Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care, Volume 9, No 4, December 2015
Table of Contents
Concept of Jaundice in Greco-Arab Medicine
Shabnam ANSARI, Mohammad Akhtar SIDDIQUI, Asim Ali KHAN, Shah ALAM
Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9(4):135-136
doi:10.5455/tjfmpc.171847
Evaluation of the Motivational Interviewing Made with Smokers Results of the Periodic Health Examination
Periyodik Sağlık Muayenesinde Sigara İçen Bireylerle Yapılan Motivasyonel Görüşme Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Engin Burak SELÇUK, Burcu KAYHAN TETİK, Mehmet KARATAŞ
Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9(4):137-142
doi: 10.5455/tjfmpc.175160
The Effect of Problematic Internet Use on the Sleep Quality of Medical Students
Tıp Öğrencilerinde Sorunlu İnternet Kullanımının Uyku Kalitesine Etkisi
Aylin DEMİRCİ, Rümeysa DOĞAN, Yusuf Can MATRAK, Emel KURUOĞLU, Vildan MEVSİM
Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9(4):143-149
doi: 10.5455/tjfmpc.181131
A Study on the Development of Ego States Scale
Ego Durumları Ölçeği'nin Geliştirilmesi Çalışması
Ahmet R. ÖZPOLAT, Canani KAYGUSUZ, Veli DUYAN
Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9(4):150-157
doi: 10.5455/tjfmpc.186239
Post-Treatment Social Reintegration Experiences of Drug Addicted Adolescents: A Qualitative Study
Madde Bağımlısı Ergenlerin, Tedavi Sonrası Toplumla Yeniden Bütünleşme Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma
Gonca POLAT
Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9(4):158-169
doi: 10.5455/tjfmpc.198368
Attitudes of a Group of Family Physicians on Complementary and Alternative Treatments
Bir Grup Aile Hekiminin Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavilere Karşı Tutumları
Hüseyin ELBI, Feyza NAZIK, Umut Gök BALCI, Nilay ÇÖLBE, Kurtuluş ÖNGEL
Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9(4):170-175
doi: 10.5455/tjfmpc.178533
A Disease Cursed in Africa, the Other Name of Massacre: Albinism
Afrika’da Lanetlenmiş Bir Hastalık, Katliamın Diğer Adı: Albinizm
Onur ÖZTÜRK, Gülşah ÖZTÜRK
Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9(4):176-180
doi: 10.5455/tjfmpc.188203
Enhancement of Proficiency in Liaison Psychiatry: An Educational Approach for Declining Misdiagnosis in Primary Care Setting
Saeed Shoja Shafti
Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9(4):181-187
doi: 10.5455/tjfmpc.184539
Congenital Afibrinogenemia Diagnosed During Pregnancy
Gebelikte Tanı Alan Konjenital Afibrinojenemi Olgusu
Çiğdem GEREKLIOĞLU, Aslı KORUR, Süheyl ASMA, Soner SOLMAZ
Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9(4):188-190
doi: 10.5455/tjfmpc.193401
From Journals
M.Erol YAYLA
Turkish Journal of Family Medicine & Primary Care 2015;9(4):191-195
doi: 10.5455/tjfmpc.208146
Download

Table of Contents - Turkish Journal of Family Medicine and Primary