Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri
Yerleşim
Merkez
Belge Geçerlilik
Tarihi
İstanbul
Mehmet Akif Ersoy Kalp Damar Cerrahisi EAH
Mart 2017
İzmir
Ege Üniversitesi /ARGEFAR
Nisan 2016
İzmir
Ege Üniversitesi /Pediyatrik Hematoloji Kliniği
Şubat 2017
Kayseri
Erciyes Üniversitesi /Hakan Çetinsaya İKU Merkezi
Haziran 2016
Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Merkezleri
Yerleşim
Merkez
Belge Geçerlilik Tarihi
Ankara
Novagenix Biyoanalitik İlaç Ar-Ge A.Ş.
Ağustos 2016
Gaziantep
FARMAGEN İKU Merkezi
Ocak 2017
İstanbul
İstanbul Üniversitesi İlaç Araştırma ve Uygulama
Merkezi (İLAM)
Aralık 2016
İzmir
Ege Üniversitesi /ARGEFAR
Aralık 2017
Kayseri
Erciyes Üniversitesi /Hakan Çetinsaya İKU Merkezi
Kasım 2016
Download

Faz 1 Klinik Araştırma Merkezleri Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik