KÜTAHYA İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK TARLA GÜNLERİNİN PROGRAMI
u
Düzenlenecek Tarla Gününün Faaliyet Amacı
1- Nane Tarla Günü (Merkez İlçe)
İlaç, Gıda,Baharat ve kozmetik üretimine giren tıbbi ve aromatik
bitkiler konusunda ilgi uyandırmak
1
20
2- Buğdayda Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Tarla
Günü (Merkez İlçe)
Sertifikalı tohumluk kullanımı ile verimde meydana gelen
artışları çiftçilerimize göstermek, buğday üretimi yapan diğer
üreticilerimizin sertifikalı tohumluk kullanmaları yönünde
ikna etmek için sertifikalı buğday ekili arazileri göstermek
2
25
1
40
1
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitisü Müd. tarafından
geliştirilen hisar leblebilik kırmızı nohut çeşidinin ilimize
3- Sertifikalı Nohut Çeşitlerinin Tanıtılması Tarla
uygun olduğu, yetiştirilmekte olan mahalli çeşide göre
Günü (Altıntaş)
hastalıklara dayanıklı, iri taneli ve dekara veriminin yüksek
olduğunu göstermek
İlimizde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan arpa üretiminde
4- Arpa Yetiştiriciliğinde Sertifikalı Tohumluk Kullanımı
birim alandan daha fazla verim elde edilmesini öğretmek ve
Tarla Günü (Merkez İlçe)
bölgemize uygun çeşitlerin tanıtmını yapmak
Kaba yem açığının giderilmesi için amacıyla alternatif olarak
sulu alanlarda yetiştirilen, verimi yüksek Trinova bitkisinin
5-Trinova Tarla Günü (Merkez İlçe)
yetiştiriciliğinin gösterilmesi
Kaba yem açığının giderilmesi için amacıyla alternatif olarak
6-Lenox Bitkisinin Tanıtılması Tarla Günü (Merkez
yetiştirilen kuraklığa dayanıklı, verimi yüksek Lenox
İlçe)
bitkisinin yetiştiricilere tanıtılmasını sağlamak
7-Tritikale Bitkisinin Tanıtılması Tarla Günü (Merkez
Tritikaleyi alternatif ürün olarak çiftçilere tanıtmak
İlçe)
Getirisi yüksek ceviz yetiştiriciliği konusunda sertifikalı ve
8-Ceviz Tarla Günü (Domaniç)
bölgeye uygun çeşitleri tanıtmak
KONTROL EDEN
FORMU TANZİM EDEN
Nevzat ÇETİN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
Mühendis
KTV Şube Müdür V.
…../09/2015
……./09/2015
Çiftçi sayısı
s
Tarla Gününde
Tarla günü
sayısı
u
Çiftçi sayısı
n
Tarla günü
sayısı
K o
Form: 2
Tarla Gününde Hedef
Kitle
Erkek
Kadın
Çiftçiler
Çiftçiler
Dağıtılacak
Basılı Yayın
Çeşidi
-
-
Liflet
-
-
25
Liflet
-
-
-
-
Liflet
-
-
40
-
-
Liflet
-
-
1
20
-
-
Liflet
-
-
1
20
-
-
Liflet
-
-
1
40
-
-
Liflet
-
-
1
20
Liflet
-
-
Kullanılacak İşbirliği
Yayım
Yapılacak
Araçları
Kuruluşlar
ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…../09/2015
KÜTAHYA İLİNDE 2016 YILINDA DÜZENLENECEK TARLA GÜNLERİNİN PROGRAMI
Form: 2
s
Düzenlenecek Tarla Gününün Faaliyet Amacı
u
İlimizde Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının
Desteklenmesi programı kapsamında hibe alan işletmelerdeki
sulama yöntemlerini çiftçilerimize tanıtmak
9-Modern Sulama Tekniklerinin Tanıtılması Tarla
Günü (Merkez İlçe)
10-Bağ Yetiştiriciliği Tarla Günü (Domaniç)
11-Sertifikalı Domates Tarla Günü (Tavşanlı, Simav)
Bölge iklimine uygun yetiştirilebilecek çeşitleri ve verimi
çiftçilerimize tanıtmak
Domatesin örtü altı yetiştiricilikte verim ve kalitesini
yetiştiricilere tanıtmak
1
20
Liflet
-
-
1
20
Liflet
-
-
1
20
Liflet
-
-
Çiftçi sayısı
u
Çiftçi sayısı
n
Tarla Gününde
Tarla günü sayısı
K o
Tarla günü sayısı
Tarla Gününde Hedef
Kitle
Erkek
Kadın
Çiftçiler
Çiftçiler
Dağıtılacak
Basılı Yayın
Çeşidi
Kullanılacak İşbirliği
Yayım
Yapılacak
Araçları
Kuruluşlar
12-Sertifikalı Kuru Fasulye Çeşitlerinin Tanıtılması
Tarla Günü (Merkez İlçe)
Sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırarak kuru fasulyede
verimin arttırıldığı gösteren arazilerin incelenmesi
1
20
Liflet
-
-
13- Macar Fiği Tarla Günü (Merkez İlçe)
Kuraklığa karşı macar fiği yetiştiriciliğini çiftçilerine
tanıtmak
1
20
Liflet
-
-
14- Sertifikalı Çilek Çeşitlerinin Tanıtılması Tarla
Günü (Merkez İlçe)
Sertifikalı fide kullanımı ile verimde meydana gelen artışları
üretcilerimize göstermek, çilek yetiştiriciliği yapan diğer
üreticilerimizin sertifikalı fide kullanmaları yönünde ikna
etmek için sertifikalı fide yetiştirilen tarlaları göstermek
1
20
TOPLAM
FORMU TANZİM EDEN
Nevzat ÇETİN
Mühendis
……./09/2015
15 325
KONTROL EDEN
Ahmet Nedim BAYRAKDAR
KTV Şube Müdür V.
…../09/2015
25
ONAYLAYAN
Ender Muhammed GÜMÜŞ
İl Müdürü
…../09/2015
Download

2016 Yılında Düzenlenecek Tarla Günlerinin Programı