T.C. Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :
10.85
Finans
Kodu
1
Adı :GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FİNANSAL AYIRIM
GENEL BÜTÇELİ İDARELER
TOPLAM :
28/12/2015 10:39
Yılı:
2015
Ay :
11
Cari Yıl (N)
135.068.021,14
135.068.021,14
Sayfa 1 / 1
Download

1.8.bütçe giderlerinin finansal sınıflandırılması tablosu