T.C.Maliye Bakanlığı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :10.85
Fonksiyon Kodları
03
Adı :GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
03
09
Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve
Güvenlik Hizmetleri
03
09
09
03
09
09
00
03
09
09
01
2015
Ay :
11
Cari Yıl (N)
135.068.021,14
135.068.021,14
Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik
hizmetleri
135.068.021,14
Sınıflandırmaya girmeyen kamu düzeni ve güvenlik
hizmetleri
Sığınma Evleri ve Merkezler Kapsamında Yürütülecek
Hizmetler
123.647.271,77
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
28/12/2015 10:39
Yılı:
11.420.749,37
135.068.021,14
Sayfa 1 / 1
Download

1.7 bütçe giderlerinin fonksiyonel sınıflandırılması tablosu 03 kamu