KÜTAHYA İLİNDE 2016 YILI KİTLE YAYIM VASITALARI ÜRETİMİNİN PROGRAMI
Form: 6
İlde Hazırlanacak
veya
Hazırlattırılacak
Görüntülü
Yayınlar (Adet)
İlde Üretilecek Basılı Yayınlar (Adet)
Konusu
1- Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı
2- Ekmek İsrafının Önlenmesi
3- Tarım Sigortaları
4- K.K.Y.D.P.
5- Bitkisel Üretim Desteklemeleri
6- Hayvancılık İşletmelerinde Kayıt ve Desteklemeler
7- Güvenilir Gıda Tüketimi
8- Arpa Yetiştiriciliği
9- Şap Hastalığı
10-Brucella Hastalığı
11-Tritikale Yetiştiriciliği
12-Mantar hastalığı
13-Tarım Arazilerinin Toplulaştırılması
14-Sulama Yöntemleri ve Sulamanın Önemi
15-Zirai Mücadele İlaçlarının Kullanımı
16-Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
17-Buğday üretiminde verim ve kaliteyi yükseltmek
18-Dipkazan kullanımı
19-Tarımsal Depoculuk
20-Tarımsal Kuraklık
İL TOPLAMI :
FORMU TANZİM EDEN
Nevzat ÇETİN
Mühendis
……./09/2015
Sirküler
Mektup
Broşür
Liflet
Kitap
Dergi
Gazete
Afiş
Slayt
Seti
CD
100
-
-
100
-
500
500
1000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
500
500
500
10.000
-
-
-
200
200
-
-
KONTROL EDEN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…./09/2015
Yerel veya Bölgesel
Olarak Yayınlanacak
Radyo
TV
Programı Programı
Adet
Adet
1
1
1
2
2
2
1
1
11
-
ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…./09/2015
Download

2016 Yılı Kitle Yayım Vasıtaları Üretiminin Programı