ATATÜRK ORTAOKULU -8. SINIF
Mat. Öğrt. Hacer Hamiyet
DERS İÇİ ETKİNLİK
Kazanım-3: Doğrusal denklem sistemlerini grafikleri kullanarak çözer.
Örnek – 1 :
x  y  4

2x  y  2
Örnek – 2 :
x  y  1

x  y  3
Örnek – 3 :
xy  2 

2 x  2 y  4 
Denklem sisteminin çözümünü grafik çizerek bulalım.
Denklem sisteminin çözümünü grafik çizerek bulalım.
Denklem sisteminin çözümünü grafik çizerek bulalım.
ATATÜRK ORTAOKULU – 8. SINIF
H.H.
 Doğrusal denklem sisteminin çözümü, denklem sistemini oluşturan doğruların grafiklerinin kesim
noktasının koordinatlarıdır.
Örnek – 4: Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
S-1) 2x + y = 3 ve y = 3x – 7 doğrularının
kesiştikleri noktanın koordinatları
aşağıdakilerden hangisidir?
A) (–1,2) B) (1,–2)
C) (2,–1)
D) (–2,–1)
S-6)
(2013-2014 TEOG-2)
S-2) y = –5x + 3 ve y = x doğrusal denklem
sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
 1 1 
A) (1,1) B) (1,1) C) (2,2) D) ( , )
 2 2 
S-3)
(2013-2014 TEOG-2/Mazeret)
S-7)
S-4) 7x + 3y = 5 ve 2x + by = 10 doğrularının
kesim noktasının ordinatı 4 ise b kaçtır?
A)4
B)3
C)2
D)1
S-5) 5x – 2y = 4 doğrusu ile ax + 3y = 5
doğrusunun kesim noktasının apsisi 2 ise a kaçtır?
A) 1
B) 0
C) –1
D) –2
S-8) y ekseni, y = 3x ve 2x + y = –10
doğrularının sınırladığı bölgenin alanı kaç
br2 dir?
A) 12
B) 10
C) 8
D) 6
ATATÜRK ORTAOKULU – 8. SINIF
S-9)
H.H.
S-12)
S-10) (2013-2014 TEOG-2)
S-13) 5y – 3x – 15 = 0 doğrusu ile eksenler
arasında kalan bölgenin alanı kaç br2 dir?
A) 8
B) 7,5
C) 7
D) 6,5
S-11)
Ç.K=?
A)  
3x  y  22 
 denklem sisteminin
 9x  3y  42
B) 7,1
C) R
D)
1,7
S-14) x ekseni, 2x – 3y = 6 ve x + y = –2
doğrularının sınırladığı bölgenin alanı kaç
br2 dir?
A)3
B)4
C)5
D)6
ATATÜRK ORTAOKULU – 8. SINIF
S-15)
 20 20 
,  )
13
13 

 10 10 
C) ( , )
 7 7 
A) (
H.H.
S-18)
 13 13 
,  )
20
20 

7 
 7
,  )
D) ( 
 10 10 
B) (
S-19)
S-16)
 x  4y  15 
 denklem sisteminin Ç.K=?
2x  8y  30
A)  
B) 7,1
C) R
D) 1,7
S-20)
S-17)
Download

+ - 4 y2x2 2yx