T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
31/12/2015
DUYURU
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK
ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN
PROTOKOL
Kurumumuzla Türk Eczacıları Birliği arasında 31/12/2015 tarihinde imzalanan
“Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi
Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol” 01/01/2016 tarihinde yürürlüğe
girecektir.
Kurumumuzla sözleşmeli eczanelerin sözleşmelerini 01/02/2016 tarihine kadar
yenilemesi gerekmektedir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
EK:
Protokol metni
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / Sağlık Hizmetleri Sözleşme ve Uygulamaları Daire Başkanlığı
İrtibat :Uzm.Dr. Neşe KALAYCIOĞLU AKALIN Daire Başkanı
E-posta : gsssozlesme2@sgk.gov.tr
Telefon:(312) 2077830
Adres: Ziyabey Cad. No:6 Balgat ANKARA
Download

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel