T.C.
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
Sayı : 50231183-301.03Konu : Ocak Ayı Meclis Toplantısı
…/12/2015
İLAN
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5393 Sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereğince; Belediye Meclisi 3. Toplantı Yılı
Ocak Ayı Toplantısının 1. Birleşimi, 04 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 11:00’de Belediye
Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.
İlan olunur.
Hasan Tahsin USTA
Belediye Başkanı
G Ü N D E M:
- Açılış ve Yoklama
- 10 Aralık 2015 tarihli tutanak özetinin okunması
TEKLİFLER
NO
TARİH
REF.NO
SAYI
MÜDÜRLÜK
1
2
3
21/12/2015 110935413 E.5260 Yazı İşleri Md.
24/12/2015 110938171 E.5339 Yazı İşleri Md.
28/12/2015 110927313 E.5083 Yazı İşleri Md.
4
16/12/2015 110932595 E.3198
5
21/12/2015 110936081 E.3239
6
7
23/12/2015 110937134 E.2227
14/12/2015 110930960 E.2171
KONU
Denetim Komisyonu Üye Belirlenmesi
Meclis Tatilinin Belirlenmesi
2015 Yılında Çalıştırılan Sözleşmeli
Personelin 2016 Yılında Çalıştırılmasına
İlişkin Ücret Tespiti
Emlak ve İstimlak Md. Mesire Yeri Kiralanması, Belediye Başkanına
Yetki Verilmesi
Emlak ve İstimlak Md. Sarıgöl Yenidoğan Mahalleleri Kentsel
Yenileme (Gecekondu Dönüşüm) ProjesiEk Karar
Basın Yayın ve H. İ.Md. Meclis Kararı Düzeltme
Basın Yayın ve H.İ.Md. İstanbul İslami İlimler Olimpiyatı, Belediye
Başkanına Protokol İmzalama Yetkisi Verilmesi
8 29/12/2015 110942230 E.5458 Çevre Koruma ve K.Md. Yeşil Flama Projesi
Plan Değişikliği
9 28/12/2015 110940132 E.4645 Kentsel Tasarım Md.
İstanbul Çalışma ve İş Kurumu, Belediye
10 24/12/2015 110939165 E.872 Park ve Bahçeler Md.
Başkanına Protokol İmzalama Yetkisi Verilmesi
Download

Ocak Ayı Meclis Gündemi İncelemek için tıklayınız.