ELMALI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2016 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
09.01.2016
ASİL AİLE HEKİMİ ADI
SOYADI
Halil İbrahim İSTEKLİ
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ADI
YEDEK AİLE HEKİMİ
SOYADI
ADI SOYADI
Hayriye İSTEKLİ
Şeyda ÖZCAN
YEDEK AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
NÖBET TUTULACAK
ADI SOYADI
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ADI
Fatma Gül AKDAĞ
1 Nolu ASM
09.01.2016
O.Cengiz ÖZEKİN
Sibel ARIKAN
Osman ARIKEL
Hatice ŞAHİN
2 Nolu ASM
09.01.2016
Dr.Ersan ÇETİNER
Ayşegül DAYI
Turgay BAYAR
Ayşe ATILGAN
Akçay ASM
16.01.2016
Hafize ZERRİN FİDAN
Ülkü Ayşegül ÇETİN
H.İbrahim İSTEKLİ
Hayriye İSTEKLİ
1 Nolu ASM
16.01.2016
Fatih ÇETİN
Nesibe GÜREL
Atilla ERKOÇ
Dilek TÜYSÜZ
2 Nolu ASM
16.01.2016
Turgay BAYAR
Ayşe ATILGAN
Dr.Ersan ÇETİNER
Ayşegül DAYI
Eskihisar ASM
23.01.2016
Şeyda ÖZCAN
Fatma Gül AKDAĞ
Hafize ZERRİN FİDAN
Ülkü Ayşegül ÇETİN
1 Nolu ASM
23.01.2016
Osman ARIKEL
Hatice ŞAHİN
O.Cengiz ÖZEKİN
Sibel ARIKAN
2 Nolu ASM
23.01.2016
Dr.Bedi SÖNMEZ
E.Özlem ÖZDEMİR ŞEN
Ümit KAPULU
Burcu KUMKALE
Yuva ASM
30.01.2016
Ümit KAPULU
Burcu KUMKALE
Dr.Bedi SÖNMEZ
E.Özlem ÖZDEMİR ŞEN
Tekke ASM
30.01.2016
Atilla ERKOÇ
Dilek TÜYSÜZ
Fatih ÇETİN
Nesibe GÜREL
2 Nolu ASM
Tarih
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 04fe1e13-ea32-47ee-9106-bc7b7a9a1b88 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 04fe1e13-ea32-47ee-9106-bc7b7a9a1b88 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Download

elmalı ocak 2016