KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL VE KURUMLAR İLE
İŞYERİ SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİNİN 2016 YILI YILLIK ÇALIŞMA PLANI
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
YAPILACAK FAALİYETLER
OCAK
2016
SORUMLULAR
1
İl İSGB Yıllık Çalışma Planının Oluşturulması
x
İl İSGB, İlçe İSG Büroları; İş
Güvenliği Uzmanları
2
Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Planlanması ve Yürütülmesi
x x x x x x x x x x x x
İlçe İSG Büroları; Okul ve
Kurum Müd.
3
Okul ve Kurumlarda Risk Değerlendirme Çalışmaları ve İyileştirici Faaliyetler
x x x x x x x x x x x x
Okul ve Kurum Müdürlükleri
4
Okul ve Kurumlarda Acil Durum Planı Çalışmaları
x x x x x x x x x x x x
Okul ve Kurum Müdürlükleri
5
Çalışanların Sağlık Gözetimlerinin Yapılması
x x x x x x x x x x x x
İşyeri Hekimi
6
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe Göre Oluşturulan Ekiplerin Eğitimleri/
İlkyardımcı ve Destek Elemanlarının Eğitimleri
x x x x x x x x x x x x
İlçe İSG Büroları; Okul ve
Kurum Müd.
7
İlçe İşveren Vekilleri ve İlçe İSG Bürolarında Görevli İş Güvenliği Uzmanları İle Periyodik Toplantılar
x
İl İSGB
8
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencileri ile Stajer ve Çırakların İSG Eğitimlerinin Takibi
x x x x x x x x x x x x
Okul ve Kurum Müdürlükleri
9
Okul / Kurumlara Ait Bina ve Eklentilerinin İSG Mevzuatına Uygun Fiziki Koşulları Taşıyıp Taşımadığının
Belirlenmesi için Teknik Personelin Tespiti ve Görevlendirilmesi/Uygun Hale Getirilmesi
x
İl İSGB, İlçe İSG Büroları,
Okul ve Kurum Müd.
10
İSG Kurul Toplantılarının Yapılması
x x x x x x x x x x x x
İl İSGB, İlçe İSG Büroları;
Okul Ve Kurum Müd.
11
İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerinin Görevlendirilmesi
x
İl İSGB, İlçe İSG Büroları
12
Kurumların Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine Uygun Hale Getirilmesi
x x x x x x x x x x x x
Okul ve Kurum Müdürlükleri
13
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri
x x x x x x x x x x x x
İlçe İSG Büroları; Okul ve
Kurum Müd.
14
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Personele Özel Eğitim Verilmesi
x x x x x x x x x x x x
İl İSGB, İlçe İSG Büroları,
Okul ve Kurum Müd.
x
x
x
x
x
x
KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL VE KURUMLAR İLE
İŞYERİ SAĞLIK ve GÜVENLİK BİRİMİNİN 2016 YILI YILLIK ÇALIŞMA PLANI
ARALIK
KASIM
EKİM
EYLÜL
AĞUSTOS
TEMMUZ
HAZİRAN
MAYIS
NİSAN
MART
ŞUBAT
YAPILACAK FAALİYETLER
OCAK
2016
SORUMLULAR
15
İl İSGB
Yıllık ÇalışmaRevizyon
PlanınınRaporları(
Oluşturulması
Risk
Değerlendirme
Yeni riskler, iş kazası, meslek hastalığı v.b durumlarda)
x x x x x x x x x x x x
İl İSGB, İlçe İSG Büroları; İş
Okul
ve Kurum
Müdürlükleri
Güvenliği
Uzmanları
16
Büyük Kaza Önleme Politikası veya Güvenlik Raporu Hazırlanması Gereken İşyerlerinde Risk
Değerlendirme Çalışmaları
x x x x x x x x x x x x
Okul ve Kurum Müdürlükleri
17
Alt Yapısı Sağlanması Koşuluyla İşyeri Ortam Ölçümleri, Analiz ve Tetkiklerin Yapılması
x x x x x x x x x x x x
İl İSGB, İlçe İSG Büroları
18
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliğine Göre Çalışanların Bilgilendirilmesi
x x x x x x x x x x x x
Okul ve Kurum Müdürlükleri
19
Kişisel Koruyucu Donanımın Kullanımı ve Bakımı Eğitimlerinin Verilmesi
x x x x x x x x x x x x
Okul ve Kurum Müdürlükleri
x x x x x x x x x x x x
İl İSGB, İlçe İSG Büroları,Okul
ve Kurum Müdürlükleri
x x x x x x x x x x x x
Görevlendirilmiş ve
Yetkilendirilmiş Teknik
Personel
20
21
22
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre Periyodik Kontrolleri
Yapacak Personelin Tespiti ve Personellerin Gerekli Eğitimleri Alması Sağlanması
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğine göre Periyodik
Kontrollerinin Yapılması
Ulusal ve Uluslararası Düzeyde İSG Uygulamaları ve Kültürünün Geliştirilmesine Yönelik Projelerin
Hazırlanması ve Yarışmalar Düzenlenmesi
x
İl İSGB, İlçe İSG Büroları
İl İSGB,İlçe İSG Büroları, İş
Güvenliği Uzmanları
23
İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Rehberlik Çalışmaları, işyeri ortam gözetimleri
24
STK İşbirliği İçerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Farkındalık Yaratmak Amacıyla Panel ve
Seminer vb. Planlanması
25
İşe Giriş Sağlık Muayenelerinin Yapılması
x x x x x x x x x x x x
İşyeri Hekimi
26
Acil Durum Tatbikatlarının Planlanması ve Yapılması
x x x x x x x x x x x x
Okul ve Kurum Müdürlükleri
27
Yıllık Değerlendirme Raporunun Hazırlanması
x x x x x x x x x x x x
x
x x x
x
İl İSGB, İlçe İSG Büroları
İl İSGB, İlçe İSG Büroları,
Okul ve Kurum Müd.
Hazırlayan
ONAY
Hayati ÖZTÜRK
Fazilet DURMUŞ
İSGB Koordinatörü/İş Güvenliği Uzmanı
Şube Müdürü/İşveren Vekili
Download

2016 İSG Birimi Yıllık Çalışma Planı..