ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
GEÇİCİ AKADEMİK TEŞVİK KOMİSYONU
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Geçici Akademik Teşvik Komisyonu, Komisyon Başkanı
Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hayrettin ÖZTÜRK başkanlığında 30/12/2015 tarihinde saat 15:00’da
toplanarak, 2015 yılına ait Akademik Teşvik başvuru takviminin oluşturulması kararını almıştır. Takvim
aşağıda belirtilmiştir.
01 Ocak-15 Ocak 2016
Akademik Teşvik başvurularının yapılması
18 Ocak-29 Ocak 2016
Ön inceleme heyetlerinin değerlendirmelerini yapmaları
01 Şubat-05 Şubat 2016 Geçici Akademik Teşvik Komisyonunun çalışması ve sonuçların ilan edilmesi
08 Şubat-12 Şubat 2016 İtirazların alınması
Download

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ GEÇİCİ AKADEMİK TEŞVİK