T.C.
AŞKALE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 82499420-903-E.13491203
Konu: Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi
(EBA Ders EBA V Sınıf ) Başvuruları
30.12.2015
...................................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
AŞKALE
İlgi:
a)Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
29/12/2015 tarihli e-maili.
b) İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 29/12/2015 tarihli ve 13471607 sayılı yazısı
Bakanlığımızca EBA Ders EBA V Sınıf uygulamalarının her ortamda tanıtılması
konusunda bakanlığımızca 2016 yılı hizmetiçi eğitim faaliyetleri yayınlanmış olup, mebbis
modülü üzerinden başvuruya açılmıştır. Bu faaliyet içerisinde yer alan 2016000009 faaliyet
numaralı "Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi" ile ilgili uzaktan eğitim kursuna öncelikli
olarak ek listede yer alan Bilişim Teknolojileri Rehberliği görevini yürütenlerin yanı sıra 2.
Dönem görev talep edecek öğretmenlerin katılımlarının sağlanması,
Yine aynı şekilde 2016000008 faaliyet numaralı Bilinçli Güvenli İnternet Kullanımı
eğitimi de başvuruya açık olup bu eğitimler 1. faz okullarda görev yapan öğretmenler
öncelikli olmak üzere tüm öğretmenlere duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.
Kezziban BİTLİSLİ
Şube Müdürü
Ek: İlgi yazı ve ekleri (3 Sayfa)
Dağıtım:
1- Tüm Okullar
Yeni Mah. İstanbul Cad. Yeni Hükümet Binası Kat:3
Elektronik Ağ: www.askale.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Harun GÜNTEKİN - FP Eğitmeni
Tel: (0 442) 415 10 96
Faks: (0 442) 415 12 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden54f3-34ec-338e-b6bd-7324 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
ERZURUM VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 97175630-903-E.13471607
Konu: Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi
(EBA Ders EBA V Sınıf ) Başvuruları
29.12.2015
..............................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün
29/12/2015 tarihli e-maili.
Bakanlığımızca EBA Ders EBA V Sınıf uygulamalarının her ortamda tanıtılması
konusunda bakanlığımızca 2016 yılı hizmetiçi eğitim faaliyetleri yayınlanmış olup, mebbis
modülü üzerinden başvuruya açılmıştır. Bu faaliyet içerisinde yer alan 2016000009 faaliyet
numaralı "Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi" ile ilgili kursun son başvuru tarihi 04 Ocak
2016 olup, İl Koodinatörleri, Fatih Projesi Eğitmenleri ve Bilişim Teknolojileri Rehberliği
görevini yürüten öğretmenlerin bu tarihe kadar katılımlarının sağlanması hususunda;
Bilgileriniz ve gereğini rica ederim.
Turan BAĞAÇLI
Vali a.
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Ek: e-mail (1 Sayfa)
Dağıtım:
20 İlçe Kaymakamlığına (İlçe MEM)
Yönetim Cad. Valilik Binası Kat:4 Yakutiye/ERZURUM
Elektronik Ağ: www.erzurum.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: N.AKDEMİR
Tel: (0442) 234 48 00-135
Faks: (0442)235 32 10
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden7ea2-ef16-3a7a-a55a-f2c1 kodu ile teyit edilebilir.
Kimden: Fatih Projesi
Tarih:29.12.2015
Konu: Etkileşimli Sınıf
Eğitim
Birimi
Yönetimi
Koordinatörlüğü
Eğitimi
(EBA
Ders,
<[email protected]>
13:39
EBA V Sınıf) başvuruları
Değerli BT İl Koordinatörleri, Fatih Projesi Eğitmenleri ve BT Rehberliği görevi yürüten
öğretmenlerimiz,
26-27 Aralık 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılan İl Milli Eğitim Müdürleri toplantısında
Milli Eğitim Bakanımız Sayın Nabi AVCI tarafından EBA ders ve EBA V sınıf
uygulamalarının her ortamda tanıtılması konusunda kesin talimat verilmiştir. Bu kapsamda
eğitim birimimiz tarafından daha önce planlaması yapılan aşağıdaki iki faaliyetle ilgili
bilgilendirenin okullarımıza ivedilikle duyurulması önem arz etmektedir.
2016 Yılı hizmetiçi eğitim faaliyetleri yayınlanmış olup mebbis modülü üzerinden
başvuruya açılmıştır. Bu faaliyet içerisinde yer alan 2016000009 faaliyet numaralı
“Etkileşimli Sınıf Yönetimi Eğitimi” sizler için ayrılmıştır. Bu eğitimlere İl Koordinatörleri,
Fatih Projesi Eğitmenleri ve Bilişim Teknolojileri Rehberliği görevini yürüten öğretmenler (
Şu an görevde olan ve ikinci dönem görev talep edecekler) dahil edilecektir. Eğitim
uzaktan eğitim faaliyeti olup içerisinde ; Eğitimde Teknoloji kullanımı, EBA Ders ve
EBA V Sınıf eğitimleri bulunmaktadır. Daha önce yüzyüze ESY eğitici eğitimini
tamamlamış olan eğitmenlerimiz dahil olmak üzere, il koordinatörleri, eğitmenler ve br
rehberlik görevi yürüten tüm öğretmenlerin başvurması önem arz etmektedir. Son
başvuru tarihi 04 Ocak 2016’dır. Bu eğitimin kontenjanı 5.000 kişidir.
Yine Aynı şekilde 2016000008 faaliyet numaralı Bilinçli Güvenli İnternet Kullanımı eğitimi de
başvuruya açık olup bu eğitimin de son başvuru tarihi 04 Ocak 2016’dır. Bu eğitimler 1.
faz okullarda görev yapan öğretmenler öncelikli olmak üzere tüm öğretmenlere açıktır.
Bu eğitim de bir uzaktan eğitim faaliyeti olup kontenjanı 10.000 kişidir.
Her iki eğitim de uzaktan eğitim faaliyeti olup başlama tarihi 18 Ocak 2016’dır. Genel
olarak uzaktan eğitimlerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. Görev yaptığınız ve
sorumluluğunuzdaki tüm okullara duyurmanız önem arz etmektedir.
Kadrosunun Bullunduğu
Okul
Görevlendirildiği
Okul
İnkılap Ortaokulu
Aşkale Atatürk İMKB Yatılı Bölge O.O
Kandilli Güvenç Ortaokulu
Çiftlik Ortaokulu
İbrahim Polat Ortaokulu
Aşkale Halk Eğitim Merkezi
İnkılap Ortaokulu
Aşkale Nenehatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kandilli Güvenç Ortaokulu
Erzurum Aşkale İMKB Anadolu Lisesi
İbrahim Polat Ortaokulu
Aşkale Anadolu İmamhatip Lisesi
Faalitelerin Son Son Başvurusu
Okul Son Onay Tarihleri
04 Ocak 2016
05-07 Ocak 2016
Adı - Soyadı
MUSTAFA DÖNMEZ
CEMAL EKENOĞLU
GÖKÇEN ÖZGÜNGÖRDÜ
ARZU OK
MEHTAP DEMİR
HANİFİ DUMLU
Download

Java Printing - Aşkale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü