AKUT İSKEMİK İNMELİ HASTALARDA
TİYOL-DİSÜLFİD DENGESİNİN
ARAŞTIRILMASI
Hesna BEKTAŞ*, Gönül VURAL**, Şadiye GÜMÜŞYAYLA**,
Orhan DENİZ**, Murat ALIŞIK***, Özcan EREL***
*Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği
**Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı
***Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı
Download

akut iskemik inmeli hastalarda tiyol