İçinde “
” sesi olan varlıkları bulalım. “
” sesi baştaysa birinci kutuyu,
ortadaysa ikinci kutuyu, sondaysa son kutuyu boyayalım.
Aşağıda verilen kelimeler içindeki “
yuvarlak içine alınız.
”
“
seslerini kırmızı kalemle
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Download

İçinde “ ” sesi olan varlıkları bulalım. “ ” sesi baştaysa birinci