Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:
AKADEMİK PERSONEL İLANI
(DOÇENT, YARDIMCI DOÇENT)
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütlerinin ilgili
maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi
alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
BİRİMİ
ANABİLİM DALI
UNVANI
AD. DRC.
BAŞVURU KOŞULU
Fen Edebiyat
Fakültesi
Analiz ve Fonksiyonlar
Teorisi
Doçent
1
1
İntegral
Eşitsizlikler
konusunda
çalışmalar yapmış olmak ve Doçent
unvanı almış olmak.
Fen Edebiyat
Fakültesi
Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi
Doçent
1
1
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim
Dalında Doçent unvanı almış olmak.
Celal Oruç
Hayvansal Üretim
Yüksekokulu
Hayvan Yetiştirme ve
Besleme
Yrd.
1
Doç. Dr.
3
Süt İneklerinin Beslenmesi üzerine
Doktora çalışması yapmış olmak.
Download

Fen Edebiyat Fakültesi Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Doçent 1 1