İLAN
İlimiz, Tefenni İlçesi, Seydiler Köyünde, Tapunun Ada No: 129, Parsel no: 4’ de
kayıtlı 26.861,00 m²’lik taşınmaz üzerine (250 başlık) Hayvancılık Tesisi amaçlı 1/5000
Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı, İdaremiz 02.12.2015 tarih ve 124
sayılı İl Genel Meclisi kararına istinaden onaylanmıştır.
Ekli planlar, “Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği” nin 33. Maddesinin 1. alt bendi
gereğince 28.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süreyle Valiliğimizde (İl Özel İdaresi
İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) askıya çıkartılacaktır.
İlan olunur.
__________________________________________________________________________________________
İl Özel İdaresi Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi Kat: 2 15200 /BURDUR
Bilgi için irtibat: İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü
Tel : (0 248) 2341428 Faks: 2343227 Web sitesi:www.burdurozid.gov.tr e-posta:[email protected]
Download

İlan Metni - Burdur İl Özel İdaresi