1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :10.85
Adı :
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2015
Ay : 11
Ekonomik
Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
Cari Yıl (N)
125.776.505,28
630
01
630
630
01
01
Memurlar
01
04
Geçici Personel
630
02
630
02
01
Memurlar
630
630
02
04
Geçici Personel
2.706,21
02
99
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri Gecikme Cezası ve Zamları
1.336,50
630
03
630
03
630
630
Personel Giderleri
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
45.617.103,76
45.602.415,32
14.688,44
5.716.443,31
5.712.400,60
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
31.516.390,24
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
5.354.938,70
03
03
Yolluklar
3.005.892,80
03
04
Görev Giderleri
6.479.612,93
630
630
03
05
Hizmet Alımları
15.979.439,05
03
06
Temsil ve Tanıtma Giderleri
197.169,96
630
630
03
07
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım
139.236,33
03
08
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri
630
05
630
05
03
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler
630
630
05
04
Hane Halkına Yapılan Transferler
05
06
Yurtdışına Yapılan Transferler
630
07
630
07
630
12
630
12
01
Vergi Gelirlerilerinin Ret ve İadesinden Kaynaklan
630
630
12
03
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin Ret ve İadesinde
12
05
Diğer Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Gid
630
14
630
14
01
Kırtasiye Malzemeleri
630
630
14
02
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme
14
03
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
630
630
14
04
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
14
05
Temizleme Ekipmanları
630
630
14
06
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri
14
07
Yiyecek
630
630
14
08
İçecek
14
12
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
630
630
14
13
Yedek Parçalar
14
17
Basınçlı Ekipmanlar
11.546,30
630
14
99
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
21.502,43
Cari Transferler
Sermaye Transferleri
01
Yurtiçi Sermaye Transferleri
Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
28/12/2015 10:38
360.100,47
33.007.645,03
195.734,49
29.125.010,08
3.686.900,46
3.747.705,20
3.747.705,20
1.276.109,62
1.272.574,33
975,00
2.560,29
1.349.679,40
878.283,68
43.314,60
1.476,77
61.145,71
114.932,94
87.781,17
2.064,42
783,22
123.275,48
3.572,68
Sayfa 1 / 2
1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Kurum Kodu :10.85
Adı :
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2015
Ay : 11
Ekonomik
Kodlar
630
20
630
630
20
630
630
30
630
99
Cari Yıl (N)
GİDERİN TÜRÜ
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler
02
2.715,69
Kişilerden Alacaklardan Silinenler
2.715,69
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
30
06
99
99
3.542.712,90
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
3.542.712,90
Diğer Giderler
0,13
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler
0,13
GİDERLER TOPLAMI :
28/12/2015 10:38
125.776.505,28
Sayfa 2 / 2
Download

1.4 giderlerin ekonomik sınıflandırılması tablosu