İLETİŞİM VE NÜFUS ÜNİTESİ BULMACA ETKİNLİĞİ
1
2
4
5
3
6
9
7
8
10
11
13
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
27
28
29
Sağa
Aşağı
4. Kişinin başkasının yerine kendini koyması ve onun
düşündüğü gibi düşünebilmesi
5. Bir kişi veya kurumla ilgili yapılan yanlış yayınlarla ilgili
düzeltme yazısı
7. TC Anayasasının 42. maddesine göre güvence altına alınan hakkımız
9. İrade‐i Milliye gazetesinin çıkarılmaya başlandığı
şehrimiz
14. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu şehrimiz
15. Kazanç elde etme amacıyla yapılan alım satım etkinliği
17. Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi
19. İnsanların çeşitli sebeplerle geçici bir süre veya daimi
olarak yaşadığı yere değiştirmesi
20. Dünyada nüfusu en fazla ülke
22. Nüfus ile ilgili istatistiki bilgileri düzenleyen devlet
kurumunun kısa adı
23. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölgemiz
26. Zonguldak'ın gelişmesinde etkili olan önemli yer altı
kaynağı
27. Vatan
28. Kişinin başka ülkelere çıkışının engellenmesi hangi
özgürlüğünün kısıtlanması anlamına gelir
29. Atatürk'ün benim gazetem dediği Milli mücadele yıllarında çıkarılan gazete
1. Genellikle turizm ve yaz aylarında insanların çalışmak üzere başka yerlere yaptıkları geçici göç
2. Tv ve radyo yayınlarını denetleyen kuruluşun kısa adı
3. Bir kişinin başkalarına zarar vermeden dilediğini
yapabilmesi
6. Nitelikli insanların başka ülkelere yaptıkları göç
8. Günümüzde kullanılan e‐postanın geçmişteki karşılığı
10. Bir işte bir kimsenin üzerine düşen görev
11. Sadece işitsel (sesli) bir iletişim aracı
12. Sadece görsel içerikli bir iletişim aracı
13. Duygu,düşünce ve bilgilerin akla gelebilecek her türlü
yolla başkalarına aktarılması
16. Ülkemiz dışında en fazla Türk vatandaşının yaşadığı ülke
18. Osmanlılarda ilk nüfus sayımı hangi padişah döneminde
yapılmıştır?
21. Sınırları belirli bir alanda ve belirli bir yerde yaşayan
insan sayısı
22. Antalya'nın gelişmesini sağlayan en önemli ekonomik faaliyet
24. İletişim araçları
25. Milli mücadele yılllarında faaliyetlerine başlayan, Yunus Nadi ve Halide Edip'in önderliğinde kurulan ilk ajansımızın kısa adı
Download

İLETİŞİM VE NÜFUS ÜNİTESİ BULMACA ETKİNLİĞİ