mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
2015/077
29.12.2015
Konu: Elektronik Tebligat Başvurusu 01.04.2016 Tarihine Uzatıldı.
Bilindiği üzere, 456 Sıra No.lu VUK Tebliği ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin
01.01.2016 tarihine kadar e-tebligat başvurusu yapmaları gerektiği açıklanmıştı.
29.12.2015 Tarih 29577 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 467 Sıra No.lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile elektronik tebligat adresi edinmek için son tarih 01.04.2016’ ya
uzatılmıştır.
İlgili Tebliğin tam metni ektedir.
Blglernze sunarız,
Saygılarımızla.
Yöntem Yemnl Mal Müşavrlk Ve Bağımsız Denetm A.Ş.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
mali açıklamalar
YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
29 Aralık 2015 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 29577
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 456)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ
(SIRA NO: 467)
27/8/2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:
456)’nin “5.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi”, “5.2. Gelir
Vergisi Mükelleflerinin Bildirimi ve Elektronik Tebligat Adresi Edinmesi” ve “10. Diğer Hususlar” başlıklı
bölümlerinde yer alan “01.01.2016” ibareleri “1/4/2016” şeklinde değiştirilmiştir.
Tebliğ olunur.
İşçiler Cad. 1213 Sok. Key Plaza No.147 K.5 D.503 Alsancak /İzmir
Tel (0232) 421 52 00 – Faks (0232) 421 53 00
e-posta : [email protected]
web: www.yontemymm.com.tr
Download

2015-077 Elektronik Tebligat Başvurusu 01.04.2016 Tarihine Uzatıldı.