T.C.
DOĞU KARADENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ
“18 - 22 Şubat 2016 Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı”
BAŞVURU FORMU
KURUMU
………………………………………. BELEDİYESİ
İli:……………
Katılacak Görevlinin
Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Görevi
İş Tel
Belgegeçer (Faks)
Cep Tel
Birliğinizce; 18 - 22 Şubat 2016 tarihlerinde düzenlenen “Mevzuat Bilgilendirme Toplantısı” na yukarıda adı, soyadı ve görevi yazılı
kişi katılacaktır. …/01/2016
………………………
………….. Belediye Başkanı
(İmza – Mühür)
Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği
Yavuz Selim Bulvarı No:349 B Blok Kat:1 Daire:1
Ortahisar/ Trabzon
Tel:(462)2238582
Elektronikağ:www.dkbb.gov.tr
Belgegeçer:(462)2233463
e- Posta :[email protected]
Download

Başvuru Formu İçin Lütfen Tıklayınız