Ayrık Matematik ve Kompleks Değişkenler dersi Ara Sınavı için Mazeret Sınavı A şubesi (Örgün ve
İkinci Öğretim) için, 8 Ocak 2016 tarihinde saat 10:00 de 204 no.lu derslikte yapılacaktır
Download

Ayrık Matematik ve Kompleks Değişkenler dersi Ara Sınavı için