2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Önlisans-Lisans Programları Bahar Yarıyılı Ek Madde 1 Kapsamında Yatay
Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Başvuru Tarihi
Başlangıç
Bitiş
11.01.2016
25.01.2016
Değerlendirme Tarihi
Başlangıç
Bitiş
Sonuç İlan
Tarihi
Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç
Bitiş
Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç
26.01.2016 27.01.2015 28.01.2016 29.01.2016 05.02.2016 08.02.2016
Bitiş
09.02.2016
İSTENEN BELGELER
1 - Öğrenci Belgesi,
2- (Varsa) Not Belgesi (Başvuran öğrencinin ayrılacağı Yükseköğretim Kurumundan alacağı belge),
3- Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçe (Öğrenci başvurduğu programı birinci öğretim veya ikinci öğretim olarak dilekçesinde belirtecektir),
4- Disiplin cezası almadığına dair belge,
5- ÖSYS Yerleştirme Belgesi ve LYS Sonuç Belgesi (Tüm Puan Türlerini Gösteren Belge)
NOT : İstenen belgeleri eksik olan öğrencilerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
Başvurular elden veya posta yolu ile ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna yapılacaktır.
Download

Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş 2015