TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
YATIRIM HİZMETLERİ ASGARİ
ÜCRETLERİ
11
HİZMETLER
Keşif Tutarı X
150
% İlk
%
% Etüd ve
%
% Ön % Uygulama
Etüd Planlama Araştırma Yapılabilirlik Proje Ön Proje
% Konst. ve
% Yapım ve
Uyg.
Detay Resim
Projesi
% Proje
Orjinalleri
Teslimi
%İhale
% Den.
%
Dosyası
İşlt. Kont.
Montaj
Teslim
ve Kabul
%Mesleki
kontrollük
%Kesin
Hesap
100’e kadar
0,17
0,17
0,30
0,47
0,47
0,70
2,00
1,07
0,22
1,07
1,58
0,36
1,47
0,36
100-400
0,14
0,13
0,23
0,38
0,38
0,55
1,68
0,90
0,17
0,90
1,30
0,29
1,22
0,29
400-1500
0,11
0,10
0,18
0,30
0,30
0,43
1,40
0,75
0,13
0,75
1,06
0,23
1,00
0,23
1500-4000
0,08
0,08
0,14
0,24
0,24
0,33
1,16
0,62
0,10
0,62
0,86
0,18
0,81
0,18
4000-15000
0,06
0,07
0,11
0,19
0,19
0,25
0,96
0,51
0,08
0,51
0,70
0,14
0,66
0,14
15000-40000
0,05
0,06
0,09
0,15
0,15
0,20
0,80
0,42
0,07
0,42
0,58
0,11
0,54
0,11
40000 sonrası
0,04
0,06
0,08
0,12
0,12
0,17
0,68
0,35
0,06
0,35
0,50
0,09
0,45
0,09
12
Download

tmmob makina mühendisleri odası yatırım hizmetleri asgari ücretleri