GAZİPAŞA ASM NÖBET LİSTESİ
Tarih
09.01.2016
09.01.2016
09.01.2016
09.01.2016
09.01.2016
16.01.2016
16.01.2016
16.01.2016
23.01.2016
23.01.2016
23.01.2016
30.01.2016
30.01.2016
ASİL AİLE HEKİMİ ADI
SOYADI
Dr.Muhammet ÖZDEMİR
Dr.Erdoğan CENGİZ
Dr.Esra YAKIN ÇELİK
Dr.Burhan UÇUCU
Dr.Ender AKÇA
Dr.Mehmet DOBOOĞLU
Dr.Ayşe ÇAKIR ÇELİK
Dr.Zinovia ÇETİNKAYA
Dr.Özlem ÖZBAĞ
Dr.Ömer SÖNMEZ
Dr.Mustafa ÇELİK
Dr.Hilal YÜKSEL
Dr.Şeyda CANDAN
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ADI
SOYADI
Ebe.Ayşe KENEÇ
Ebe Pervin ÖZCAN
Ebe Ayşe YİĞİT
Ebe Arzu KANTAR
Hem.Derya GÜRBÜZ
Hatice Feyza KÜÇÜKDOĞAN
Ebe Gaye Demir
Ebe Gülay GÜVEN
Hem.Ayşe TAŞDEMİR
Ebe Oya ARSLAN
Hem.Melike DAŞDELEN
Ebe Nur ŞENBAŞLAR
Hem.Ayşe ŞAR
YEDEK AİLE HEKİMİ
ADI SOYADI
YEDEK AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
ADI SOYADI
NÖBET TUTULACAK
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ADI
MERKEZ ASM
MERKEZ ASM
MERKEZ ASM
MERKEZ ASM
MERKEZ ASM
KAHYALAR ASM
KAHYALAR ASM
KAHYALAR ASM
ÇOBANLAR ASM
ÇOBANLAR ASM
ÇOBANLAR ASM
CUMHURİYET ASM
CUMHURİYET ASM
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 04fe1e13-ea32-47ee-9106-bc7b7a9a1b88 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download

gazipaşa ocak 2016