(EK.3)
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2016 AKADEMİK BAHAR YARIYILI
ÖZEL ÖĞRENCİ STATÜSÜNDE ALINACAK LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ
KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI
Enstitümüz Lisansüstü programlarına, 2015-2016 Akademik Yılı Bahar Yarıyılında özel
öğrenci statüsünde alınacak öğrenci sayıları, programlar, adaylarda aranan nitelikler ve
başvuruda istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Anabilim
Dalı
Doktora
Tezli
Yüksek
Lisans
Alan Alan
İçi
Dışı
(Aİ) (AD)
Nitelikleri
Yüksek Lisans
Alan İçi (Aİ): İlgili Fakültelerin Su Ürünleri ve
Balıkçılık Teknolojisi Lisans Programlarından
mezun olmak
Alan Dışı (AD):- - Su Ürünleri 2
Doktora
0
2
0
Alan İçi (Aİ): İlgili Enstitünün Su Ürünleri, Su
Ürünleri Yetiştiricilik, Su Ürünleri Avlama, Su
Ürünleri Temel Bilimler, Deniz Bilimleri Anabilim
Dallarında Yüksek Lisans yapmış olmak.
Alan Dışı (AD):- - ÖZEL ÖĞRENCİ BAŞVURULARI ve BAŞVURU TARİHLERİ
Başvuru İçin Gerekli Belgeler
Alan
İçi
(Aİ)
Alan
Dışı
(AD)
1) Başvuru Dilekçesi
2) Lisans/Yüksek Lisans mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği
3) Lisans/Yüksek Lisans Onaylı Not Durum Belgesi (Transkript)
4) Onaylı nüfus cüzdanı sureti
5) 2 adet fotoğraf
Başvuru Tarihleri
Adayların 15.02.2016 – 19.02.2016 tarihleri arasında Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya noter
vekili aracılığıyla başvurarak aday kaydı yaptırmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan
başvurular işleme konulmayacaktır.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, İskenderun Teknik Üniversitesi Yerleşkesi
Tel: 0 326 613 56 00 Dahili:4335
Fax: 0 326 613 56 13
Anabilim Dalı İletişim Bilgileri
Su Ürünleri Anabilim Dalı Başkanlığı: Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi /İskenderun
Tel:0 326 614 16 93- 614 18 66
Download

(ek.3) iskenderun teknik üniversitesi mühendislik ve fen bilimleri