EEM-331 Mantıksal Devre Tasarımı Laboratuvarı
Deney 4 - Yarı Toplayıcı ve Tam Toplayıcı Devreler
Ad-Soyad:
Numara:
Amaç:
Bu deneyde, yarı toplayıcı ve tam toplayıcı devrelerin laboratuvarda gerçeklenmesi amaçlanmaktadır.
Yarı toplayıcı devreler iki giriş ve iki çıkıştan oluşur. Çıkışlardan biri (S) toplamı verirken, diğeri (C)
eldeyi verir.
x
y
S
C
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
1
Tablo 1. Yarı Toplayıcı Devrenin Doğruluk Tablosu
Tam toplayıcı devrelerde ise üç giriş ve iki çıkış vardır. Çıkışlardan biri (S) toplamı verirken, diğeri (C)
eldeyi verir.
x
y
z
S
C
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
Tablo 2. Tam Toplayıcı Devrenin Doğruluk Tablosu
Ön Çalışma:
Hem yarı toplayıcı devreler hem tam toplayıcı devreler için birden fazla devre tasarımı yapılabilir.
1. Yarı toplayıcı devre için sadece VE, VEYA ve DEĞİL kapıları kullanarak Karnough haritası
yardımıyla iki devre tasarlayınız. Devreleri aşağıdaki boşluklara çiziniz.
a. Sum Fonksiyonu için Karnough:
b. Carry Fonksiyonu için Karnough:
Deney:
1. Aşağıdaki yarı toplayıcı mantıksal devresini kurunuz, sonuçları doğruluk tablosuyla
karşılaştırınız.
2. Aşağıdaki tam toplayıcı mantıksal devresini kurunuz, sonuçları doğruluk tablosuyla
karşılaştırınız.
Malzeme Listesi:
1. 74LS08 AND
2. 74LS86 EXOR
3. 74LS32 OR
74LS86 EXOR
74LS32 OR
74LS08 AND
Download

Yarı Toplayıcı ve Tam Toplayıcı Devreler