
54,1
60,8
73,7
72,5
72,5
73,9
56,2
60,7
73,9
71,3
72,9
74,5
55,7
60,7
74,2
70,3
72,9
74,5
59,7
62,1
75,2
74,0
71,7
73,7
55,4
61,8
75,7
71,8
71,3
73,0
55,8
63,5
33
Makine ve ekipmanların
kurulumu ve onarımı
2014
77,5
77,9
68,8
76,4
69,5
75,2
71,9
69,0
69,1
78,3
67,3
67,6
2015
66,3
64,3
67,0
63,3
65,1
61,3
73,0
70,7
71,5
71,5
72,8
73,1
29
Not: İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı sonuçları http://evds.tcmb.gov.tr adresinde zaman serisi olarak yayımlanmaktadır.
3
İstatistik Genel Müdürlüğü
Mal Gruplarına Göre Kapasite Kullanım Oranı (Ağırlıklı Ortalama - %)
Yıllar
OCAK
ŞUBAT
MART
NİSAN
MAYIS
HAZİRAN
TEMMUZ
AĞUSTOS
EYLÜL
EKİM
KASIM
ARALIK
2014
73,9
73,3
73,1
74,4
74,4
75,3
74,9
74,7
74,4
74,9
74,5
74,6
2015
73,7
72,8
72,4
74,1
74,9
75,1
75,9
74,8
75,9
75,5
75,9
75,8
Dayanıklı Tüketim
Malları
2014
68,6
70,4
70,6
74,8
73,8
76,1
72,9
72,4
73,3
73,6
71,2
69,2
2015
68,1
67,0
70,1
70,8
71,2
72,7
75,4
73,3
75,2
76,0
76,4
75,5
Dayanıksız Tüketim
Malları
2014
72,8
72,6
71,4
72,8
73,2
73,5
73,9
72,6
72,6
74,2
74,0
74,0
2015
72,8
70,9
69,8
71,2
71,3
72,0
72,5
72,1
73,0
73,4
72.9*
72,7
2014
71,9
72,2
71,2
73,2
73,3
74,0
73,7
72,6
72,7
74,1
73,4
73,0
2015
71,9
70,1
69,9
71,1
71,3
72,1
73,1
72,3
73,4
73,9
73.6*
73,3
2014
70,7
70,5
68,4
69,3
69,3
70,3
70,8
69,1
69,6
72,8
73,3
73,0
2015
72,2
69,2
68,6
68,9
69,2
68,6
69,6
68,2
70,9
72,6
71.6*
71,8
2014
75,7
76,1
75,9
75,9
76,9
77,9
77,1
76,9
76,5
76,1
75,3
75,8
2015
75,4
74,9
73,6
74,9
76,6
76,5
77,0
75,9
76,6
75,7
76.3*
76,2
2014
73,7
70,9
71,2
73,2
71,4
72,8
72,7
73,2
72,2
73,3
73,9
74,2
2015
73,3
72,6
73,9
75,8
76,4
75,4
76,7
75,1
77,0
76,6
77,7
77,8
Toplam İmalat
Tüketim Malları
Gıda ve İçecekler
Ara Malları
Yatırım Malları
(*) Veriler güncellenmiştir.
4
Download

İÇİNDEKİLER Sayfa No İmalat Sanayi Kapasite Kullanım