COLLECTION PREVIEW 2015
‘’Cardin Concept’’ Eskişehir’de 60000 m2 açık alan üzerine kuru-
‘’Cardin Concept’’ is one of the leading furniture manufacturer
lu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye’de ve gelişen ihracatıyla
which is built on 60000 m2 open area, 40000 m2 closed area in
dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir. Şiraz Halıcılık
Eskişehir. Also it is developing factory in Turkey and world with
adıyla yıllardır halı üretimi yapan firma, 2005 yılında aynı güvenle
its increasing export. The company which has been making
‘’Cardin Concept’’ markasını yaratmıştır ve 2007 yılında kapasite-
production of carpets with a name of ‘’Şiraz Halıcılık’’; created a
sini iki katına çıkarmayı başarmıştır.
new brand on furniture. In this way ‘Cardin Concept’ was created
in 2005 on furniture manufacturing and doubled its capacity of
Cardin Concept’in ileri teknolojiye sahip üretim hatlarında
production in 2007.
yatak odaları, yemek odaları, genç odaları, oturma grupları, salon
takımları, ortopedik yatak ve baza gibi hemen her
ihtiyaca cevap veren geniş bir ürün yelpazesi yer almaktadır.
Cardin Concept has bedrooms, dining rooms, young rooms,
sofa sets, living room sets, ort-hopedic mattresses and bases in
its wide range of products with advanced technology.
Cardin Concept mobilyada entegre band sistemi ile üretim
yapılmakta ve sürekli gelişim içerisinde gerekli tesisleri
bünyesine ilave edilmektedir.
Cardin Concept produces furniture with continuous
improvement equipments in production with an integrated belt
system and it is added to the structure of the necessary facilities.
Ürünlerimizi yurt içinde 60’ı aşkın mobilya mağazalarımız ile
tüketicilerimizin beğenisine sunmakta, ayrıca her yıl yaklaşık 45
ülkeye mobilya ihracatını gerçekleştirmekteyiz.
We offer our products to our customers wit more than 60
furniture stores inside the country and also we export our
products more than 45 countries each year.
Cardin Concept mobilya, ürettiği ürünlerle, mobilyalarının
tasarım, satış ve satış sonrası servis hizmeti ile müşterilerinin
istek ve beklentilerinin eksiksiz karşılanmasını amaç edinmiştir.
Cardin Concept furniture; aspires customers’ satisfaction with
its products, furniture design, sales and after-sales
service.
INDEX
INDEX
INDEX
INDEX
INDEX
INDEX
Yemek Odaları
Dining Rooms
06
26
46
54
58
Yatak Odaları
Bedroos
Genç Odaları
Young Room
Duvar, Tv Üniteleri
Tv Units Furniture
Sehpalar, Mutfak Köşe
Coffee Tables and
Kitchen Corner
ODALARI
ODALARI
ODALARI
ODALARI
ODALARI
ODALARI
YATAK
YATAK
YATAK
YATAK
YATAK
YATAK
Mozaik........................ 6
Meriç.......................... 7
Tuna..........................8
Gardenya................... 9
Gökçe........................ 10
Didim.......................... 11
Armoni...................... 12
Valentin..................... 13
Arkadya.................... 14
Melisa........................ 15
Rosa.........................16
Sorrento.................... 17
Bahar......................... 18
Asya.......................... 19
Yıldız......................... 20
Eskiz......................... 21
Kafkas...................... 22
Pablo........................ 23
MOZAİK YATAK ODASI TAKIMI
6
102
44
64
45
140
55
2
219
83
46
1
33
174
214
248
68
MERİÇ YATAK ODASI TAKIMI
61
44
224
105
41
120
86
13
44
120
210
233
63
251
224
1
60
25
7
TUNA YATAK ODASI TAKIMI
8
100
42
64
45
97
63
7
87
97
45
122
44
218
219
153
205
215
59
255
239
69
GARDENYA YATAK ODASI TAKIMI
115
38
61
46
112
69
2
217
81
46
112
219
209
67
251
9
GÖKÇE YATAK ODASI TAKIMI
10
61
35
44
118
50
3
83
90
48
118
207
203
220
66
0
25
DİDİM YATAK ODASI TAKIMI
43
61
44
118
60
3
103
91
218
44
118
235
206
239
69
11
ARMONİ YATAK ODASI TAKIMI
12
110
42
61
46
10
6
51
3
217
88
105
46
165
222
67
251
VALENTİN YATAK ODASI TAKIMI
111
36
49
4
74
55
118
128
81
49
297
206
220
242
69
13
ARKADYA YATAK ODASI TAKIMI
14
91
90
172
44
115
217
92
44
68
60
49
171
221
184
111
10
68
240
MELİSA YATAK ODASI TAKIMI
95
62
73
44
113
60
2
123
43
243
234
219
225
88
240
67
240
59
15
ROSA YATAK ODASI TAKIMI
16
138
110
62
46
228
82
120
2
46
120
206
171
66
250
SORRENTO YATAK ODASI TAKIMI
100
35
60
46
120
55
5
81
46
120
222
206
170
67
240
17
BAHAR YATAK ODASI TAKIMI
18
33
61
44
17
100
84
80
88
100
44
190
207
214
67
222
ASYA YATAK ODASI TAKIMI
100
36
66
44
100
60
13
224
84
44
1
00
170
207
67
2
22
19
YILDIZ YATAK ODASI TAKIMI
20
100
34
59
44
90
47
137
222
208
165
200
68
ESKİZ YATAK ODASI TAKIMI
120
63
48
45
135
17
141
83
50
219
215
223
265
66
21
KAFKAS YATAK ODASI TAKIMI
22
82
73
43
105
106
123
60
2
93
126
43
61
44
215
212
225
240
68
PABLO YATAK ODASI TAKIMI
110
56
66
44
123
60
2
126
84
44
210
211
225
240
66
23
ODALARI
ODALARI
ODALARI
ODALARI
ODALARI
YEMEK
YEMEK
YEMEK
YEMEK
YEMEK
Mozaik......................26
Meriç........................27
Tuna.........................28
Gardenya..................29
Gökçe........................ 30
Didim.........................31
Armoni.....................32
Valentin....................33
Melisa.......................34
Arkadya....................35
Rosa........................36
Sorrento...................37
Bahar........................38
Asya.........................39
Eskiz........................ 40
Kafkas...................... 41
Pablo........................ 42
MOZAİK YEMEK ODASI TAKIMI
26
190
75
83
55
2
46
206
180
90
158
221
46
241
46
100
MERİÇ YEMEK ODASI TAKIMI
114
41
58
56
44
157
180
55
13
76
86
44
190
170
90
122
164
44
186
44
120
27
TUNA YEMEK ODASI TAKIMI
28
44
110
66
76
188
63
7
188
87
44
170
90
164
119
264
44
44
97
GARDENYA YEMEK ODASI TAKIMI
120
42
60
76
172
71
2
81
185
46
170
90
176
169
193
55
61
46
176
108
46
29
GÖKÇE YEMEK ODASI TAKIMI
30
169
211
65
3
48
211
170
90
162
162
76
46
211
61
44
44
93
DİDİM YEMEK ODASI TAKIMI
42
120
36
157
91
60
165
3
60
46
155
185
44
157
157
76
90
180
44
185
61
44
61
44
31
ARMONİ YEMEK ODASI TAKIMI
32
66
17
0
3
88
205
46
167
76
170
90
125
48
180
180
167
54
222
61
46
105
46
VALENTİN YEMEK ODASI TAKIMI
122
33
58
209
55
4
81
203
49
89
179
179
130
79
160
58
3
14
58
210
73
49
179
128
49
33
MELİSA YEMEK ODASI TAKIMI
34
123
38
60
178
60
2
76
94
188
43
170
90
175
161
51
160
185
185
1
51
22
64
43
97
43
ARKADYA YEMEK ODASI TAKIMI
36
60
100
68
5
179
84
45
179
76
176
90
150
178
176
55
125
58
220
178
44
65
44
105
35
ROSA YEMEK ODASI TAKIMI
36
170
120
44
48
160
76
83
2
49
180
205
89
170
170
170
50
180
42
50
48
70
140
48
SORRENTO YEMEK ODASI TAKIMI
55
5
179
76
81
46
179
150
89
174
174
53
207
46
100
37
BAHAR YEMEK ODASI TAKIMI
38
76
33
61
93
120
52
44
185
55
17
84
185
44
170
90
120
46
170
185
61
44
ASYA YEMEK ODASI TAKIMI
39
58
93
60
44
110
60
13
185
84
44
76
185
170
181
90
170
44
185
44
61
39
ESKİZ YEMEK ODASI TAKIMI
40
200
77
15
76
85
50
206
185
89
181
170
62
246
66
46
181
126
46
KAFKAS YEMEK ODASI TAKIMI
31
60
120
60
2
187
76
92
43
190
89
43
170
170
170
170
179
43
66
43
99
41
PABLO YEMEK ODASI TAKIMI
42
126
34
61
18
7
60
2
76
84
44
191
170
90
171
126
54
58
210
90
50
173
173
171
179
66
44
99
44
Bu Evi Sevdim
Evinizde Yeni Tasarımlar
CARDİN CONCEPT kusursuz tasarımları, kaliteli duruşu ve sağlığa
önem veren detaylarıyla hayatınıza stil ve konfor katıyor.
CARDİN CONCEPT’in hayallari harekete geçiren farklı çizgileriyle,
her ev mobilyasıyla kendine özel hikayesini yazıyor.
New designs for your home
CARDİN CONCEPT offers you the best selections of high quality
health conscious furnitures with flawless designs and adds
style and comfort to your life.Your dreams came true with varied
lines of Cardin Concept. CARDİN CONCEPT writes it's own unique
story in home furnishing.
cardin.com.tr
facebook.com/cardinmobilya
twitter.com/cardinmobilya
ODALARI
ODALARI
ODALARI
ODALARI
ODALARI
ODALARI
ODALARI
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
GENÇ
Didim........................ 46
Meriç........................ 47
Tuna......................... 48
Dafne........................ 49
Cool..........................50
Toledo....................... 51
Sorrento................... 52
DİDİM GENÇ ODASI TAKIMI
46
91
43
61
44
3
118
118
44
157
103
206
130
61
44
154
120
61
MERİÇ GENÇ ODASI TAKIMI
36
31
134
105
76
60
134
224
184
233
150
44
61
60
128
224
60
168
47
TUNA GENÇ ODASI TAKIMI
48
100
97
63
7
87
97
45
186
186
215
100
61
123
45
219
64
59
219
130
59
172
DAFNE GENÇ ODASI TAKIMI
102
103
171
132
44
62
208
107
61
128
225
56
65
65
186
49
COOL GENÇ ODASI TAKIMI
50
100
100
205
205
48
104
210
85
38
48
142
65
142
210
45
60
64
145
TOLEDO GENÇ ODASI TAKIMI
100
35
32
120
56
44
53
195
105
180
70
79
64
120
47
84
201
44
53
201
61
90
62
134
51
SORRENTO GENÇ ODASI TAKIMI
52
100
60
31
76
58
117
44
50
206
105
61
200
159
86
121
40
70
35
82
59
134
DUVAR ÜNİTELERİ....54-56
TV. SEHPALARI..........56-57
SEHPALAR................58-62
MUTFAK KÖŞELER....63-64
DUVAR ÜNİTELERİ
54
MOZAİK DUVAR ÜNİTESİ
MERİÇ DUVAR ÜNİTESİ
TUNA DUVAR ÜNİTESİ
GARDENYA DUVAR ÜNİTESİ
GÖKÇE DUVAR ÜNİTESİ
DİDİM DUVAR ÜNİTESİ
DUVAR ÜNİTELERİ
ARMONİ DUVAR ÜNİTESİ
VALENTİN DUVAR ÜNİTESİ
ARKADYA DUVAR ÜNİTESİ
MELİSA DUVAR ÜNİTESİ
SORRENTO DUVAR ÜNİTESİ
BAHAR DUVAR ÜNİTESİ
55
DUVAR, TV. ÜNİTELERİ
56
ASYA DUVAR ÜNİTESİ
ESKİZ DUVAR ÜNİTESİ
KAFKAS DUVAR ÜNİTESİ
PABLO DUVAR ÜNİTESİ
MERİÇ TV. SEHPASI
DİDİM TV. SEHPASI
TV SEHPALARI
ARMONİ TV. SEHPASI
VALENTİN TV. SEHPASI
ARKADYA TV. SEHPASI
MELİSA TV. SEHPASI
ROSA TV. SEHPASI
BAHAR TV. SEHPASI
ASYA TV. SEHPASI
PABLO TV. SEHPASI
57
SEHPALAR
58
GRID ORTA SEHPA
KARE ORTA SEHPA
POINT ORTA SEHPA(KOMBİN 1)
POINT ORTA SEHPA(KOMBİN 2)
POINT ORTA SEHPA(KOMBİN 3)
ÜÇGEN ORTA SEHPA
SEHPALAR
MUZ ORTA SEHPA (KOMBİN 1)
MUZ ORTA SEHPA (KOMBİN 2)
MUZ ORTA SEHPA (KOMBİN 3)
ELİPS ORTA SEHPA (KOMBİN 1)
ELİPS ORTA SEHPA (KOMBİN 2)
ELİPS ORTA SEHPA (KOMBİN 3)
59
SEHPALAR
60
ELİPS ORTA SEHPA (KOMBİN 4)
ELİPS ORTA SEHPA (KOMBİN 5)
MERİÇ ORTA SEHPA
TUNA ORTA SEHPA
VALENTİN ORTA SEHPA
DİDİM ORTA SEHPA
SEHPALAR
ASYA ORTA SEHPA
BAHAR ORTA SEHPA
ROSA ORTA SEHPA
KAFKAS ORTA SEHPA
MELİSA ORTA SEHPA
PABLO ORTA SEHPA
61
SEHPALAR
ESKİZ ORTA SEHPA
LAVİNYA ORTA SEHPA
KARE ZİGON SEHPA
ARKADYA ORTA SEHPA
DİKDÖRTGEN ZİGON SEHPA
62
ROSA MUTFAK KÖŞE TAKIMI
63
GOLDEN MUTFAK KÖŞE TAKIMI
64
THE DECORATOR YILDIZ ÜÇLER
Organize Sanayi Bölgesi 20. Cad.
ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
Phone
: +90 222 236 22 82
Fax
: +90 222 236 22 83
Mail
: [email protected]
Web
: www.cardin.com.tr
google maps
PDF katolog
DESIGNER SEMRA ÖZKAN
No:10
web
Download

İncele - Cardin Concept