T.C.
BODRUM KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 48422361-155-E.13489944
Konu : Özel Alan Öğretmen Yeterliliklerinin
Tanımlanması
30.12.2015
...................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
BODRUM
Mesleki ve Teknik ve Hayatboyu Öğrenmede Meslek Öğretmenliği ulusal meslek
standardının ve özel alan/genel öğretmen yeterliliklerinin oluşturulması konusunda yapılan
hazırlıklar ile sahadaki bilgi ve tecrübelerinizden yararlanılmak istenildiği ile ilgili Muğla
Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 28/12/2015 tarih ve 13387548 sayılı yazısı yazımız
Ek'inde gönderilmiştir.
Konuyla (Öğretmen Yeterlilikleri) ilgili olarak bazı okullarımızda geçmişte AB
projeleri yapıldığını, uzman ve öğretmenlerimizin muhtelif çalışmalara katıldığını, bazı
uzman ve öğretmenlerimizin yüksek lisans ve doktora çalışmasında bu alanda tez hazırladığı
ve bu aşamada yararlanabilecek kaynak dokümanları, yapılmış-tamamlanmış proje
bilgilerini, yurtiçinden ve yurtdışından tanıdığınız bu konuyla ilgili (yeterlilikler), uzmanların
adının ve haberleşme bilgilerinin [email protected] adresine gönderilmesi hususunda ;
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
İsmail ZEHİR
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
Ek:
Yazı ( 3 Sayfa )
Dağıtım:
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına ve
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlara
Bodrum Hükümet Konağı Kat:2 48400 BODRUM / MUĞLA
Bilgi için irtibat: Memur Eren İLGÜN
Telefon : (0 252) 316 1034 (124) Faks : (0 252) 313 6063
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: http://bodrum.meb.gov.tr/
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden c1a9-a464-3c32-b802-620c kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52904113-155-E.13387548
Konu : Özel Alan Öğretmen Yeterliliklerinin
Tanımlanması
28.12.2015
......................... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
Mesleki ve Teknik ve Hayatboyu Öğrenmede Meslek Öğretmenliği ulusal meslek
standardının ve özel alan/genel öğretmen yeterliliklerinin oluşturulması konusunda yapılan
hazırlıklar ile sahadaki bilgi ve tecrübelerinizden yararlanılmak istenildiği ile ilgili Milli
Eğitim Bakanlığının 26.12.2015 tarihli e - maili yazımız ekinde gönderilmiştir.
Konuyla (Öğretmen Yeterlilikleri) ilgili olarak bazı okullarımızda geçmişte AB
projeleri yapıldığını, uzman ve öğretmenlerimizin muhtelif çalışmalara katıldığını, bazı
uzman ve öğretmenlerimizin yüksek lisans ve doktora çalışmasında bu alanda tez hazırladığı
ve bu aşamada yararlanabilecek kaynak dokümanları, yapılmış-tamamlanmış proje
bilgilerini, yurtiçinden ve yurtdışından tanıdığınız bu konuyla ilgili (yeterlilikler), uzmanların
adının ve haberleşme bilgilerinin [email protected] adresine gönderilmesi hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Kadir YILMAZ
Müdür a.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Ek: E - Mail (2 Sayfa)
Dağıtım:
13 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Numan YILMAZ/ Memur
Tel: (0 252) 280 48 36
Faks: (0 252) 280 48 67-68
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 927e-9067-3856-8e4d-068c kodu ile teyit edilebilir.
Download

Özel Alan Öğretmen Yeterliliklerinin Tanımlanması