HAFTALIK MENKUL KIYMET İSTATİSTİKLERİ
(25.12.2015 TARİHİ İTİBARIYLA)
İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ
31 Aralık 2015
TABLO- 1 YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN PORFÖYÜNDEKİ HİSSE SENEDİ VE İÇ BORÇLANMA SENETLERİ (İBS) (Milyon $)
TABLO - 2 YURTİÇİ VE YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN MÜLKİYETİNDEKİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ (DİBS) (Milyon ₺ )
TABLO - 3 YURTİÇİ VE YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN MÜLKİYETİNDEKİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ (DİBS) (Milyon $)
TABLO - 4 YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA YERLEŞİKLERİN MÜLKİYETİNDEKİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN (DİBS) VADE DAĞILIMI (Milyon ₺ )
TABLO - 5 YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA YERLEŞİKLERİN MÜLKİYETİNDEKİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN (DİBS) VADE DAĞILIMI (Milyon $)
TABLO - 6 T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NCA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLEN DEVLET BORÇLANMA SENETLERİ (DBS) (Milyon $)
TABLO - 7 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (Milyon ₺ )
TABLO - 8 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (Milyon $)
TABLO - 9 ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARININ VADE DAĞILIMI (Milyon ₺ )
TABLO - 10 YURTİÇİ VE YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN MÜLKİYETİNDEKİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARININ VADE DAĞILIMI (Milyon $)
TABLO- 1 YURTDIŞINDA YERLEŞİK KİŞİLERİN PORFÖYÜNDEKİ HİSSE SENEDİ VE İÇ BORÇLANMA SENETLERİ (İBS) (Milyon $)
(Piyasa Değeri)
25.12.2015
18.12.2015
11.12.2015
04.12.2015
27.11.2015
20.11.2015
13.11.2015
06.11.2015
30.10.2015
23.10.2015
16.10.2015
09.10.2015
02.10.2015
HİSSE SENEDİ
41.002,0
40.268,2
39.968,4
42.125,7
42.746,3
46.854,6
47.313,5
48.001,0
45.415,6
46.469,0
45.836,5
45.310,1
41.576,7
DİBS (Repo dahil)
31.744,2
31.688,8
32.519,2
33.237,1
33.232,7
34.076,6
34.075,8
34.236,9
33.897,1
33.853,6
33.293,7
32.368,3
31.381,2
Repo (Bilgi için)
4.990,7
4.955,8
4.994,5
4.950,4
5.031,8
5.149,0
5.346,5
5.417,8
5.313,2
5.314,5
5.058,3
5.250,4
5.099,1
912,2
911,7
809,1
778,9
769,4
792,8
843,2
842,3
831,7
826,5
817,8
801,4
770,4
-131,9
STOK
Özel Sektör Tahvil ve Bonoları
NET DEĞİŞİM (Piyasa Fiyatı ve Kur Hareketlerinden Arındırılmış)
HİSSE SENEDİ
16,6
-179,1
-131,0
-152,7
-435,1
-317,2
-261,8
1,0
220,1
-347,0
-56,6
418,7
DİBS (Repo dahil)
-125,3
-368,1
-255,3
-358,0
4,1
-216,9
31,9
-223,8
29,0
322,8
-160,6
-197,2
-69,3
Repo (Bilgi için)
-2,0
21,4
99,6
-133,6
-2,2
-233,3
-51,6
33,4
-8,8
239,4
-357,6
-10,1
173,8
0,4
102,7
30,2
9,5
-23,4
-50,5
0,9
10,6
5,2
8,7
16,4
31,0
-1,7
Özel Sektör Tahvil ve Bonoları
Kaynak: TCMB, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, saklama hizmeti veren Bankalar ve Aracı Kurumlar.
Not: Geçicidir.
TABLO - 2 YURTİÇİ VE YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN MÜLKİYETİNDEKİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ (DİBS) (Milyon ₺ )
(Nominal Değer)
TOPLAM
YURTİÇİ ALACAKLILAR
BANKALAR
TCMB
BANKADIŞI KESİM
Yatırım Fonları
Diğer Finansal Kuruluşlar (**)
Aracı Kurumlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Diğer
YURTDIŞI ALACAKLILAR (*)
BANKALAR
Yabancı Bankalar
Y.İçi Bank.Yurtdışı Şubeleri
BANKADIŞI KESİM
Diğer Finansal Kuruluşlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Bilgi için:
DİBS STOĞU
(Piyasa Değeri)
25.12.2015
18.12.2015
11.12.2015
04.12.2015
27.11.2015
20.11.2015
13.11.2015
06.11.2015
30.10.2015
23.10.2015
16.10.2015
09.10.2015
02.10.2015
440.524,1
347.868,8
196.831,0
9.000,0
142.037,8
28.673,7
110.318,4
294,2
1.231,9
1.507,4
12,2
92.655,3
440.530,4
347.526,4
196.601,4
9.000,0
141.925,0
28.539,0
110.339,8
289,1
1.234,0
1.508,2
14,8
93.004,0
440.101,7
346.034,1
195.675,0
9.000,0
141.359,1
28.508,6
109.701,6
298,5
1.193,4
1.643,2
13,8
94.067,7
440.117,5
345.291,5
195.014,1
9.000,0
141.277,4
28.537,7
109.634,2
291,8
1.175,7
1.624,5
13,3
94.826,0
440.119,5
344.317,3
194.631,2
9.000,0
140.686,1
28.019,8
109.597,1
289,6
1.156,5
1.611,1
12,1
95.802,2
440.163,3
344.401,2
194.745,1
9.000,0
140.656,1
28.066,9
109.568,2
270,5
1.143,2
1.594,1
13,3
95.762,0
439.078,5
342.723,1
193.030,9
9.000,0
140.692,1
28.392,2
109.171,8
267,1
1.132,3
1.682,3
46,4
96.355,5
439.096,5
342.832,7
193.626,7
9.000,0
140.206,1
28.082,8
109.017,9
267,5
1.132,2
1.660,5
45,2
96.263,7
439.033,7
342.108,7
193.592,6
9.000,0
139.516,1
27.488,4
108.891,1
290,6
1.186,8
1.634,7
24,4
96.925,0
439.033,6
342.167,9
193.676,3
9.000,0
139.491,7
27.551,3
108.784,4
310,2
1.186,5
1.630,5
28,7
96.865,7
439.028,2
343.098,7
194.778,7
8.927,1
139.392,9
27.501,7
108.741,9
313,8
1.177,6
1.630,4
27,5
95.929,5
439.578,5
343.178,7
194.858,2
8.847,0
139.473,5
27.638,5
108.730,2
324,8
1.142,4
1.610,0
27,5
96.399,8
438.840,7
341.929,4
193.507,8
8.788,0
139.633,6
28.178,1
108.400,3
304,7
1.105,2
1.616,4
28,8
96.911,3
50.479,6
50.408,1
51.438,1
52.076,4
52.894,3
53.120,0
53.395,6
53.386,1
53.882,5
53.600,3
52.631,5
53.516,6
54.413,4
46.026,7
46.524,5
47.211,5
47.545,1
48.356,2
48.595,2
49.377,3
49.405,2
49.922,1
49.874,3
49.268,3
50.201,7
51.116,9
4.452,9
3.883,5
4.226,6
4.531,3
4.538,0
4.524,8
4.018,3
3.980,9
3.960,4
3.726,0
3.363,2
3.314,8
3.296,5
42.175,7
42.595,9
42.629,5
42.749,6
42.907,9
42.642,1
42.959,9
42.877,7
43.042,5
43.265,4
43.298,0
42.883,3
42.497,9
42.011,2
87,0
77,5
42.433,1
87,0
75,8
42.460,8
85,8
82,9
42.581,0
86,3
82,2
42.738,8
87,4
81,7
42.473,2
87,6
81,2
42.789,3
87,4
83,2
42.707,1
87,4
83,2
42.872,4
87,5
82,6
43.094,4
87,5
83,5
43.129,9
87,4
80,7
42.716,5
87,4
79,4
42.282,2
137,6
78,1
440.489,0
440.489,0
440.073,5
440.073,5
440.073,5
440.073,5
439.011,8
439.011,8
439.011,8
439.011,8
439.011,8
439.611,8
438.888,7
25.12.2015
18.12.2015
11.12.2015
04.12.2015
27.11.2015
20.11.2015
13.11.2015
06.11.2015
30.10.2015
23.10.2015
16.10.2015
09.10.2015
02.10.2015
TOPLAM
457.106,9
456.358,8
458.446,3
459.090,0
457.542,2
459.775,6
459.924,7
460.297,5
457.452,5
456.900,4
453.813,2
448.848,1
445.473,8
YURTİÇİ ALACAKLILAR
BANKALAR
TCMB
BANKADIŞI KESİM
Yatırım Fonları
Diğer Finansal Kuruluşlar (**)
Aracı Kurumlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Diğer
YURTDIŞI ALACAKLILAR (*)
BANKALAR
364.455,1
210.432,4
8.925,1
145.097,6
28.149,6
113.877,0
299,8
1.254,5
1.503,6
13,1
92.651,8
50.604,3
363.475,7
209.797,5
8.944,9
144.733,3
27.996,8
113.669,9
293,5
1.255,4
1.502,0
15,6
92.883,1
50.464,6
363.818,6
209.732,3
8.955,1
145.131,2
28.207,1
113.732,7
303,8
1.225,8
1.647,1
14,7
94.627,7
51.841,4
363.320,7
209.069,5
8.972,5
145.278,8
28.320,9
113.804,9
297,4
1.211,9
1.629,5
14,0
95.769,3
52.636,7
361.137,5
207.971,7
8.944,4
144.221,3
27.743,8
113.367,9
294,5
1.190,7
1.611,7
12,8
96.404,7
53.241,3
362.687,9
208.782,1
8.977,8
144.927,9
27.937,7
113.915,8
274,8
1.184,3
1.601,3
14,0
97.087,7
53.849,1
361.895,4
207.391,2
9.013,3
145.490,9
28.316,7
113.987,1
270,6
1.174,9
1.694,5
47,3
98.029,3
54.177,0
362.109,6
207.952,7
9.020,4
145.136,5
28.067,9
113.901,5
270,5
1.177,0
1.673,5
46,1
98.187,9
54.278,1
359.344,1
206.755,9
8.977,9
143.610,3
27.297,8
113.129,0
293,1
1.224,4
1.640,9
25,0
98.108,4
54.358,3
359.097,3
206.727,2
8.961,9
143.408,2
27.327,4
112.884,3
312,7
1.221,0
1.633,6
29,3
97.803,14
53.932,6
357.794,2
206.603,2
8.838,5
142.352,5
27.085,7
112.097,0
314,8
1.203,2
1.623,7
28,0
96.019,0
52.509,1
353.824,5
204.369,3
8.675,1
140.780,2
26.908,4
110.774,6
324,5
1.154,9
1.589,9
27,9
95.023,5
52.564,2
350.784,1
202.037,5
8.548,2
140.198,4
27.358,6
109.808,3
302,8
1.108,9
1.590,7
29,0
94.689,8
52.966,1
45.668,4
46.207,1
47.165,9
47.683,1
48.289,2
48.913,1
49.984,0
50.121,7
50.258,5
50.091,2
49.047,8
49.179,0
49.608,8
4.935,9
4.257,5
4.675,5
4.953,6
4.952,1
4.936,1
4.193,0
4.156,4
4.099,9
3.841,4
3.461,3
3.385,2
3.357,3
42.047,4
42.418,5
42.786,3
43.132,7
43.163,4
43.238,5
43.852,4
43.909,7
43.750,1
43.870,5
43.509,9
42.459,3
41.723,6
41.885,1
42.258,0
42.619,1
42.965,4
42.996,2
43.070,8
43.682,5
43.739,7
43.581,4
43.701,2
43.344,4
42.296,6
41.511,3
87,1
75,2
87,0
73,5
86,1
81,1
86,7
80,6
87,3
79,8
87,9
79,9
87,9
81,9
88,0
82,1
87,7
81,1
87,5
81,8
87,0
78,6
86,3
76,4
137,8
74,5
457.072,8
456.319,6
458.419,5
459.048,0
457.495,1
459.686,9
459.860,6
460.215,2
457.430,5
456.878,2
453.800,4
448.886,7
445.527,5
Yabancı Bankalar
Y.İçi Bank.Yurtdışı Şubeleri
BANKADIŞI KESİM
Diğer Finansal Kuruluşlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Bilgi için:
DİBS STOĞU
Kaynak: TCMB, Takasbank, saklama hizmeti veren Bankalar ve Aracı Kurumlar.
Not: Geçicidir.
(*) Repo işlemleri dahildir.
(**) Adına menkul kıymet saklanan banka/katılım bankası ve aracı kurumlar dışında kalan diğer mali kesimi kapsamaktadır. (Sigorta şirketleri, Portföy yönetim Şirketleri,Yatırım Ortaklıkları, Kurumsal Yatırımcılar vb.)
TABLO - 3 YURTİÇİ VE YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN MÜLKİYETİNDEKİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ (DİBS) (Milyon $ )
(Nominal Değer)
TOPLAM
YURTİÇİ ALACAKLILAR
BANKALAR
TCMB
BANKADIŞI KESİM
Yatırım Fonları
Diğer Finansal Kuruluşlar (**)
Aracı Kurumlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Diğer
YURTDIŞI ALACAKLILAR (*)
BANKALAR
Yabancı Bankalar
Y.İçi Bank.Yurtdışı Şubeleri
BANKADIŞI KESİM
Diğer Finansal Kuruluşlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Bilgi için:
DİBS STOĞU
(Piyasa Değeri)
25.12.2015
18.12.2015
11.12.2015
04.12.2015
27.11.2015
20.11.2015
13.11.2015
06.11.2015
30.10.2015
23.10.2015
16.10.2015
09.10.2015
02.10.2015
150.931,6
119.186,2
67.437,9
3.083,6
48.664,7
9.824,1
37.797,1
100,8
422,1
516,5
4,2
31.745,4
150.295,2
118.565,2
67.074,3
3.070,5
48.420,4
9.736,6
37.644,5
98,6
421,0
514,6
5,0
31.730,1
151.242,9
118.916,1
67.244,6
3.092,9
48.578,7
9.797,1
37.699,4
102,6
410,1
564,7
4,7
32.326,8
152.744,3
119.834,6
67.680,3
3.123,5
49.030,8
9.904,1
38.048,9
101,3
408,0
563,8
4,6
32.909,7
151.718,3
118.693,3
67.093,4
3.102,5
48.497,4
9.659,0
37.780,4
99,8
398,7
555,4
4,2
33.025,0
154.492,0
120.880,7
68.353,2
3.158,9
49.368,6
9.851,1
38.457,1
94,9
401,2
559,5
4,7
33.611,3
152.627,4
119.133,4
67.099,2
3.128,5
48.905,8
9.869,4
37.949,0
92,9
393,6
584,8
16,1
33.494,0
153.107,3
119.541,4
67.515,1
3.138,2
48.888,1
9.792,1
38.013,1
93,3
394,8
579,0
15,8
33.565,9
151.689,1
118.200,8
66.887,5
3.109,6
48.203,7
9.497,4
37.622,6
100,4
410,0
564,8
8,4
33.488,2
151.967,3
118.438,2
67.039,2
3.115,3
48.283,7
9.536,6
37.654,7
107,4
410,7
564,4
9,9
33.529,1
152.228,9
118.966,3
67.537,7
3.095,4
48.333,2
9.536,0
37.705,2
108,8
408,3
565,3
9,5
33.262,6
149.735,5
116.898,4
66.375,4
3.013,6
47.509,5
9.414,6
37.037,2
110,7
389,2
548,4
9,4
32.837,1
145.436,7
113.319,2
64.130,7
2.912,4
46.276,1
9.338,5
35.925,1
101,0
366,3
535,7
9,5
32.117,5
17.295,2
17.197,7
17.676,9
18.073,3
18.233,7
18.644,5
18.560,8
18.615,0
18.616,8
18.553,2
18.249,5
18.229,6
18.033,2
15.769,6
15.872,7
16.224,4
16.500,7
16.669,4
17.056,3
17.164,0
17.227,0
17.248,4
17.263,5
17.083,3
17.100,4
16.940,7
1.525,7
1.324,9
1.452,5
1.572,6
1.564,4
1.588,2
1.396,8
1.388,1
1.368,4
1.289,7
1.166,2
1.129,1
1.092,5
14.450,2
14.532,4
14.649,8
14.836,4
14.791,3
14.966,9
14.933,2
14.950,9
14.871,5
14.975,9
15.013,2
14.607,5
14.084,3
14.393,8
29,8
26,5
14.476,9
29,7
25,9
14.591,9
29,5
28,5
14.777,9
30,0
28,5
14.733,0
30,1
28,2
14.907,6
30,8
28,5
14.873,9
30,4
28,9
14.891,4
30,5
29,0
14.812,7
30,2
28,6
14.916,7
30,3
28,9
14.954,9
30,3
28,0
14.550,7
29,8
27,0
14.012,8
45,6
25,9
150.919,6
150.281,1
151.233,2
152.729,1
151.702,4
154.460,5
152.604,2
153.077,8
151.681,5
151.959,8
152.223,2
149.746,8
145.452,6
25.12.2015
18.12.2015
11.12.2015
04.12.2015
27.11.2015
20.11.2015
13.11.2015
06.11.2015
30.10.2015
23.10.2015
16.10.2015
09.10.2015
02.10.2015
TOPLAM
156.613,2
155.695,4
157.547,1
159.328,8
157.724,2
161.375,7
159.873,7
160.499,8
158.052,9
158.151,8
157.355,5
152.893,0
147.635,0
YURTİÇİ ALACAKLILAR
BANKALAR
TCMB
BANKADIŞI KESİM
Yatırım Fonları
Diğer Finansal Kuruluşlar (**)
Aracı Kurumlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Diğer
YURTDIŞI ALACAKLILAR (*)
BANKALAR
124.869,0
72.098,0
3.057,9
49.713,1
9.644,6
39.016,4
102,7
429,8
515,2
4,5
31.744,2
17.338,0
124.006,6
71.576,4
3.051,7
49.378,5
9.551,6
38.780,6
100,1
428,3
512,5
5,3
31.688,8
17.217,0
125.027,9
72.075,4
3.077,5
49.875,0
9.693,5
39.084,7
104,4
421,3
566,0
5,0
32.519,2
17.815,5
126.091,7
72.558,3
3.113,9
50.419,5
9.828,9
39.496,4
103,2
420,6
565,5
4,9
33.237,1
18.267,7
124.491,5
71.692,1
3.083,3
49.716,1
9.563,9
39.080,2
101,5
410,5
555,6
4,4
33.232,7
18.353,4
127.299,1
73.280,0
3.151,1
50.868,0
9.805,8
39.983,1
96,4
415,7
562,0
4,9
34.076,6
18.900,4
125.797,9
72.090,9
3.133,1
50.573,9
9.843,1
39.622,9
94,1
408,4
589,0
16,4
34.075,8
18.832,4
126.263,0
72.510,5
3.145,3
50.607,2
9.786,9
39.716,0
94,3
410,4
583,5
16,1
34.236,9
18.926,1
124.155,8
71.435,5
3.101,9
49.618,3
9.431,6
39.086,8
101,3
423,0
567,0
8,6
33.897,1
18.781,2
124.298,1
71.556,7
3.102,1
49.639,4
9.459,1
39.073,8
108,2
422,6
565,5
10,1
33.853,6
18.668,3
124.061,8
71.637,7
3.064,7
49.359,4
9.391,7
38.868,6
109,2
417,2
563,0
9,7
33.293,7
18.207,0
120.524,8
69.615,2
2.955,0
47.954,6
9.165,9
37.733,6
110,5
393,4
541,6
9,5
32.368,3
17.905,2
116.253,8
66.957,5
2.833,0
46.463,3
9.067,0
36.391,7
100,4
367,5
527,2
9,6
31.381,2
17.553,6
15.646,8
15.764,4
16.208,8
16.548,6
16.646,3
17.167,9
17.374,9
17.476,8
17.364,6
17.338,6
17.006,9
16.752,0
16.440,9
1.691,1
1.452,5
1.606,8
1.719,2
1.707,1
1.732,5
1.457,5
1.449,3
1.416,5
1.329,7
1.200,2
1.153,1
1.112,7
14.406,2
14.471,9
14.703,7
14.969,3
14.879,3
15.176,2
15.243,5
15.310,8
15.116,0
15.185,4
15.086,7
14.463,1
13.827,7
14.350,6
14.417,1
14.646,2
14.911,3
14.821,7
15.117,3
15.184,4
15.251,5
15.057,7
15.126,8
15.029,3
14.407,7
13.757,3
29,8
25,8
29,7
25,1
29,6
27,9
30,1
28,0
30,1
27,5
30,8
28,0
30,6
28,5
30,7
28,6
30,3
28,0
30,3
28,3
30,2
27,2
29,4
26,0
45,7
24,7
156.601,5
155.682,0
157.537,9
159.314,2
157.708,0
161.344,6
159.851,4
160.471,2
158.045,3
158.144,1
157.351,1
152.906,2
147.652,8
Yabancı Bankalar
Y.İçi Bank.Yurtdışı Şubeleri
BANKADIŞI KESİM
Diğer Finansal Kuruluşlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Bilgi için:
DİBS STOĞU
Kaynak: TCMB, Takasbank, saklama hizmeti veren Bankalar ve Aracı Kurumlar.
Not: Geçicidir.
(*) Repo işlemleri dahildir.
(**) Adına menkul kıymet saklanan banka/katılım bankası ve aracı kurumlar dışında kalan diğer mali kesimi kapsamaktadır. (Sigorta şirketleri, Portföy yönetim Şirketleri,Yatırım Ortaklıkları, Kurumsal Yatırımcılar vb.)
TABLO - 4 YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA YERLEŞİKLERİN MÜLKİYETİNDEKİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN (DİBS) VADE DAĞILIMI (Milyon ₺ )
(25.12.2015 Tarihi İtibarıyla)
A-KALAN VADEYE GÖRE DAĞILIM (Piyasa Değeri)
21.504,2
6.873,4
2.352,7
12.278,1
5.446,7
6.265,5
167,9
122,2
274,1
1,7
3.028,6
1.747,8
1.573,8
174,0
1.280,8
1.221,7
52,1
7,0
24.532,8
4.915,7
2.649,6
0,0
2.266,1
189,2
1.726,0
26,6
45,0
274,9
4,4
421,1
373,9
373,9
0,0
47,1
35,4
0,0
11,7
5.336,7
6.761,6
3.294,6
128,0
3.338,9
1.935,3
1.062,2
36,4
151,2
153,0
0,8
1.619,0
1.276,4
1.269,0
7,5
342,6
328,2
2,2
12,1
8.380,6
13.583,2
9.450,5
287,8
3.844,9
1.368,6
2.311,7
23,6
50,6
90,0
0,3
4.380,4
2.189,8
1.226,8
962,9
2.190,6
2.186,8
2,2
1,7
17.963,6
46.764,6
22.268,1
2.768,5
21.728,0
8.939,9
11.365,4
254,6
368,9
792,0
7,2
9.449,1
5.588,0
4.443,6
1.144,4
3.861,2
3.772,1
56,5
32,5
56.213,8
23.437,6
11.835,9
1.297,5
10.304,2
3.450,0
6.678,1
25,8
81,4
68,6
0,3
4.509,6
2.927,7
2.927,7
0,0
1.581,9
1.577,7
1,8
2,4
27.947,2
18.896,0
14.332,7
79,8
4.483,5
503,8
3.959,9
0,0
10,4
9,4
0,0
1.233,8
547,5
547,5
0,0
686,3
686,3
0,0
0,1
20.129,8
42.333,6
26.168,5
1.377,3
14.787,8
3.953,8
10.638,1
25,8
91,8
78,0
0,3
5.743,4
3.475,2
3.475,2
0,0
2.268,3
2.264,0
1,8
2,4
48.077,0
24 Aydan
Fazla
275.356,9
161.995,8
4.779,3
108.581,8
15.255,9
91.873,6
19,4
793,8
633,6
5,6
77.459,2
41.541,2
37.749,7
3.791,5
35.918,0
35.848,9
28,8
40,3
352.816,1
2016
46.764,6
22.268,1
2.768,5
21.728,0
8.939,9
11.365,4
254,6
368,9
792,0
7,2
9.449,1
5.588,0
4.443,6
1.144,4
3.861,2
3.772,1
56,5
32,5
56.213,8
2017
42.333,6
26.168,5
1.377,3
14.787,8
3.953,8
10.638,1
25,8
91,8
78,0
0,3
5.743,4
3.475,2
3.475,2
0,0
2.268,3
2.264,0
1,8
2,4
48.077,0
2018
30.129,5
16.123,1
2.648,3
11.358,2
2.451,7
8.783,3
0,2
88,5
32,5
2,0
13.461,8
7.581,9
6.968,5
613,4
5.879,8
5.871,1
7,7
1,0
43.591,3
2019
25.206,3
15.160,8
1.188,0
8.857,5
1.471,4
7.354,4
0,1
29,2
1,8
0,6
7.880,0
4.891,4
4.891,4
0,0
2.988,6
2.987,0
1,7
0,0
33.086,3
2020
66.067,5
36.345,4
943,0
28.779,1
4.090,0
24.202,2
3,6
216,3
266,8
0,1
14.360,3
8.090,9
7.523,9
567,0
6.269,4
6.239,5
4,0
25,9
80.427,7
2021
32.103,3
23.028,9
0,0
9.074,4
53,5
8.946,1
0,9
38,0
33,7
2,2
2.721,8
1.825,4
1.324,0
501,4
896,4
895,9
0,0
0,5
34.825,1
2022
38.994,9
21.036,6
0,0
17.958,4
1.321,7
16.467,6
4,4
100,1
64,6
0,0
11.159,0
5.357,9
4.795,0
562,9
5.801,2
5.794,9
5,8
0,5
50.153,9
2023
39.835,0
26.278,1
0,0
13.557,0
1.812,0
11.504,7
1,2
86,2
152,1
0,8
13.883,5
7.599,2
6.052,3
1.546,9
6.284,4
6.269,7
4,0
10,6
53.718,6
2024
26.088,5
15.195,8
0,0
10.892,6
2.162,3
8.587,8
5,1
96,4
41,1
0,0
8.491,1
3.579,6
3.579,6
0,0
4.911,4
4.905,7
5,7
0,0
34.579,5
0-3 Ay
YURTİÇİ ALACAKLILAR
BANKALAR
TCMB
BANKADIŞI KESİM
Yatırım Fonları
Diğer Finansal Kuruluşlar (**)
Aracı Kurumlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Diğer
YURTDIŞI ALACAKLILAR (*)
BANKALAR
Yabancı Bankalar
Y.İçi Bank.Yurtdışı Şubeleri
BANKADIŞI KESİM
Diğer Finansal Kuruluşlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
TOPLAM
4-6 Ay
7-9 Ay
10-12 Ay
Toplam 1 Yıl
13-18 Ay
19-24 Ay Toplam 2 Yıl
TOPLAM
364.455,1
210.432,5
8.925,1
145.097,6
28.149,6
113.877,0
299,8
1.254,5
1.503,6
13,1
92.651,8
50.604,3
45.668,4
4.935,9
42.047,4
41.885,1
87,1
75,2
457.106,9
B- YILLARA GÖRE DAĞILIM (Piyasa Değeri)
YURTİÇİ ALACAKLILAR
BANKALAR
TCMB
BANKADIŞI KESİM
Yatırım Fonları
Diğer Finansal Kuruluşlar (**)
Aracı Kurumlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Diğer
YURTDIŞI ALACAKLILAR (*)
BANKALAR
Yabancı Bankalar
Y.İçi Bank.Yurtdışı Şubeleri
BANKADIŞI KESİM
Diğer Finansal Kuruluşlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
TOPLAM
2025
16.931,8
8.827,2
0,0
8.104,6
1.893,3
6.027,4
3,9
139,1
40,9
0,0
5.501,8
2.614,9
2.614,9
0,0
2.886,9
2.885,1
0,0
1,8
22.433,6
TOPLAM
364.455,1
210.432,5
8.925,1
145.097,6
28.149,6
113.877,0
299,8
1.254,5
1.503,6
13,1
92.651,8
50.604,3
45.668,4
4.935,9
42.047,4
41.885,1
87,1
75,2
457.106,9
Kaynak: TCMB, Takasbank, saklama hizmeti veren Bankalar ve Aracı Kurumlar.
Not: Geçicidir.
(*) Repo işlemleri dahildir.
(**) Adına menkul kıymet saklanan banka/katılım bankası ve aracı kurumlar dışında kalan diğer mali kesimi kapsamaktadır. (Sigorta şirketleri, Portföy yönetim Şirketleri,Yatırım Ortaklıkları, Kurumsal Yatırımcılar vb.)
TABLO - 5 YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA YERLEŞİKLERİN MÜLKİYETİNDEKİ DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN (DİBS) VADE DAĞILIMI (Milyon $ )
(25.12.2015 Tarihi İtibarıyla)
A-KALAN VADEYE GÖRE DAĞILIM (Piyasa Değeri)
7.367,7
2.355,0
806,1
4.206,7
1.866,1
2.146,7
57,5
41,9
93,9
0,6
1.037,7
598,8
539,2
59,6
438,8
418,6
17,9
2,4
8.405,4
1.684,2
907,8
0,0
776,4
64,8
591,4
9,1
15,4
94,2
1,5
144,3
128,1
128,1
0,0
16,1
12,1
0,0
4,0
1.828,5
2.316,6
1.128,8
43,9
1.144,0
663,1
363,9
12,5
51,8
52,4
0,3
554,7
437,3
434,8
2,6
117,4
112,4
0,8
4,2
2.871,4
4.653,8
3.237,9
98,6
1.317,3
468,9
792,0
8,1
17,3
30,8
0,1
1.500,8
750,3
420,3
329,9
750,6
749,2
0,7
0,6
6.154,7
16.022,4
7.629,5
948,5
7.444,4
3.063,0
3.894,0
87,2
126,4
271,4
2,5
3.237,4
1.914,5
1.522,5
392,1
1.322,9
1.292,4
19,4
11,1
19.259,9
8.030,2
4.055,2
444,5
3.530,4
1.182,0
2.288,1
8,8
27,9
23,5
0,1
1.545,1
1.003,1
1.003,1
0,0
542,0
540,6
0,6
0,8
9.575,2
6.474,1
4.910,6
27,3
1.536,1
172,6
1.356,7
0,0
3,6
3,2
0,0
422,7
187,6
187,6
0,0
235,1
235,1
0,0
0,0
6.896,8
14.504,3
8.965,8
471,9
5.066,6
1.354,6
3.644,8
8,8
31,4
26,7
0,1
1.967,8
1.190,7
1.190,7
0,0
777,1
775,7
0,6
0,8
16.472,1
24 Aydan
Fazla
94.342,3
55.502,7
1.637,5
37.202,1
5.226,9
31.477,6
6,6
272,0
217,1
1,9
26.538,9
14.232,8
12.933,7
1.299,0
12.306,2
12.282,5
9,9
13,8
120.881,3
2016
16.022,4
7.629,5
948,5
7.444,4
3.063,0
3.894,0
87,2
126,4
271,4
2,5
3.237,4
1.914,5
1.522,5
392,1
1.322,9
1.292,4
19,4
11,1
19.259,9
2017
14.504,3
8.965,8
471,9
5.066,6
1.354,6
3.644,8
8,8
31,4
26,7
0,1
1.967,8
1.190,7
1.190,7
0,0
777,1
775,7
0,6
0,8
16.472,1
2018
10.322,9
5.524,1
907,3
3.891,5
840,0
3.009,3
0,1
30,3
11,1
0,7
4.612,2
2.597,7
2.387,5
210,2
2.014,5
2.011,6
2,6
0,3
14.935,2
2019
8.636,2
5.194,4
407,0
3.034,7
504,1
2.519,8
0,0
10,0
0,6
0,2
2.699,8
1.675,9
1.675,9
0,0
1.024,0
1.023,4
0,6
0,0
11.336,0
2020
22.635,9
12.452,6
323,1
9.860,3
1.401,3
8.292,1
1,2
74,1
91,4
0,0
4.920,1
2.772,1
2.577,8
194,3
2.148,0
2.137,8
1,4
8,9
27.556,0
2021
10.999,2
7.890,1
0,0
3.109,1
18,3
3.065,1
0,3
13,0
11,6
0,8
932,5
625,4
453,6
171,8
307,1
307,0
0,0
0,2
11.931,7
2022
13.360,4
7.207,5
0,0
6.152,9
452,8
5.642,1
1,5
34,3
22,1
0,0
3.823,3
1.835,7
1.642,8
192,9
1.987,6
1.985,4
2,0
0,2
17.183,7
2023
13.648,2
9.003,3
0,0
4.644,9
620,8
3.941,7
0,4
29,5
52,1
0,3
4.756,8
2.603,6
2.073,6
530,0
2.153,1
2.148,1
1,4
3,6
18.405,0
2024
8.938,4
5.206,4
0,0
3.732,0
740,8
2.942,3
1,7
33,0
14,1
0,0
2.909,2
1.226,4
1.226,4
0,0
1.682,8
1.680,8
2,0
0,0
11.847,6
0-3 Ay
YURTİÇİ ALACAKLILAR
BANKALAR
TCMB
BANKADIŞI KESİM
Yatırım Fonları
Diğer Finansal Kuruluşlar (**)
Aracı Kurumlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Diğer
YURTDIŞI ALACAKLILAR (*)
BANKALAR
Yabancı Bankalar
Y.İçi Bank.Yurtdışı Şubeleri
BANKADIŞI KESİM
Diğer Finansal Kuruluşlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
TOPLAM
4-6 Ay
7-9 Ay
10-12 Ay
Toplam 1 Yıl
13-18 Ay
19-24 Ay Toplam 2 Yıl
TOPLAM
124.869,0
72.098,0
3.057,9
49.713,1
9.644,6
39.016,4
102,7
429,8
515,2
4,5
31.744,2
17.338,0
15.646,8
1.691,1
14.406,2
14.350,6
29,8
25,8
156.613,2
B- YILLARA GÖRE DAĞILIM (Piyasa Değeri)
YURTİÇİ ALACAKLILAR
BANKALAR
TCMB
BANKADIŞI KESİM
Yatırım Fonları
Diğer Finansal Kuruluşlar (**)
Aracı Kurumlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
Diğer
YURTDIŞI ALACAKLILAR (*)
BANKALAR
Yabancı Bankalar
Y.İçi Bank.Yurtdışı Şubeleri
BANKADIŞI KESİM
Diğer Finansal Kuruluşlar
Finansal Olmayan Kuruluşlar
Gerçek Kişiler
TOPLAM
2025
5.801,1
3.024,3
0,0
2.776,8
648,7
2.065,1
1,3
47,6
14,0
0,0
1.885,0
895,9
895,9
0,0
989,1
988,5
0,0
0,6
7.686,2
TOPLAM
124.869,0
72.098,0
3.057,9
49.713,1
9.644,6
39.016,4
102,7
429,8
515,2
4,5
31.744,2
17.338,0
15.646,8
1.691,1
14.406,2
14.350,6
29,8
25,8
156.613,2
Kaynak: TCMB, Takasbank, saklama hizmeti veren Bankalar ve Aracı Kurumlar.
Not: Geçicidir.
(*) Repo işlemleri dahildir.
(**) Adına menkul kıymet saklanan banka/katılım bankası ve aracı kurumlar dışında kalan diğer mali kesimi kapsamaktadır. (Sigorta şirketleri, Portföy yönetim Şirketleri,Yatırım Ortaklıkları, Kurumsal Yatırımcılar vb.)
TABLO - 6 T.C. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NCA YURTDIŞINDA İHRAÇ EDİLEN DEVLET BORÇLANMA SENETLERİ (DBS) (Milyon $)
(Nominal Değer)
TOPLAM
25.12.2015
57.465,0
18.12.2015
57.334,8
11.12.2015
57.440,4
04.12.2015
57.100,4
27.11.2015
57.142,1
20.11.2015
57.190,2
13.11.2015
57.216,8
06.11.2015
57.359,7
30.10.2015
57.539,8
23.10.2015
57.767,0
16.10.2015
57.901,1
09.10.2015
57.738,7
02.10.2015
57.626,1
19.011,2
18.870,2
19.364,9
19.218,7
19.490,4
19.207,7
18.905,9
19.091,5
19.028,9
18.745,6
18.824,6
18.700,8
18.790,3
14.728,1
14.626,3
15.045,5
14.971,5
15.260,0
15.014,5
14.698,2
14.837,2
14.772,9
14.518,7
14.570,9
14.491,1
14.586,9
BANKADIŞI KESİM
4.283,2
4.243,9
4.319,4
4.247,2
4.230,4
4.193,3
4.207,7
4.254,3
4.256,0
4.226,9
4.253,7
4.209,7
4.203,3
Gerçek Kişiler
1.460,8
1.446,0
1.473,1
1.449,3
1.442,1
1.422,8
1.423,3
1.439,6
1.437,0
1.427,8
1.441,3
1.421,6
1.424,9
Tüzel Kişiler
2.822,3
2.797,9
2.846,3
2.798,0
2.788,3
2.770,5
2.784,4
2.814,7
2.819,0
2.799,1
2.812,4
2.788,1
2.778,5
38.453,8
38.464,6
38.075,5
37.881,6
37.651,7
37.982,4
38.310,8
38.268,2
38.511,0
39.021,3
39.076,5
39.038,0
38.835,8
YURTİÇİ ALACAKLILAR
BANKALAR
YURTDIŞI ALACAKLILAR
Y.İçi Bank.Yurtdışı Şubeleri
9.448,9
9.410,0
9.295,0
9.041,1
8.708,5
8.615,0
9.002,2
9.118,2
9.084,7
9.204,6
9.369,7
9.080,3
9.014,8
Gerçek Kişiler (*)
218,9
216,8
222,7
220,6
219,3
216,7
217,6
221,2
221,6
222,6
223,9
221,2
221,4
Tüzel Kişiler (*)
150,5
150,2
149,7
155,9
155,9
109,2
107,8
115,5
121,1
118,6
132,3
118,5
116,5
28.635,5
28.687,7
28.408,1
28.464,0
28.568,0
29.041,5
28.983,2
28.813,2
29.083,5
29.475,5
29.350,6
29.618,1
29.483,1
Yurtdışı Diğer
Bilgi için:
STOK DÖVİZ KOMPOZİSYONU (Toplam)
57.465,0
57.334,8
57.440,4
57.100,4
57.142,1
57.190,2
57.216,8
57.359,7
57.539,8
57.767,0
57.901,1
57.738,7
57.626,1
$
45.750,0
45.750,0
45.750,0
45.750,0
45.750,0
45.750,0
45.750,0
45.750,0
45.750,0
45.750,0
45.750,0
45.750,0
45.750,0
€ ($ Karşılığı)
8.488,6
8.412,6
8.497,1
8.203,4
8.223,5
8.287,1
8.308,8
8.420,4
8.566,1
8.773,0
8.870,7
8.746,7
8.640,5
¥ ($ Karşılığı)
3.226,4
3.172,2
3.193,3
3.147,0
3.168,5
3.153,1
3.158,0
3.189,4
3.223,8
3.244,0
3.280,4
3.242,1
3.235,6
25.12.2015
62.171,0
18.12.2015
62.056,8
11.12.2015
61.492,3
04.12.2015
61.741,7
27.11.2015
61.991,6
20.11.2015
62.879,2
13.11.2015
62.333,7
06.11.2015
62.529,6
30.10.2015
63.169,3
23.10.2015
63.891,3
16.10.2015
63.629,2
09.10.2015
63.003,7
02.10.2015
61.473,4
20.856,9
20.713,7
21.018,6
21.059,0
21.456,9
21.444,4
20.920,4
21.143,1
21.179,4
21.020,5
20.965,0
20.697,5
20.310,4
16.213,6
16.109,1
16.393,2
16.456,5
16.853,7
16.813,1
16.321,7
16.492,7
16.490,2
16.323,5
16.271,2
16.092,1
15.825,5
BANKADIŞI KESİM
4.643,3
4.604,7
4.625,4
4.602,4
4.603,2
4.631,3
4.598,7
4.650,4
4.689,2
4.697,0
4.693,8
4.605,4
4.484,8
Gerçek Kişiler
1.609,5
1.594,7
1.598,0
1.593,9
1.592,5
1.599,7
1.581,4
1.600,5
1.613,4
1.619,9
1.622,5
1.585,2
1.542,1
Tüzel Kişiler
3.033,7
3.009,9
3.027,4
3.008,5
3.010,7
3.031,6
3.017,3
3.049,9
3.075,8
3.077,1
3.071,3
3.020,2
2.942,7
41.314,1
41.343,0
40.473,7
40.682,8
40.534,7
41.434,8
41.413,4
41.386,5
41.989,9
42.870,8
42.664,2
42.306,2
41.163,0
(Piyasa Değeri)
TOPLAM
YURTİÇİ ALACAKLILAR
BANKALAR
YURTDIŞI ALACAKLILAR
10.682
10.637
10.408
10.247
9.892
9.914
10.243
10.369
10.446
10.656
10.779
10.368
10.081
Gerçek Kişiler (*)
236,6
234,5
237,9
237,9
237,4
238,0
236,6
240,6
242,7
245,6
245,4
240,4
235,0
Tüzel Kişiler (*)
181,8
181,7
178,4
187,5
188,3
138,9
135,4
144,8
152,2
149,4
163,0
146,3
139,5
30.213,5
30.290,0
29.649,0
30.010,1
30.217,3
31.144,2
30.798,3
30.632,4
31.149,2
31.819,7
31.476,8
31.551,3
30.707,2
Y.İçi Bank.Yurtdışı Şubeleri
Yurtdışı Diğer
Bilgi için:
STOK DÖVİZ KOMPOZİSYONU (Toplam)
62.171,0
62.056,8
61.492,3
61.741,7
61.991,6
62.879,2
62.333,7
62.529,6
63.169,3
63.891,3
63.629,2
63.003,7
61.473,4
$
49.673,2
49.686,3
49.029,6
49.604,1
49.777,7
50.563,3
50.019,3
50.063,0
50.521,9
50.995,2
50.643,3
50.227,7
48.882,8
€ ($ Karşılığı)
9.137,5
9.062,6
9.129,6
8.855,3
8.905,7
9.023,5
9.015,2
9.130,4
9.280,4
9.509,6
9.563,5
9.397,0
9.215,3
¥ ($ Karşılığı)
3.360,3
3.307,9
3.333,2
3.282,3
3.308,2
3.292,4
3.299,2
3.336,2
3.367,0
3.386,5
3.422,4
3.379,0
3.375,3
Kaynak: TCMB, Takasbank, saklama hizmeti veren Bankalar ve Aracı Kurumlar.
Not: Geçicidir.
(*) Yurtiçi bankaların emanetinde bulunan bu tutarlar, yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilere aittir.
TABLO - 7 YURTİÇİ VE YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN MÜLKİYETİNDEKİ YURTİÇİNDE İHRAÇ EDİLEN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (Milyon ¨ )
(Nominal Değer)
25.12.2015
BANKALARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
11.12.2015
04.12.2015
27.11.2015
20.11.2015
13.11.2015
06.11.2015
30.10.2015
23.10.2015
16.10.2015
09.10.2015
02.10.2015
TOPLAM
31.412,2
31.402,2
31.137,0
YURTİÇİ ALACAKLILAR
29.097,8
29.085,1
29.129,5
BANKALAR
1.592,2
1.547,8
1.226,3
BANKADIŞI KESİM
27.505,6
27.537,3
27.903,2
Yatırım Fonları
11.168,0
11.108,4
11.116,0
Aracı Kurumlar
1,2
2,1
3,4
Emeklilik ve sigorta şirketleri
330,5
338,0
338,0
Gerçek Kişiler
11.474,6
11.492,1
11.808,1
Diğer
4.531,4
4.596,7
4.637,8
YURTDIŞI ALACAKLILAR
2.314,4
2.317,1
2.007,5
DİĞER FİNANSAL KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
11.724,3
11.617,5
11.581,7
YURTİÇİ ALACAKLILAR
11.573,5
11.459,3
11.434,1
BANKALAR
280,0
284,4
288,1
BANKADIŞI KESİM
11.293,5
11.174,9
11.146,0
Yatırım Fonları
7.989,8
7.972,5
7.934,1
Aracı Kurumlar
81,6
81,5
93,8
Emeklilik ve sigorta şirketleri
209,0
201,8
209,4
Gerçek Kişiler
1.332,8
1.266,5
1.273,2
Diğer
1.680,3
1.652,7
1.635,5
YURTDIŞI ALACAKLILAR
150,8
158,2
147,5
MALİ OLMAYAN KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
8.013,1
8.023,0
8.056,1
YURTİÇİ ALACAKLILAR
7.816,0
7.825,9
7.856,8
BANKALAR
456,8
461,1
469,5
BANKADIŞI KESİM
7.359,2
7.364,8
7.387,3
Yatırım Fonları
4.212,8
4.190,6
4.183,9
Aracı Kurumlar
65,9
71,3
70,7
Emeklilik ve sigorta şirketleri
252,5
252,6
255,5
Gerçek Kişiler
1.901,6
1.924,9
1.950,6
Diğer
926,4
925,4
926,7
YURTDIŞI ALACAKLILAR
197,1
197,2
199,3
0,0
0,0
0,0
31.559,8
29.605,6
1.348,6
28.257,0
11.666,3
4,7
357,7
11.521,2
4.707,2
1.954,3
31.526,7
29.566,4
1.069,0
28.497,4
11.668,3
3,1
357,7
11.685,7
4.782,6
1.960,3
31.828,6
29.842,3
956,0
28.886,3
11.946,6
3,0
365,7
11.759,4
4.811,6
1.986,3
31.818,6
29.664,6
874,8
28.789,8
11.832,8
5,7
365,7
11.784,0
4.801,6
2.154,0
31.318,9
29.178,2
961,1
28.217,1
11.740,4
14,4
361,1
11.270,3
4.830,9
2.140,7
31.864,3
29.730,8
1.296,6
28.434,2
11.923,4
10,1
369,0
11.352,5
4.779,2
2.133,4
31.904,2
29.783,2
1.149,0
28.634,3
11.978,9
10,0
369,0
11.455,3
4.821,0
2.121,0
31.564,5
29.467,5
1.100,3
28.367,2
11.826,5
9,2
362,3
11.473,5
4.695,8
2.096,9
31.405,8
29.307,8
1.080,7
28.227,1
11.623,0
7,8
362,3
11.470,8
4.763,2
2.098,0
31.441,0
29.367,7
1.294,8
28.072,9
11.695,6
7,8
362,2
11.289,3
4.718,0
2.073,3
11.458,4
11.317,3
287,9
11.029,5
7.849,1
88,2
210,0
1.235,6
1.646,5
141,0
11.369,3
11.234,1
299,7
10.934,4
7.766,6
95,6
210,6
1.211,0
1.650,5
135,2
11.089,4
10.953,7
294,6
10.659,1
7.673,4
96,7
200,5
1.084,7
1.603,9
135,7
10.800,8
10.667,3
295,1
10.372,2
7.532,8
82,5
200,5
1.007,0
1.549,5
133,5
10.861,4
10.724,8
309,1
10.415,7
7.622,2
88,1
210,3
946,0
1.549,1
136,6
10.674,0
10.539,4
311,3
10.228,1
7.479,4
91,4
202,4
946,6
1.508,3
134,7
10.406,2
10.277,5
311,1
9.966,4
7.267,4
90,5
196,4
929,3
1.482,8
128,7
10.389,6
10.262,0
313,4
9.948,6
7.227,7
84,1
196,5
957,6
1.482,7
127,5
10.292,6
10.170,4
309,0
9.861,4
7.138,5
83,0
196,7
965,3
1.477,9
122,2
10.111,8
9.989,4
308,8
9.680,6
7.003,6
82,1
186,8
922,6
1.485,5
122,4
7.848,5
7.699,4
469,7
7.229,7
4.127,2
68,6
255,7
1.917,9
860,4
149,1
0,0
7.787,6
7.651,0
469,2
7.181,8
4.123,4
63,0
255,9
1.896,6
842,9
136,5
0,0
7.767,6
7.630,9
468,3
7.162,6
4.086,3
61,8
255,9
1.905,2
853,5
136,7
0,0
7.530,4
7.392,0
460,1
6.931,9
3.900,3
57,3
245,9
1.855,2
873,2
138,4
0,0
7.530,4
7.392,0
457,8
6.934,2
3.873,7
64,9
247,9
1.857,2
890,5
138,4
0,0
7.705,8
7.566,8
490,3
7.076,5
3.990,1
65,7
268,8
1.843,7
908,2
139,0
0,0
7.822,7
7.684,6
481,3
7.203,3
4.015,5
69,6
257,4
1.926,9
933,9
138,1
0,0
7.825,7
7.691,7
480,9
7.210,8
4.046,3
66,1
257,9
1.928,6
912,1
134,0
0,0
7.664,7
7.532,3
459,4
7.072,8
3.915,1
53,6
252,9
1.920,2
931,0
132,4
0,0
7.479,7
7.350,8
459,1
6.891,7
3.818,9
51,1
245,3
1.856,0
920,4
128,9
0,0
11.12.2015
04.12.2015
27.11.2015
20.11.2015
13.11.2015
06.11.2015
30.10.2015
23.10.2015
16.10.2015
09.10.2015
02.10.2015
TOPLAM
30.990,5
30.976,2
30.728,3
YURTİÇİ ALACAKLILAR
28.688,7
28.671,7
28.733,7
BANKALAR
1.574,7
1.530,3
1.208,4
BANKADIŞI KESİM
27.114,0
27.141,4
27.525,3
Yatırım Fonları
10.951,7
10.890,5
10.911,7
Aracı Kurumlar
1,2
2,1
3,4
Emeklilik ve sigorta şirketleri
326,8
334,3
334,1
Gerçek Kişiler
11.344,1
11.359,4
11.677,4
Diğer
4.490,3
4.555,1
4.598,8
YURTDIŞI ALACAKLILAR
2.301,8
2.304,5
1.994,6
DİĞER FİNANSAL KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
11.623,2
11.541,0
11.504,8
YURTİÇİ ALACAKLILAR
11.472,7
11.382,8
11.357,3
BANKALAR
279,6
284,2
287,8
BANKADIŞI KESİM
11.193,0
11.098,7
11.069,5
Yatırım Fonları
7.901,0
7.898,7
7.860,8
Aracı Kurumlar
81,3
81,2
93,5
Emeklilik ve sigorta şirketleri
208,6
201,6
209,3
Gerçek Kişiler
1.323,5
1.265,5
1.271,9
Diğer
1.678,6
1.651,7
1.634,1
YURTDIŞI ALACAKLILAR
150,5
158,2
147,4
MALİ OLMAYAN KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
8.026,2
8.041,0
8.073,6
YURTİÇİ ALACAKLILAR
7.828,9
7.843,6
7.874,1
BANKALAR
454,3
462,4
470,8
BANKADIŞI KESİM
7.374,6
7.381,2
7.403,4
Yatırım Fonları
4.223,4
4.200,7
4.193,4
Aracı Kurumlar
66,0
71,4
70,8
Emeklilik ve sigorta şirketleri
251,6
253,1
256,0
Gerçek Kişiler
1.906,1
1.928,7
1.954,5
Diğer
927,4
927,4
928,8
YURTDIŞI ALACAKLILAR
197,3
197,4
199,5
31.217,7
29.273,5
1.333,0
27.940,5
11.493,8
4,6
355,7
11.405,5
4.680,8
1.944,2
31.174,7
29.225,4
1.054,6
28.170,8
11.488,8
3,1
355,8
11.567,1
4.756,0
1.949,3
31.449,8
29.474,3
941,0
28.533,4
11.759,6
2,9
362,5
11.630,8
4.777,5
1.975,5
31.424,6
29.282,2
859,0
28.423,2
11.637,1
5,6
362,5
11.651,1
4.766,9
2.142,4
30.932,5
28.803,8
947,1
27.856,7
11.543,7
14,1
358,0
11.141,6
4.799,4
2.128,7
31.455,6
29.333,3
1.281,8
28.051,5
11.727,4
10,0
365,2
11.206,2
4.742,8
2.122,2
31.492,1
29.382,0
1.133,8
28.248,3
11.783,9
9,9
365,1
11.306,4
4.783,0
2.110,1
31.175,7
29.089,5
1.087,5
28.002,0
11.633,1
9,1
359,2
11.337,2
4.663,4
2.086,2
31.059,4
28.972,1
1.068,0
27.904,2
11.456,0
7,8
359,1
11.343,6
4.737,7
2.087,3
31.063,6
29.001,6
1.278,0
27.723,7
11.527,8
7,8
358,8
11.138,4
4.690,9
2.062,0
11.388,7
11.247,9
287,6
10.960,2
7.783,0
87,9
209,9
1.234,9
1.644,5
140,9
11.306,1
11.170,9
299,5
10.871,4
7.706,1
95,3
210,6
1.209,9
1.649,4
135,2
11.018,2
10.882,6
294,5
10.588,1
7.605,1
96,5
200,4
1.083,3
1.602,8
135,7
10.722,6
10.589,4
294,9
10.294,5
7.458,0
82,4
200,4
1.005,5
1.548,2
133,2
10.773,1
10.636,8
309,1
10.327,8
7.537,7
88,0
210,2
944,6
1.547,3
136,3
10.584,3
10.449,9
311,3
10.138,7
7.393,2
91,4
202,3
945,1
1.506,7
134,3
10.327,1
10.198,5
311,0
9.887,5
7.191,4
90,6
196,3
927,8
1.481,4
128,5
10.319,0
10.191,5
313,3
9.878,2
7.159,9
84,2
196,4
956,7
1.481,1
127,5
10.234,2
10.112,1
308,8
9.803,3
7.082,1
83,1
196,6
964,9
1.476,7
122,1
10.043,5
9.921,2
308,6
9.612,7
6.938,1
82,2
186,7
921,8
1.483,9
122,3
7.867,6
7.718,5
471,0
7.247,4
4.137,9
68,8
256,2
1.922,3
862,2
149,1
7.806,3
7.669,5
470,5
7.199,0
4.134,4
63,2
256,5
1.900,3
844,6
136,9
7.788,0
7.650,9
469,7
7.181,2
4.098,3
62,0
256,5
1.909,0
855,5
137,1
7.549,6
7.411,0
461,3
6.949,6
3.911,7
57,4
246,4
1.859,2
874,9
138,6
7.551,5
7.412,8
459,2
6.953,7
3.885,6
65,1
248,5
1.861,9
892,6
138,7
7.722,9
7.583,9
490,5
7.093,3
3.999,6
65,9
269,3
1.848,5
910,0
139,1
7.840,0
7.701,7
481,7
7.220,0
4.025,7
69,8
258,0
1.930,9
935,6
138,3
7.842,7
7.708,5
481,2
7.227,3
4.056,5
66,2
258,5
1.932,5
913,6
134,2
7.679,2
7.546,8
459,7
7.087,1
3.924,0
53,8
253,4
1.923,9
932,0
132,5
7.493,8
7.364,9
459,4
6.905,5
3.827,8
51,3
245,8
1.859,4
921,3
129,0
(Piyasa Değeri)
25.12.2015
BANKALARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
18.12.2015
18.12.2015
TABLO - 8 YURTİÇİ VE YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN MÜLKİYETİNDEKİ YURTİÇİNDE İHRAÇ EDİLEN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI (Milyon $ )
(Nominal Değer)
25.12.2015
BANKALARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
11.12.2015
04.12.2015
27.11.2015
20.11.2015
13.11.2015
06.11.2015
30.10.2015
23.10.2015
16.10.2015
09.10.2015
02.10.2015
TOPLAM
10.762,4
10.713,4
10.700,4
YURTİÇİ ALACAKLILAR
9.969,4
9.922,9
10.010,5
BANKALAR
545,5
528,1
421,4
BANKADIŞI KESİM
9.423,9
9.394,9
9.589,1
Yatırım Fonları
3.826,4
3.789,8
3.820,1
Aracı Kurumlar
0,4
0,7
1,2
Emeklilik ve sigorta şirketleri
113,2
115,3
116,2
Gerçek Kişiler
3.931,4
3.920,7
4.057,9
Diğer
1.552,5
1.568,3
1.593,8
YURTDIŞI ALACAKLILAR
793,0
790,5
689,9
DİĞER FİNANSAL KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
4.017,0
3.963,5
3.980,1
YURTİÇİ ALACAKLILAR
3.965,3
3.909,6
3.929,4
BANKALAR
95,9
97,0
99,0
BANKADIŞI KESİM
3.869,4
3.812,5
3.830,4
Yatırım Fonları
2.737,4
2.720,0
2.726,6
Aracı Kurumlar
28,0
27,8
32,2
Emeklilik ve sigorta şirketleri
71,6
68,8
72,0
Gerçek Kişiler
456,7
432,1
437,5
Diğer
575,7
563,8
562,0
YURTDIŞI ALACAKLILAR
51,7
54,0
50,7
MALİ OLMAYAN KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
2.745,4
2.737,2
2.768,5
YURTİÇİ ALACAKLILAR
2.677,9
2.669,9
2.700,0
BANKALAR
156,5
157,3
161,3
BANKADIŞI KESİM
2.521,4
2.512,6
2.538,7
Yatırım Fonları
1.443,4
1.429,7
1.437,8
Aracı Kurumlar
22,6
24,3
24,3
Emeklilik ve sigorta şirketleri
86,5
86,2
87,8
Gerçek Kişiler
651,5
656,7
670,3
Diğer
317,4
315,7
318,5
YURTDIŞI ALACAKLILAR
67,5
67,3
68,5
0,0
0,0
0,0
10.953,0
10.274,7
468,0
9.806,7
4.048,8
1,6
124,1
3.998,5
1.633,6
678,2
10.867,9
10.192,2
368,5
9.823,6
4.022,3
1,1
123,3
4.028,3
1.648,6
675,8
11.171,5
10.474,3
335,6
10.138,7
4.193,1
1,0
128,4
4.127,4
1.688,8
697,2
11.060,4
10.311,7
304,1
10.007,6
4.113,2
2,0
127,1
4.096,2
1.669,1
748,7
10.920,5
10.174,1
335,1
9.838,9
4.093,7
5,0
125,9
3.929,8
1.684,5
746,4
11.009,3
10.272,2
448,0
9.824,2
4.119,6
3,5
127,5
3.922,4
1.651,3
737,1
11.043,3
10.309,2
397,7
9.911,5
4.146,4
3,5
127,7
3.965,1
1.668,8
734,1
10.944,7
10.217,6
381,5
9.836,1
4.100,7
3,2
125,6
3.978,3
1.628,2
727,1
10.697,9
9.983,2
368,1
9.615,1
3.959,2
2,7
123,4
3.907,4
1.622,5
714,7
10.419,9
9.732,8
429,1
9.303,7
3.876,0
2,6
120,0
3.741,4
1.563,6
687,1
3.976,7
3.927,7
99,9
3.827,8
2.724,1
30,6
72,9
428,8
571,4
48,9
3.919,2
3.872,6
103,3
3.769,3
2.677,3
33,0
72,6
417,4
569,0
46,6
3.892,2
3.844,6
103,4
3.741,2
2.693,3
33,9
70,4
380,7
562,9
47,6
3.754,4
3.708,0
102,6
3.605,5
2.618,5
28,7
69,7
350,0
538,6
46,4
3.787,2
3.739,6
107,8
3.631,8
2.657,7
30,7
73,3
329,9
540,1
47,6
3.688,0
3.641,4
107,6
3.533,9
2.584,2
31,6
69,9
327,1
521,1
46,5
3.602,0
3.557,5
107,7
3.449,8
2.515,5
31,3
68,0
321,7
513,3
44,5
3.602,5
3.558,3
108,7
3.449,6
2.506,1
29,2
68,1
332,1
514,1
44,2
3.506,0
3.464,4
105,2
3.359,1
2.431,6
28,3
67,0
328,8
503,4
41,6
3.351,2
3.310,6
102,3
3.208,3
2.321,1
27,2
61,9
305,8
492,3
40,6
2.723,9
2.672,1
163,0
2.509,1
1.432,4
23,8
88,7
665,6
298,6
51,7
0,0
2.684,5
2.637,5
161,8
2.475,7
1.421,4
21,7
88,2
653,8
290,6
47,1
0,0
2.726,3
2.678,3
164,4
2.514,0
1.434,3
21,7
89,8
668,7
299,6
48,0
0,0
2.617,6
2.569,5
159,9
2.409,6
1.355,8
19,9
85,5
644,9
303,5
48,1
0,0
2.625,7
2.577,5
159,6
2.417,9
1.350,7
22,6
86,4
647,6
310,5
48,2
0,0
2.662,4
2.614,4
169,4
2.445,0
1.378,6
22,7
92,9
637,0
313,8
48,0
0,0
2.707,7
2.659,9
166,6
2.493,3
1.389,9
24,1
89,1
667,0
323,3
47,8
0,0
2.713,5
2.667,0
166,7
2.500,3
1.403,0
22,9
89,4
668,7
316,2
46,5
0,0
2.610,8
2.565,8
156,5
2.409,3
1.333,6
18,3
86,1
654,1
317,1
45,1
0,0
2.478,8
2.436,1
152,1
2.284,0
1.265,6
16,9
81,3
615,1
305,0
42,7
0,0
11.12.2015
04.12.2015
27.11.2015
20.11.2015
13.11.2015
06.11.2015
30.10.2015
23.10.2015
16.10.2015
09.10.2015
02.10.2015
TOPLAM
10.617,9
10.568,1
10.559,9
YURTİÇİ ALACAKLILAR
9.829,3
9.781,9
9.874,4
BANKALAR
539,5
522,1
415,3
BANKADIŞI KESİM
9.289,7
9.259,8
9.459,2
Yatırım Fonları
3.752,2
3.715,5
3.749,9
Aracı Kurumlar
0,4
0,7
1,2
Emeklilik ve sigorta şirketleri
112,0
114,0
114,8
Gerçek Kişiler
3.886,7
3.875,5
4.013,0
Diğer
1.538,4
1.554,1
1.580,4
YURTDIŞI ALACAKLILAR
788,6
786,2
685,5
DİĞER FİNANSAL KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
3.982,3
3.937,4
3.953,7
YURTİÇİ ALACAKLILAR
3.930,7
3.883,5
3.903,0
BANKALAR
95,8
97,0
98,9
BANKADIŞI KESİM
3.834,9
3.786,5
3.804,1
Yatırım Fonları
2.707,0
2.694,8
2.701,4
Aracı Kurumlar
27,8
27,7
32,1
Emeklilik ve sigorta şirketleri
71,5
68,8
71,9
Gerçek Kişiler
453,5
431,8
437,1
Diğer
575,1
563,5
561,6
YURTDIŞI ALACAKLILAR
51,6
54,0
50,7
MALİ OLMAYAN KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
2.749,9
2.743,3
2.774,5
YURTİÇİ ALACAKLILAR
2.682,3
2.676,0
2.706,0
BANKALAR
155,6
157,7
161,8
BANKADIŞI KESİM
2.526,7
2.518,2
2.544,2
Yatırım Fonları
1.447,0
1.433,1
1.441,1
Aracı Kurumlar
22,6
24,4
24,3
Emeklilik ve sigorta şirketleri
86,2
86,3
88,0
Gerçek Kişiler
653,1
658,0
671,7
Diğer
317,8
316,4
319,2
YURTDIŞI ALACAKLILAR
67,6
67,4
68,6
10.834,2
10.159,5
462,6
9.696,9
3.989,0
1,6
123,5
3.958,3
1.624,5
674,7
10.746,6
10.074,6
363,5
9.711,1
3.960,4
1,1
122,6
3.987,4
1.639,5
672,0
11.038,5
10.345,1
330,3
10.014,9
4.127,5
1,0
127,2
4.082,3
1.676,9
693,4
10.923,5
10.178,8
298,6
9.880,2
4.045,2
1,9
126,0
4.050,0
1.657,0
744,7
10.785,8
10.043,5
330,2
9.713,3
4.025,1
4,9
124,8
3.884,9
1.673,5
742,3
10.868,1
10.134,9
442,9
9.692,0
4.051,9
3,4
126,2
3.871,8
1.638,7
733,2
10.900,7
10.170,3
392,4
9.777,9
4.078,9
3,4
126,4
3.913,6
1.655,6
730,4
10.809,9
10.086,5
377,1
9.709,4
4.033,7
3,2
124,5
3.931,1
1.617,0
723,4
10.579,9
9.868,9
363,8
9.505,1
3.902,3
2,7
122,3
3.864,0
1.613,8
711,0
10.294,8
9.611,5
423,5
9.187,9
3.820,4
2,6
118,9
3.691,4
1.554,6
683,4
3.952,5
3.903,6
99,8
3.803,8
2.701,1
30,5
72,8
428,6
570,7
48,9
3.897,4
3.850,8
103,3
3.747,6
2.656,5
32,8
72,6
417,1
568,6
46,6
3.867,3
3.819,7
103,4
3.716,3
2.669,3
33,9
70,3
380,2
562,6
47,6
3.727,3
3.681,0
102,5
3.578,5
2.592,5
28,6
69,7
349,5
538,2
46,3
3.756,4
3.708,9
107,8
3.601,2
2.628,3
30,7
73,3
329,4
539,5
47,5
3.656,9
3.610,5
107,5
3.503,0
2.554,4
31,6
69,9
326,6
520,6
46,4
3.574,6
3.530,1
107,7
3.422,5
2.489,2
31,4
68,0
321,2
512,8
44,5
3.578,0
3.533,8
108,6
3.425,2
2.482,6
29,2
68,1
331,7
513,5
44,2
3.486,1
3.444,5
105,2
3.339,3
2.412,4
28,3
67,0
328,7
503,0
41,6
3.328,5
3.288,0
102,3
3.185,7
2.299,4
27,2
61,9
305,5
491,8
40,5
2.730,5
2.678,7
163,5
2.515,2
1.436,1
23,9
88,9
667,2
299,2
51,7
2.691,0
2.643,8
162,2
2.481,6
1.425,2
21,8
88,4
655,1
291,1
47,2
2.733,5
2.685,4
164,9
2.520,5
1.438,5
21,7
90,0
670,0
300,3
48,1
2.624,3
2.576,1
160,4
2.415,8
1.359,7
20,0
85,7
646,3
304,1
48,2
2.633,1
2.584,8
160,1
2.424,7
1.354,9
22,7
86,6
649,2
311,2
48,4
2.668,3
2.620,3
169,5
2.450,8
1.381,9
22,8
93,1
638,7
314,4
48,1
2.713,7
2.665,9
166,7
2.499,1
1.393,5
24,1
89,3
668,4
323,8
47,9
2.719,4
2.672,9
166,9
2.506,0
1.406,6
23,0
89,6
670,1
316,8
46,5
2.615,8
2.570,7
156,6
2.414,1
1.336,6
18,3
86,3
655,4
317,5
45,1
2.483,5
2.440,8
152,2
2.288,6
1.268,6
17,0
81,5
616,2
305,3
42,7
(Piyasa Değeri)
25.12.2015
BANKALARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
18.12.2015
18.12.2015
TABLO - 9 YURTİÇİ VE YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN MÜLKİYETİNDEKİ YURTİÇİNDE İHRAÇ EDİLEN ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARININ VADE
DAĞILIMI (Milyon ¨ )
(25.12.2015 Tarihi İtibarıyla)
0-3 Ay
4-6 Ay
7-9 Ay
A-KALAN VADEYE GÖRE DAĞILIM
BANKALARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
13.211,0
9.335,9
1.938,7
YURTİÇİ ALACAKLILAR
12.788,9
9.074,9
1.821,1
BANKALAR
370,7
354,7
17,8
BANKADIŞI KESİM
12.418,2
8.720,3
1.803,3
Yatırım Fonları
7.393,1
3.102,2
151,9
Aracı Kurumlar
0,7
0,4
0,0
Emeklilik ve sigorta şirketleri
145,3
98,0
12,6
Gerçek Kişiler
3.709,6
4.287,3
936,9
Diğer
1.169,6
1.232,4
701,9
YURTDIŞI ALACAKLILAR
422,1
261,0
117,6
DİĞER FİNANSAL KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
4.116,0
3.642,1
895,8
YURTİÇİ ALACAKLILAR
4.056,1
3.626,7
886,0
BANKALAR
24,1
64,1
62,9
BANKADIŞI KESİM
4.032,0
3.562,6
823,2
Yatırım Fonları
3.158,4
2.665,7
479,1
Aracı Kurumlar
11,3
13,3
7,8
Emeklilik ve sigorta şirketleri
37,6
33,7
41,3
Gerçek Kişiler
374,6
452,3
135,7
Diğer
450,0
397,7
159,2
YURTDIŞI ALACAKLILAR
59,9
15,4
9,8
MALİ OLMAYAN KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
463,0
1.184,7
913,8
YURTİÇİ ALACAKLILAR
452,0
1.156,4
907,3
BANKALAR
9,5
45,6
30,3
BANKADIŞI KESİM
442,5
1.110,9
877,1
Yatırım Fonları
211,2
713,0
551,1
Aracı Kurumlar
4,6
7,1
4,7
Emeklilik ve sigorta şirketleri
10,1
10,5
20,5
Gerçek Kişiler
169,0
247,7
205,6
Diğer
47,6
132,7
95,2
YURTDIŞI ALACAKLILAR
11,0
28,2
6,5
0,0
0,0
0,0
B- YILLARA GÖRE DAĞILIM
2015
2016
2017
BANKALARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
97,4
26.282,2
3.963,1
YURTİÇİ ALACAKLILAR
97,4
25.458,3
3.081,3
BANKALAR
5,9
775,2
793,6
BANKADIŞI KESİM
91,5
24.683,1
2.287,7
Yatırım Fonları
80,5
10.793,9
77,3
Aracı Kurumlar
0,0
1,2
0,0
Emeklilik ve sigorta şirketleri
3,5
258,3
35,0
Gerçek Kişiler
0,8
9.814,2
1.529,1
Diğer
6,8
3.815,5
646,3
YURTDIŞI ALACAKLILAR
0,0
823,8
881,8
DİĞER FİNANSAL KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
52,8
9.692,4
1.527,0
YURTİÇİ ALACAKLILAR
47,8
9.598,3
1.502,5
BANKALAR
0,0
226,3
53,3
BANKADIŞI KESİM
47,8
9.372,0
1.449,2
Yatırım Fonları
42,8
6.908,2
950,1
Aracı Kurumlar
0,0
46,6
29,6
Emeklilik ve sigorta şirketleri
0,0
136,3
72,3
Gerçek Kişiler
3,0
1.106,8
208,8
Diğer
2,0
1.174,1
188,5
YURTDIŞI ALACAKLILAR
5,0
94,1
24,4
MALİ OLMAYAN KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
100,6
3.496,6
3.902,9
YURTİÇİ ALACAKLILAR
96,8
3.434,6
3.826,2
BANKALAR
3,7
134,2
304,1
BANKADIŞI KESİM
93,1
3.300,3
3.522,1
Yatırım Fonları
19,4
1.901,1
2.061,8
Aracı Kurumlar
4,2
24,2
35,7
Emeklilik ve sigorta şirketleri
4,8
86,8
154,0
Gerçek Kişiler
55,0
890,5
808,7
Diğer
9,7
397,8
461,8
YURTDIŞI ALACAKLILAR
3,8
62,1
76,7
19-24 Ay Toplam 2 Yıl
24 Aydan
Fazla
Toplam 1 Yıl
13-18 Ay
1.877,0
1.853,9
38,0
1.815,9
227,2
0,0
0,0
881,2
707,5
23,1
26.362,7
25.538,9
781,2
24.757,7
10.874,3
1,2
255,8
9.815,0
3.811,4
823,8
1.718,2
1.189,9
27,1
1.162,8
77,3
0,0
41,0
810,3
234,1
528,3
2.254,3
1.903,6
766,4
1.137,2
0,0
0,0
0,0
718,8
418,3
350,7
30.335,2
28.632,3
1.574,7
27.057,6
10.951,7
1,2
296,8
11.344,1
4.463,9
1.702,8
655,3
56,4
0,0
56,4
0,0
0,0
30,0
0,0
26,4
598,9
30.990,5
28.688,7
1.574,7
27.114,0
10.951,7
1,2
326,8
11.344,1
4.490,3
2.301,8
691,1
677,5
65,3
612,2
324,5
14,0
13,9
127,3
132,5
13,7
9.345,0
9.246,3
216,3
9.029,9
6.627,6
46,4
126,5
1.089,9
1.139,4
98,8
1.225,9
1.208,6
48,3
1.160,3
818,1
19,9
50,1
131,3
140,8
17,3
701,3
693,8
15,0
678,8
455,3
9,9
32,0
97,3
84,3
7,4
11.272,2
11.148,7
279,6
10.869,0
7.901,0
76,3
208,6
1.318,5
1.364,6
123,5
351,0
324,0
0,0
324,0
0,0
5,0
0,0
5,0
314,0
27,0
11.623,2
11.472,7
279,6
11.193,0
7.901,0
81,3
208,6
1.323,5
1.678,6
150,5
1.035,8
1.015,7
52,7
963,0
445,1
12,1
50,5
323,2
132,1
20,2
0,0
2018
3.597,2
3.531,4
138,0
3.393,4
1.920,4
28,5
91,6
945,4
407,5
65,8
0,0
2019
2.029,5
2.021,6
207,0
1.814,6
1.010,1
13,7
120,2
432,5
238,0
8,0
0,0
2020
1.873,4
1.804,6
97,2
1.707,5
1.051,7
22,0
33,8
376,2
223,8
68,7
0,0
2021
7.500,1
7.357,6
442,1
6.915,5
3.982,3
64,2
245,6
1.754,2
869,3
142,5
0,0
2022
526,1
471,3
12,2
459,1
241,1
1,8
6,0
152,0
58,1
54,8
0,0
2023
8.026,2
7.828,9
454,3
7.374,6
4.223,4
66,0
251,6
1.906,1
927,4
197,3
0,0
2024
328,4
51,7
0,0
51,7
0,0
0,0
30,0
0,0
21,7
276,7
319,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
319,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30.990,5
28.688,7
1.574,7
27.114,0
10.951,7
1,2
326,8
11.344,1
4.490,3
2.301,8
37,0
10,0
0,0
10,0
0,0
5,0
0,0
5,0
0,0
27,0
71,0
71,0
0,0
71,0
0,0
0,0
0,0
0,0
71,0
0,0
243,0
243,0
0,0
243,0
0,0
0,0
0,0
0,0
243,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
11.623,2
11.472,7
279,6
11.193,0
7.901,0
81,3
208,6
1.323,5
1.678,6
150,5
405,6
350,8
12,2
338,6
241,1
1,8
6,0
31,5
58,1
54,8
0,5
0,5
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
120,0
120,0
0,0
120,0
0,0
0,0
0,0
120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8.026,2
7.828,9
454,3
7.374,6
4.223,4
66,0
251,6
1.906,1
927,4
197,3
10-12 Ay
TOPLAM
2025
TOPLAM
TABLO - 10 YURTİÇİ VE YURTDIŞI YERLEŞİKLERİN MÜLKİYETİNDEKİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARININ VADE DAĞILIMI (Milyon $)
(25.12.2015 Tarihi İtibarıyla)
0-3 Ay
4-6 Ay
7-9 Ay
A-KALAN VADEYE GÖRE DAĞILIM
BANKALARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
4.526,3
3.198,7
664,2
YURTİÇİ ALACAKLILAR
4.381,7
3.109,2
623,9
BANKALAR
127,0
121,5
6,1
BANKADIŞI KESİM
4.254,7
2.987,7
617,8
Yatırım Fonları
2.533,0
1.062,9
52,1
Aracı Kurumlar
0,2
0,1
0,0
Emeklilik ve sigorta şirketleri
49,8
33,6
4,3
Gerçek Kişiler
1.271,0
1.468,9
321,0
Diğer
400,7
422,2
240,5
YURTDIŞI ALACAKLILAR
144,6
89,4
40,3
DİĞER FİNANSAL KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
1.410,2
1.247,9
306,9
YURTİÇİ ALACAKLILAR
1.389,7
1.242,6
303,6
BANKALAR
8,3
21,9
21,5
BANKADIŞI KESİM
1.381,4
1.220,6
282,0
Yatırım Fonları
1.082,1
913,3
164,1
Aracı Kurumlar
3,9
4,6
2,7
Emeklilik ve sigorta şirketleri
12,9
11,5
14,2
Gerçek Kişiler
128,4
155,0
46,5
Diğer
154,2
136,3
54,5
YURTDIŞI ALACAKLILAR
20,5
5,3
3,3
MALİ OLMAYAN KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
158,6
405,9
313,1
YURTİÇİ ALACAKLILAR
154,9
396,2
310,9
BANKALAR
3,2
15,6
10,4
BANKADIŞI KESİM
151,6
380,6
300,5
Yatırım Fonları
72,4
244,3
188,8
Aracı Kurumlar
1,6
2,4
1,6
Emeklilik ve sigorta şirketleri
3,5
3,6
7,0
Gerçek Kişiler
57,9
84,9
70,4
Diğer
16,3
45,5
32,6
YURTDIŞI ALACAKLILAR
3,8
9,7
2,2
0,0
0,0
0,0
2015
2016
2017
B- YILLARA GÖRE DAĞILIM
BANKALARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
33,4
9.004,8
1.357,8
YURTİÇİ ALACAKLILAR
33,4
8.722,5
1.055,7
BANKALAR
2,0
265,6
271,9
BANKADIŞI KESİM
31,4
8.456,9
783,8
Yatırım Fonları
27,6
3.698,2
26,5
Aracı Kurumlar
0,0
0,4
0,0
Emeklilik ve sigorta şirketleri
1,2
88,5
12,0
Gerçek Kişiler
0,3
3.362,5
523,9
Diğer
2,3
1.307,3
221,4
YURTDIŞI ALACAKLILAR
0,0
282,3
302,1
DİĞER FİNANSAL KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
18,1
3.320,8
523,2
YURTİÇİ ALACAKLILAR
16,4
3.288,6
514,8
BANKALAR
0,0
77,5
18,3
BANKADIŞI KESİM
16,4
3.211,0
496,5
Yatırım Fonları
14,7
2.366,9
325,5
Aracı Kurumlar
0,0
16,0
10,1
Emeklilik ve sigorta şirketleri
0,0
46,7
24,8
Gerçek Kişiler
1,0
379,2
71,5
Diğer
0,7
402,3
64,6
YURTDIŞI ALACAKLILAR
1,7
32,2
8,4
MALİ OLMAYAN KURULUŞLARCA İHRAÇ EDİLEN MENKUL DEĞERLER
TOPLAM
34,5
1.198,0
1.337,2
YURTİÇİ ALACAKLILAR
33,2
1.176,8
1.310,9
BANKALAR
1,3
46,0
104,2
BANKADIŞI KESİM
31,9
1.130,8
1.206,7
Yatırım Fonları
6,6
651,3
706,4
Aracı Kurumlar
1,5
8,3
12,2
Emeklilik ve sigorta şirketleri
1,6
29,7
52,8
Gerçek Kişiler
18,8
305,1
277,1
Diğer
3,3
136,3
158,2
YURTDIŞI ALACAKLILAR
1,3
21,3
26,3
19-24 Ay Toplam 2 Yıl
24 Aydan
Fazla
Toplam 1 Yıl
13-18 Ay
643,1
635,2
13,0
622,2
77,8
0,0
0,0
301,9
242,4
7,9
9.032,3
8.750,1
267,6
8.482,4
3.725,7
0,4
87,6
3.362,8
1.305,9
282,3
588,7
407,7
9,3
398,4
26,5
0,0
14,0
277,6
80,2
181,0
772,4
652,2
262,6
389,6
0,0
0,0
0,0
246,3
143,3
120,2
10.393,4
9.810,0
539,5
9.270,4
3.752,2
0,4
101,7
3.886,7
1.529,4
583,4
224,5
19,3
0,0
19,3
0,0
0,0
10,3
0,0
9,0
205,2
10.617,9
9.829,3
539,5
9.289,7
3.752,2
0,4
112,0
3.886,7
1.538,4
788,6
236,8
232,1
22,4
209,7
111,2
4,8
4,8
43,6
45,4
4,7
3.201,8
3.167,9
74,1
3.093,8
2.270,7
15,9
43,4
373,4
390,4
33,8
420,0
414,1
16,6
397,5
280,3
6,8
17,2
45,0
48,3
5,9
240,3
237,7
5,1
232,6
156,0
3,4
11,0
33,3
28,9
2,5
3.862,1
3.819,7
95,8
3.723,9
2.707,0
26,1
71,5
451,8
467,5
42,3
120,3
111,0
0,0
111,0
0,0
1,7
0,0
1,7
107,6
9,2
3.982,3
3.930,7
95,8
3.834,9
2.707,0
27,8
71,5
453,5
575,1
51,6
354,9
348,0
18,1
329,9
152,5
4,2
17,3
110,7
45,2
6,9
0,0
2018
1.232,5
1.209,9
47,3
1.162,6
658,0
9,8
31,4
323,9
139,6
22,6
0,0
2019
695,3
692,6
70,9
621,7
346,1
4,7
41,2
148,2
81,5
2,7
0,0
2020
641,9
618,3
33,3
585,0
360,3
7,5
11,6
128,9
76,7
23,6
0,0
2021
2.569,7
2.520,8
151,5
2.369,4
1.364,4
22,0
84,1
601,0
297,8
48,8
0,0
2022
180,3
161,5
4,2
157,3
82,6
0,6
2,1
52,1
19,9
18,8
0,0
2023
2.749,9
2.682,3
155,6
2.526,7
1.447,0
22,6
86,2
653,1
317,8
67,6
0,0
2024
112,5
17,7
0,0
17,7
0,0
0,0
10,3
0,0
7,4
94,8
109,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
109,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10.617,9
9.829,3
539,5
9.289,7
3.752,2
0,4
112,0
3.886,7
1.538,4
788,6
12,7
3,4
0,0
3,4
0,0
1,7
0,0
1,7
0,0
9,2
24,3
24,3
0,0
24,3
0,0
0,0
0,0
0,0
24,3
0,0
83,3
83,3
0,0
83,3
0,0
0,0
0,0
0,0
83,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.982,3
3.930,7
95,8
3.834,9
2.707,0
27,8
71,5
453,5
575,1
51,6
139,0
120,2
4,2
116,0
82,6
0,6
2,1
10,8
19,9
18,8
0,2
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
41,1
41,1
0,0
41,1
0,0
0,0
0,0
41,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.749,9
2.682,3
155,6
2.526,7
1.447,0
22,6
86,2
653,1
317,8
67,6
10-12 Ay
TOPLAM
2025
TOPLAM
Download

haftalık menkul kıymet istatistikleri