S.NO
DÖNEMİ
PROGRAMIN ADI
TARİH
KATILIMCI
SAYISI
1
1015
Uygulamalı Tiyatro Eğitimi ve
Töre İsimli Tiyatro Oyunu
Hazırlık Eğitimi
30 Kasım 2015-12
Şubat 2016
20
Erkek Kursiyer Odası:233
Bayan Odası:201
2
1021
İKMÖ Hizmet Öncesi Eğitimi
28 Aralık 2015 - 27
Mayıs 2016
114
3
1027
Uygulamalı Eğitim Yönetici ve
Gözetmenliği Eğitimi
28-30 Aralık 2015
23
TOPLAM
KATILIMCILAR
KATILIMCILARIN
BİRİM
EĞİTİMİN TÜRÜ
EĞİTİCİLER
PROGRAM YÖNETİCİSİ
Kültür,Sanat ve Spor
Merkezi
İKM, Katip,
Müdür
CİK
HİES
Hikmet AĞ
Haydar YALIN
Erkek Kursiyer
Odası:204,214,215,216,217,218,
219,220,221,222,224,225,226,22
7,228,229,230,231,232
Bayan Odası:203,202
1.Sınıf:23
2. Sınıf:23 3.Sınıf:23
4.sınıf:23 Turuncu
Salon:22
İKM Öğrenci
CİK
HÖE
CİKPEM Personeli
Fahri ERDİNÇ,
Bergen ÇALAYAN
Erkek Kursiyer
Odası:208,209,210,211
TOPLANTI 1:23
2.Müdür, İKBM
CİK
HİES
CİKPEM Personeli
Hülya GÜMÜŞ
KALDIKLARI ODALAR
EĞİTİM YERİ VE SAYISI
157
Ali ŞANOĞLU
Öğretim Görevlisi
UYGUNDUR
28.12.2015
Davut TAŞPINAR
Hakim
Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı
Download

28 Aralık 2015-1 Ocak 2016 Faaliyet Planı İçin Tıklayınız