İSTATİSTİK 1 DERS İÇERİĞİ
İSTATİSTİK I
Ders İçerik ve Programı
1. Hafta : İstatistiğe Giriş ve Temel Kavramlar:
2. Hafta : Verilerin Toplanması, Gruplandırılması, Sınıflandırılmas ve Sunulması, Grafiksel
Gösterimleri,
3. Hafta : Merkezi Eğilim Ölçüleri:
4. Hafta : Değişkenlik ve Asimetri Ölçüleri
5. Hafta : Saymanın Temel Kuralları, Temel Olasılık Teoremleri,
6. Hafta : Olasılık Uygulamalrı, Koşullu Olasılık, Bayes Teoremi,
7. Hafta : Kesikli/Sürekli Şans Değişkenleri, Olasılık Fonksiyonları, Beklenen Değer,
Varyans, Momentler .
8. ve 9. Haftalar : Ara sınav
10. ve 11. Haftalar : Kesikli Olasılık Dağılışları: Kesikli Tekdüzen, Bernoulli, Binom,
Hipergeometrik, Geometrik, Negatif Binom , Poisson Dağılışları
12. ve -13. Haftalar : Sürekli Olasılık Dağılışları: Sürekli Tekdüzen, Üstel, Normal Olasılık
dağılışları,
14. ve 15. Haftalar : Merkezi Limit Teoremi , Binom Dağılışınının Normal Dağılımına
Yaklaşımı, Poisson Dağılışınının Normal Dağılımına Yaklaşımı, Örnekleme Dağılışları
Download

İSTATİSİTİK 1 DERS İÇERİĞİ