Mühendislik Matematiği dersi Ara Sınavı için Mazeret Sınavı Örgün ve İkinci Öğretim için ve A ve B
şubeleri için, 6 Ocak 2016 tarihinde saat 15:00 de 210 no.lu derslikte yapılacaktır
Download

Mühendislik Matematiği dersi Ara Sınavı için Mazeret Sınavı Örgün