T.C.
ODUNPAZARI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 56708696/200/13385167
Konu: Yurt Dışına Çıkan Öğrencilerin
E-Okul Sistemi Kayıtları
28.12.2015
.................................................. MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : a)Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 22/12/2015 tairh ve 13188174 sayılı yazısı.
b)İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2015 tarih ve 13352809 sayılı yazısı.
Bakanlığımız Temel Eğitim Genel Müdürlüğümüzce e-okul sisteminde, "Yurt Dışına
Çıktı" olarak işaretlenen ve gittiği ülke bilgisi bulunmayan öğrencilerin olduğu tespit edilmiş
olup, ilgi (a) Bakanlık yazısı ile liste ekte gönderilmiştir.
Ek-1'de gönderilen listenin de göz önünde bulundurulup; "Yurt Dışına Çıktı" olarak
işaretlenen ancak gittiği ülke bilgisi girilmemiş öğrencilerin gittiği ülke bilgisinin, en geç
24/01/2016 tarihine kadar e-okul kayıtlarının işlenmesi, konu ile ilgili bundan sonra
yapılacak iş ve işlemlerde tüm okullarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri hususunda
bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Serhat MURAT
Müdür a.
Şube Müdürü
Eki:
1-Bakanlık Yazısı (1 Sayfa)
2-İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı (1 Sayfa)
Dağıtım
Gereği:
Tüm Anaokulu - İlkokul ve Ortaokul Müdürlükleri
Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Temel Eğitim Bölümü
[email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Seyit Ahmet ŞAHAN Memur
Tel: (0 222) 230 60 61(143)
Faks: (0 222) 230 40 10
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8df5-12c4-3383-9787-d02e kodu ile teyit edilebilir.
Download

İlçe MEM Yazısı - Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü