TARIM VE GIDA ALANINDA
TEMEL GÖSTERGELER
52,205
48,188
MAIN INDICATORS OF
AGRICULTURE AND FOOD
T.C.
KALKINMA BAKANLIĞI
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Aralık 2015
Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA
Tel: +90 (312) 294 50 00 Faks: +90 (312) 294 69 77
ISBN NO : 978-605-9041-62-1
İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ECONOMIC SECTORS AND COORDINATION GENERAL DIRECTORATE
KALKINMA BAKANLIĞI YAYINLARI BEDELSİZDİR, SATILAMAZ.
ARALIK/DECEMBER 2015
TARIM VE GIDA ALANINDA
TEMEL GÖSTERGELER
MAIN INDICATORS OF
AGRICULTURE AND FOOD
İKTİSADİ SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarım Dairesi Başkanlığı
ECONOMIC SECTORS AND COORDINATION GENERAL DIRECTORATE
Department of Agriculture
Ankara - Aralık / December 2015
Bu yayının elektronik kopyasına http://tarim.kalkinma.gov.tr adresinden erişilebilir.
The electronic copy of this document can be reached at http://tarim.kalkinma.gov.tr.
ISBN 978-605-9041-62-1 YAYIN NO: 2948
Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.
Yayın ve referans olarak kullanılması Kalkınma Bakanlığının iznini gerektirmez.
Bu yayın 500 adet basılmıştır.
VII. Tarımsal Sulama, Tarım ve Orman Alanları
VII. Irrigation, Agricultural Lands and Forest Area
55
Download

Tarım ve Gıda Alanında Temel Göstergeler