2015 SUALTI ARAŞTIRMALARI
SIRA ARAŞTIRMA BAŞKANI
BAĞLI OLDUĞU KURUM
ARAŞTIRMA KONUSU
ARAŞTIRMA YERİ
1
Doç. Dr. Harun ÖZDAŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Muğla ve Antalya İlleri kıyılarında arkeolojik
sualtı araştırması
Muğla ve Antalya İlleri
2
Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖNİZ
Selçuk Üniversitesi
Antalya İli Kıyıları sualtı araştırması
Antalya İli
3
Dr. Erdoğan ASLAN
Selçuk Üniversitesi
Kekova Adası arkeolojik yüzey/sualtı
araştırması
Antalya İli, Kekova Adası
4
Yrd. Doç. Dr Emre OKAN
Düzce Üniversitesi
Bithniya Bölgesinin Karadeniz kıyılarındaki
antik liman, yerleşim ve batık potansiyelinin
tespiti
İzmit, Sakarya, Düzce ve
Zonguldak
Download

2015 Yılı Sualtı Araştırmaları