bSayfa 1 / 1
sinavhizmetleri49
Kimden:
Tarih:
Kime:
Ekle:
Konu:
<[email protected]>
30 Arabk 2015 Car~amba 14:36
"BULANIK" <[email protected]>; "HASKOY" <[email protected]> "KORKUT"
<[email protected]>; "MALAZGtRT" <[email protected]>; "VAR 0"
<[email protected]>; "MuD SS nay Hizmetleri Dubesi" <sinavhizmetleri49 meb.gov.tr>
02-03 Ocak 2016 smavlarmda dikkat edilecek hususlar son .pdf
Fw: ACIK OGRETiM USEsl-MESLEKl ACIK OGRETiM USES1 VE ACIK .. GRETiM
ORTAOKULU SINA VINDA DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR DOKUMA -SON
From: odsgm [email protected]
Sent: Wednesday, December 30, 2015 2:16 PM
To: [email protected] ; [email protected]; sinav35 meb. oV.t
ilsis yonetici [email protected]; [email protected]; ru 4 il dur%
[email protected]
SUbject: A<;IK OORETiM LiSESi-MESLEKi A<;IK OORETiM LiSESi VE <;IK OORETiM
ORTAOKULU SINAVINDA DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR DOKUMA I -SON
Saym Yetkili, 02-03 Ocak 2016 tarihlerinde gerc;ekle~tirilecek aC;lk ogretim
ogretim lisesi ve aC;lk ogretim ortaokulu smavlannda dikkat edilecek hususla
YEDEK SALON UYUGULMASI iLE iLGiLi HUSUS ilave edildiginden gec;erli ola
almaktadlr. Bundan once gonderilen dokOmanlan dikkate almaymlz. Bu dok
yaplldlgl tOm okullara iletilmesi gerekmektedir. Bilgilerinize.
Olc;me Degerlendirme ve Smav Hizmetleri Genel MOdOrlGgG
isesi-mesleki aC;lk
dokGmanmda
dokGman ekte yer
manm smavm
30.12.2015 
Download

Duyuru İçin Tıklayınız