Download

İLLER Sıra No TM Adı Tahsis Edilen Toplam TEİAŞ Kapasitesi (kW