YEDAM 1. BASAMAK
BAĞIMLILIKTA TEMEL TEORİK EĞİTİM PROGRAMI
1. GÜN – 13 OCAK 2016 - ÇARŞAMBA
09.00 – 09.30
KAYIT
09.30 – 10.00
Bir Rehabilitasyon Modeli olarak YEDAM
Uzm. Klinik Psk. Gaye Kağan
10.00 – 12.00
MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI
Doç. Dr. Cüneyt Evren
12.00 – 14.00
Yemek Arası
14.00 – 16.00
ANA HATLARIYLA BAĞIMLILIK
16.00 – 16.15
Ara
16.15 – 17.45
BAĞIMLILIĞA YOL AÇAN UNSURLAR
Uzm. Dr. Rabia Bilici
Doç. Dr. Murat Coşkun
2. GÜN - 14 Ocak 2016 - PERŞEMBE
09.00 – 12.00
ALKOL KULLANIM BOZUKLUKLARI
12.00 – 14.00
Yemek Arası
14.00– 16.00
AİLE VE BAĞIMLILIK
16.00 - 16.15
Ara
16.15 – 17.45
BAĞIMLILIKTA YASAL SÜREÇLER
Prof. Dr. İlhan Yargıç
Uzm. Dr. Arzu Çiftçi Demirci
Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu
YEDAM 1. BASAMAK
BAĞIMLILIKTA TEMEL TEORİK EĞİTİM PROGRAMI
3. GÜN - 15 OCAK 2016 - CUMA
09.00 – 12.00
BAĞIMLILIKTA TEDAVİ YÖNTEMLERİ
12.00 – 14.00
Yemek Arası
14.00 – 15.00
BAĞIMLILIK TEDAVİSİNDE İNANÇ
TEMELLİ YAKLAŞIMLAR
15.00 - 15.15
Ara
15.15 – 16.45
BAĞIMLILIKTA ALT VE KÜLTÜRLER
SOSYAL DESTEK MEKANİZMALARI
16.45
KAPANIŞ
Prof. Dr. Kültegin Ögel
Doç. Dr. Ali Ayten
Yrd. Doç. Dr. Ömer Miraç Yaman
Download

yedam 1. basamak bağımlılıkta temel teorik eğitim programı