MEZİTLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
AİLE HEKİMLERİ VE AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARI 2016 YILI OCAK AYI NÖBET LİSTESİ
TARİH
02 Ocak 2016
Cumartesi
SAAT
09:00-17:00
* NÖBET
TUTULACAK
NÖBET
AHB NO(Not:
TUTULACAK AİLE Kendi ASM'si
SAĞLIĞI MERKEZİ dışında nöbet
tutacak Aile
Hekimleri için)
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI
MERKEZ MAH.ASM
M. ALĠ ÇAMLIK
HAVVA AK
MERKEZ MH. KARAOĞLAN CD. NO.8
NAFİZ ÇOLAK ASM
Ġ. HAKKI BOZGEDĠK
MUAZZEZ TOPTAġ
MENDERES MAH. CEVAT KUTLU CAD.
KALE YOLU ASM
HÜSEYĠN BALBAY
NĠMET GÜMÜġHAN
YENĠ MH. 33180 SK
FINDIKPINARI ASM
GÜLFEM KARTAL
TSM DEN GÖREVLENDĠRME
FINDIKPINARI MAH.
OSMAN GAZİ ASM
HASAN TUZLA
BANU CAN
MERKEZ MH. 52078 SK NO:23 GAMZE MY HOME SĠT 6
SEDAT TEZEL
ĠSMĠHAN BASU
H. NACĠ EKER
ARĠFE YILMAZ
ÖMER ÇALIġKAN
FATMA KARAYEL
YURDAL DOĞANLAR
NURAN DOĞANLAR
KUYULUK ASM
KUBĠLAY ARSLANER
AYġE KORKMAZ
KALE YOLU ASM
FATMA KÖKSAL
ZAHĠDE KIYMAÇ
YENĠ MH. 33180 SK
NAFİZ ÇOLAK ASM
09:00-17:00
09:00-17:00
MERKEZ MH. KARAOĞLAN CD. NO.8
MENDERES MAH. CEVAT KUTLU CAD.
ÇANKAYA MH. 202 SK. NO.1
İBN-İ SİNA ASM
ALĠ ÇETĠN KARABIYIK
ġEYDA ERGEN
ATATÜRK MH. 31045 SK 214 ADA 16/1 PARSEL
SAHİL ASM
M. AKİF ERSOY
ASM
TECE
ASM
SUHA DOĞAN
FATMA ATAR
FATĠH MH. 28 SK.
MUSTAFA ERGEN
DĠLEK CANTÜRK
AKDENĠZ MH. 39606 SK. NO.10
AHMET DĠKMEN
RAZĠYE EVLĠK ġEN
SEYMENLĠ MH. GMK BULVARI
RECEP TEPE
HATĠCE TEPE
SAMĠ KARACA
NAZAN KARACA
İBN-İ SİNA ASM
UĞUR UĞURLU
TSM DEN GÖREVLENDĠRME
ATATÜRK MH. 31045 SK 214 ADA 16/1 PARSEL
KUYULUK ASM
M. EMĠNHAN SAY
SELVĠNAZ YILMAZ
ÇANKAYA MH. 202 SK. NO.1
KALE YOLU ASM
METĠN YUNUS
SELMA ULUCA
YENĠ MH. 33180 SK
SAHİL ASM
Ġ. SEFA OKYAY
GÜLSEVĠM KUġKONMAZ
FATĠH MH. 28 SK.
MERKEZ MAH.ASM
16 Ocak 2016
Cumartesi
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİNİN AÇIK ADRESİ
AİLE HEKİMİ
MERKEZ MAH.ASM
09 Ocak 2016
Cumartesi
NÖBETÇİ PERSONELLER
MERKEZ MH. KARAOĞLAN CD. NO.8
TECE ASM
YAMAN ÇELEBĠ
FĠLĠZ SUCU
SEYMENLĠ MH. GMK BULVARI
OSMAN GAZİ ASM
M. AKİF ERSOY
ASM ASM
DAVULTEPE
MELĠKE YIRTAR KAPLAN
TUĞBA VURAL
MERKEZ MH. 52078 SK NO:23 GAMZE MY HOME SĠT 6
E.ESĠN YILMAZ
MERAL MOR
AKDENĠZ MH. 39606 SK. NO.10
ERDAL ATINÇ
ĠLKNUR TARHAN
MERKEZ MAH. 2. ĠSTĠKLAL CADDESĠ
BAYRAM ÇĠMEN
RAHĠME BALCI
NAFİZ ÇOLAK ASM
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799
erişebilirsiniz.
HÜSEYĠN SĠCĠMOĞLU kodu ile GAMZE
POLAT
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
MENDERES MAH. CEVAT KUTLU CAD.
E. ÖZLEM GÖKMEN
SEDA DURGUN
METĠN KORKMAZ
DENĠZ GEDĠKLĠ
NAFİZ ÇOLAK ASM
BÜLENT KAYA
SEMĠHA ASLAN
MENDERES MAH. CEVAT KUTLU CAD.
KALE YOLU ASM
YUSUF ERKAYA
NERMĠN YETĠġĠR
YENĠ MH. 33180 SK
SAHİL ASM
AYÇE TAMER
NASĠBE TÜRER
FATĠH MH. 28 SK.
İBN-İ SİNA ASM
ĠLTER ÜNAL
FĠLĠZ BOZDAĞ
ATATÜRK MH. 31045 SK 214 ADA 16/1 PARSEL
DAVULTEPE ASM
MEHMET ÜZÜLMEZ
SELVĠYE ERDOĞAN
MERKEZ MAH. 2. ĠSTĠKLAL CADDESĠ
TECE ASM
M. AKİF ERSOY
ASM
MERKEZ
MAH.ASM
HAKKI BAYRAM
FATMA TUĞRAL
SEYMENLĠ MH. GMK BULVARI
AYSEL DAĞDELEN
AYġE DĠLEK BOZBOĞA
AKDENĠZ MH. 39606 SK. NO.10
O. HAYRĠ SAVUR
A. GAMZE ANT
MERKEZ MH. KARAOĞLAN CD. NO.8
NAFİZ ÇOLAK ASM
M. AKİF ERSOY
ASM
SAHİL
ASM
SÜLEYMAN YAġAT
PAKĠZE KARADAĞ
MENDERES MAH. CEVAT KUTLU CAD.
HAKAN PALAMUT
SEVGĠ ÇAĞLAR
AKDENĠZ MH. 39606 SK. NO.10
FIRAT SAVAġ
TUĞBA ALPARSLAN
FATĠH MH. 28 SK.
KUYULUK ASM
MEHMET KONYA
GÜLġEN CANTÜRK
ÇANKAYA MH. 202 SK. NO.1
KALE YOLU ASM
YUSUF GÖÇMEN
NĠDA GÖÇMEN
YENĠ MH. 33180 SK
İBN-İ SİNA ASM
ÖMER EKER
AKĠFE ÖZTÜRK
ATATÜRK MH. 31045 SK 214 ADA 16/1 PARSEL
TECE ASM
YAġAR ERDOĞAN
CELĠLE MUTLU
SEYMENLĠ MH. GMK BULVARI
DAVULTEPE ASM
M.SAFA ġENTUT
NESLĠHAN ġENTUT
MERKEZ MAH. 2. ĠSTĠKLAL CADDESĠ
MERKEZ MAH.ASM
23 Ocak 2016
Cumartesi
30 Ocak 2016
Cumartesi
09:00-17:00
09:00-17:00
Dr. Aytekin KEMĠK
Halk Sağlığı Müdürü
e-imzalıdır
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden b2ce3478-4197-423c-b237-fc46c069b799 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
MERKEZ MH. KARAOĞLAN CD. NO.8
Download

mezitli