T.C.
KÜTAHYA
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADLİ YARGI ADALET KOMİSYONU 2015 YILI BİLİRKİŞİLİĞE BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ
Başvuru
No
Uzmanlık Alanı
Mesleği
Soyadı
İkamet
Ettiği
İlçe
İl -
Adı
Ev Adresi
İş Adresi
1
Makine – Marka, Patent,
Öğretim Görevlisi –
Tasarım – İş Güvenliği ve İşçi
TİRYAKİ
Makine Mühendisi
Sağlığı – İşletme – Muhasebe
Süleyman
Zafertepe Mah. İmam
Gazali Cd. 47-1
Durmazkent St. G Blok
No:6
Dumlupinar ünv. M.Y.O.
Germiyan Kampüsü
2
Bilgisayar-Bilişim
Teknolojisi- Bilgi ve İletişim
teknolojileri
Zabıt Katibi (Teknik
KIPÇAK
Ofis)
Tamer
Hanımçeşme Mahallesi
Tavşanlı Adliyesi Bilgi İşlem
Bent Sk. İnci Sit. No:6 A
KÜTAHYA/TAVŞANLI
Bürosu
Blok DA:18 Tavşanlı /
EV :.....................
İŞ :02746151370
GSM:0546 9018545
3
Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik
Rehber Öğretmen
KÖSE
Ziya
Dumlupınar Mah.
Ş.A.Meh.Özkahya Sk.
Ihlamur Sitesi B Blok
No:18/1
Kütahya 80. Yıl Özel İdari
İlkokulu
KÜTAHYA
EV :.......................
İŞ :0274 2714380
GSM:0553 4235047
4
İş Güvenliği
Sosyal Güvenlik
Denetmeni
CAN
Mehmet
Yıldırım Beyazıt
Mah.Kayacan Sk. No:2
D.2
Kütahya Sosyal Güvenlik İl
müdürlüğü
KÜTAHYA
EV : ....................
İŞ :0274 2236356
GSM:0532 482 6216
5
Maden – İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği
Öğretim Üyesi –
Maden Mühendisi
UYSAL
Önder
Şair Şeyhi Dumlupınar
Mah. 1. Üniversite
Villaları 6/1
Dumlupınar Üniv.
Mühendislik Fak. Maden
Mühendisliği Bölümü
KÜTAHYA
EV :.......................
İŞ :0274 2652031
GSM:0506 3160806
6
Maden – İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği
Öğretim Görevlisi –
BEYHAN
Maden Mühendisi
Sunay
Şair Şeyhi Dumlupınar
Mah. 1. Üniversite
Villaları A Blok 12
Dumlupınar Üniv.
Mühendislik Fak. Maden
Mühendisliği Bölümü
KÜTAHYA
EV :.......................
İŞ :0274 2652031
GSM:0530 4589143
7
Aktüerya – Hesap Uzmanlığı –
Avukat
Hukuk
8
İç Denetçi– Hesap Uzmanlığı
Serbest Muhasebeci
DOĞU
–İşletme – Muhasebeci Mali
Mali Müşavir
Müşavirlik
9
Prof.Dr. Öğretim
Maden – İş Güvenliği ve İşçi
Üyesi – Maden
Sağlığı
Mühendisi
GÜNEL
ŞENSÖĞÜT
KÜTAHYA
Özyurt Mah. 171. Sk. Gençkal
İşhanı Kat:2 Gediz /
KÜTAHYA/ GEDİZ
KÜTAHYA
Mehmet Sait
Oktay
İstasyon Mahllesi Bereket Yeni Mahalle Yıldız Sitesi
Sokak No:9/1
A/52 Tavşanlı KÜTAHYA
Cem
ŞairŞeyhi Dumlupınar
Dumlupınar Üniv.
Mah. Üniversite Villaları
Mühendislik Fakültesi Maden KÜTAHYA
3. Sokak No:14 B Blok
Mühendisliği Bölümü
107/3
Sayfa 1
KÜTAHYA/ TAVŞANLI
Telefon Numarası
EV .....................
İŞ :0274 227 0868
GSM:0542 4457577
EV :.....................
İŞ :0554 4903739
GSM:05428195548
EV :0274 6141616
İŞ :0274 6150681
GSM:0542 5962047
EV :....................
İŞ :02742652031
GSM:05333315516
10
Kadastro
Kadastro Teknisyeni ÇELEBİ
Tamer
Hisarardı Mah. M.Kemal Kadastro Birimi Simav
Bursa Sk. NO:22 Simav KÜTAHYA
KÜTAHYA SİMAV
EV :....................
İŞ :0274 5137106
GSM:0532 6202255
11
Trafik
Polis Memuru
ACAR
Hüseyin Hüsnü
Zafertepe Mah. İmam
Gazali Cd. 33/8
Kütahya Bölge Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü
KÜTAHYA
EV :.....................
İŞ :02742251272
GSM:0505 2842550
12
İnşaat
İnşaat Mühendisi
YÜCEL
Feyzullah
Cumhuriyet Mahallesi
Güneş Sokak No:5
İstiklal Mah. Hamam Sk. No.4
KÜTAHYA/ALTINTAŞ
Altıntaş/ KÜTAHYA
EV : .....................
İŞ :0274 3112450
GSM:0542 4630779
13
İnşaat – İmar – Çevre ve
Şehircilik
İnşaat Mühendisi
ÇATLADAN
İbrahim
Yıldırım Beyazıt Mah.
Sucu Dede Sok. Ötügen
Apt. Kat:2 Da:6
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
EV :------İŞ :0274 223 6075
GSM:0506 7008087
14
Maden – İş Güvenliği ve İşçi
Sağlığı
Öğretim Üyesi Maden Mühendisi
UÇAR
Ali
DPÜ Mühendislik Fakültesi
KÜTAHYA
Şair Şeyhi dumlupınar Mah. Üniversite Villaları 6. Sokak No:4
B D:1 KÜTAHYA
Maden Mühendisliği
EV :0274 2652199
İŞ :0274 2652031
GSM:0535 7020616
15
Psikilojik Danışmanlık ve
Rehberlik
Psikolojik
Danışman
(Rehberlik)
Cengiz
Yıldırım Beyazıt
Mahallesi Lavanta Sokak Kütahya Rehberlik ve
Yozgatlıoğlu Apt. B/ Blok Araştırma Merkezi
D:6
KÜTAHYA
EV :0274 2242318
İŞ :0274 2121010
GSM:05370223730
16
Kadastro
Kadastro Teknisyeni GÖKÇE
İsmail
Fatih Mah. Barbaros
2.Sok. No:21 S
Kadastro Birimi Simav
KÜTAHYA
KÜTAHYA SİMAV
EV :.....................
İŞ :0274 5137106
GSM:05454400990
17
Hukuk
Avukat
Şerife
Cumhuriyet Mah.
Çinikent 55 Blok
Fuatpaşa Mah. Orduevi
Karşısı Levent Apt. Ablok
No:3 KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV :......................
İŞ :0274 2242274
GSM:0535 4776066
18
Bilgisayar, Bilgi ve İletişim
Teknolojisi, Yazılım
Mühendisliği
Araştırma Görevlisi ÇAKIR
Halil İbrahim
DPÜ. Evliya Çelebi
Akkent Mah. 5. Ak Sk. C- Yerleşkesi Mühendislik
1/2 D.2 No: 78
Fakültesi Bilgisayar
Mühendisliği Bölümü
KÜTAHYA
EV :----İŞ :02742652031
GSM:05065368871
19
İnşaat
İnşaat Mühendisi
Sezgin
Menderes Cd. Pirler Mah.
Aldede Sk. Akkurt Apt. DSİ 34. Şube Müdürlüğü
8/5
KÜTAHYA
EV :.....................
İŞ 0274 2235521
GSM:0535 2283015
Mehmet
Alipaşa Mah.
Fevziçakmak Cddesi
No:12 DSİ Lojmanları
D.11
KÜTAHYA
EV :.....................
İŞ 0274 2235521
GSM:0536 5194150
20
İnşaat
İnşaat Mühendisi
ÖZYURT
ŞAĞBAN
İÇA
ÖZKAYA
Sayfa 2
DSİ 34. Şube Müdürlüğü
KÜTAHYA
21
22
Bankacılık
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Bankacı
KARAKOÇ
Orhan
Fatih Mah.Güz Sk.
Uğurkent St. C Blok
No:2/c K.2 D.4
KÜTAHYA
EV :0274 2237375
İŞ :...............
GSM:0542 4138975
Doktor
GENÇ
Işık Kaan
Zafertepe Mah. Selçuklu
Cd. Fulya Sitesi B Blok
D.5
KÜTAHYA
EV :.....................
İŞ :..................
GSM:05064596330
İnşaat Teknikeri,
YALÇIN
Şaziye Evrim
Gaybiefendi Mah. Hisar Alipaşa Mah. Mazlum Sok.
Güven Evleri G Blok 5/10 Özpak Apt. Altı No:2
KÜTAHYA
EV :......................
İŞ :0274 2248181
GSM:0532 5074394
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
KÜTAHYA
EV :02742161010
İŞ :0274 223 6075
GSM:0507
6080353
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
KÜTAHYA
EV :.....................
İŞ :0274 2236075
GSM:0530 6901741
Ali Paşa Mahallesi Haceloğlu
KÜTAHYA
İş Merkezi No:89
EV :.....................
İŞ :0274 2247096
GSM:0532 5453717
...
23
Emlak – Mülk
24
Elektrik -Elektronik, İş
Elektrik Elektronik
Güvenliği ve İşçi Sağlığı DEMİRAL
Mühendisi
Bilgisayar, Bilişim Teknolojisi
Sinan
Fuatpaşa Mah. Beykent
St. A Blok D.3
25
İnşaat – Mülk
İnşaat Mühendisi
TAŞ
Sedat
Akkent Mah. Şehit Polis
Melih Çimen Cad. C1/2
Blok Da:1
26
İnşaat – Mülk
Yüksek İnşaat
Mühendesi
TANRIKULU
Servi Mah. Yasemin Sk.
Muhammed Ali No:13 Sultan Süleyman
Sitesi C Blok No:6
27
Trafik
Polis Memuru
GÜL
Ali
Akkent Mahallesi Toki 1.
Kütahya Trafik Denetleme
Etap C1-1 bLOK
Şube Müdürlüğü
kAT:7/31
MORKOÇ
Erkan
Haymana Cd. No:31 Ecrin Lise Cd. Uysal İş Merkezi No:
KÜTAHYA
Apt. Kat.1 D.1
11 K.6 D.11
28
Çevre ve Şehircilik, İnşaat, İş
Güvenliği ve İşçi Sağlığı,
Mimar
Mimarlık, Mülk, - Emlak –
İmar
EV :......................
İŞ :0274 2249513
GSM:05322058253
29
Hukuk
Avukat
OTURMAZ
Hakan
Yunusemre Mah.
Alipaşa Mah. Fuatpaşa Cad.
Kalyoncu Sk. Yıldız Gül Çınar Apt. No:11/7
Apt. A Blok K.3 D.5
KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV :...................
İŞ :0274 2230170
GSM:0506 3160825
30
Hukuk
Avukat
OTURMAZ
Tuğba Gülsüm
Yunusemre Mah.
Alipaşa Mah. Fuatpaşa Cad.
Kalyoncu Sk. Yıldız Gül Çınar Apt. No:11/7
Apt. A Blok K.3 D.5
KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV :...................
İŞ :0274 2230170
GSM:0506 5942184
Sayfa 3
KÜTAHYA
EV :0274 2255625
İŞ :0274 2711300
GSM:0506 7296199
31
Aktüerya - Hukuk
Avukat
ALPASLAN
Gürcan
Bahçelievler Mah. Eryiğit Alipaşa Mah. Cumhuriyet Cd.
Sk. Gökerdoğa Evleri
Boyacılar Apt. K.3 D.9
KÜTAHYA
Ladin Sitesi A/8
KÜTAHYA
EV :......................
İŞ :0274 2122243
GSM:0533 4800506
32
Hukuk
Avukat
GÜRATEŞ
ALPASLAN
Ayşegül
Bahçelievler Mah. Eryiğit Alipaşa Mah. Cumhuriyet Cd.
Sk. Gökerdoğa Evleri
Boyacılar Apt. K.3 D.9
KÜTAHYA
Ladin Sitesi A/8
KÜTAHYA
EV :......................
İŞ :0274 2122243
GSM:0532 5690777
33
Aktüerya - Hukuk
Avukat
GÜRKAYNAK Gülnur
Abdurrahman Karaa
Bulvarı Köşk Apt.
Kat.5/10
KÜTAHYA
EV :......................
İŞ :......................
GSM:0533 4413352
34
İnşaat -İş Güvenliği ve İşçi
Sağlığı-Emlak-İmar
İnşaat Yüksek
Mühendisi
ÖZDOĞLAR
Nazife
100. Yıl Mah.Dumlupınar
Esrek Sultan İşhanı Kat:2
Blv. Şelale Villaları
No:38-39 KÜTAHYA
No:20/2
KÜTAHYA
EV : ..................
İŞ :0274 2162282
GSM:0536 5159171
35
Elektrik
Elektrik Elektronik
SOM
Mühendisi
Ahmet
Fatih Mah. Abdurrahman
Kütahya Belediyesi
Karaa Blv. No:20/5
KÜTAHYA
EV :....................
İŞ :...............
GSM:0555 7131118
36
Maden – İş Güvenliği
Maden Mühendisi
KÖSE
Halil
Hamidiye Mah. Tutan Sk.
No: 16-3
KÜTAHYA
EV :0274 2251161
İŞ :....................
GSM:0532 2085895
37
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
Doktor
İÇA
Ahmet
Balıklı mah. Menderes
Cd. Orhan KIRÇI apt.
No:30 D.13
KÜTAHYA
EV :0274 212 4531
İŞ :..................
GSM:05323252634
38
İnşaat
İnşaat Mühendisi
CANBEK
Ercüment
Alipaşa Mah. Fuatpaşa
Cd. Orduevi Karşısı Çınar
Apt. NO:11/17
KÜTAHYA
EV : 0274 2244002
İŞ :
GSM:0532 5281530
39
Bilgisayar – Bilişim
Teknolojileri
Zabıt Katibi
BARDAKÇI
Muhammet
Ekmel
Muradınlar Mah.
Hanımeli Cd. Toki Kat.1 Simav Adliyesi
44 D.13 S
KÜTAHYA SİMAV
EV :.....................
İŞ :0274 5135293
GSM:05069096389
40
Ziraat
Ziraat Mühendisi
ÖZMAL
Cemile Berna
Menderes Caddesi Emek
...
Apt. C Blok D:7
KÜTAHYA
EV :0274 2247310
İŞ :-----GSM:0542 4779231
Sayfa 4
Abdurrahman Karaa Bulvarı
Köşk Apt. Kat.5/10
KÜTAHYA
NG Kütahya Seramik
Eskişehir Yolu
EV :0312 4811385
İŞ :0274 2652193
GSM:0505 3181578
Hukuk (Özel, Ticaret)
Araştırma Görevlisi AKTAŞ
Mehmet Murat
Name Sokak 11/16
Dikmen / ANKARA
Dumlupınar Üniv. İ.İ.B.F.
KÜTAHYA
Çevre ve Şehircilik,, İmar
Mimarlık , Şehir Planlama
Mimar
UYANIK
Gülteri
Servi Mah. A. Menderes
Cd. Özlem Apt. No:9/A
D.11
Alipaşa Mah. Cumhuriyet Cd.
Haceloğlu İşhanı Kat:2 No:1 / KÜTAHYA
120
EV :02742263399
İŞ :0274 2163390
GSM:0552 6363989
Bankacılık – Hesap Uzmanlığı Öğretim Üyesi – MuhasebeYrd.Doç. Dr.
ÖZÇELİK
Özer
Toki C-1/11 D.19
DPÜ. İ.İ.B.F.İktisat Bölümü
KÜTAHYA
EV :0274 2255031
İŞ :0274 2652193
GSM:0505 3762113
44
Bankacılık – Hesap Uzmanlığı Öğretim Üyesi – MuhasebeYrd.Doç. Dr.
ÖZCAN
Akkent Mah. Toki
Süleyman Emre Konutları 3. Etap C1-5
Blok D.1
DPÜ İİBF İktisat Bölümü
Merkez/KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV :.....................
İŞ :0274 2652031
GSM:0530 4580824
45
Bankacılık
Öğretim Üyesi –
Doç.Dr
AKKOÇ
Soner
DPÜ UYgulamalı Bilimler
Yüksekokulu
Merkez/KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV :.....................
İŞ :274 2652031
GSM:0505 4414826
46
Elektrik, Elektronik
MÜEZZİNOĞL
Elektrik Mühendisi
Zeki
U
Yıldırım Beyazıt
Mahallesi Erdoğan Atasoy
...
Caddesi Beldem Apt. A
Blok D:5
KÜTAHYA
EV :0274 2230462
İŞ :----GSM:0532 6527445
47
Trafik
Polis Memuru
ÇAKMAK
Subaşı Mah.Eyri Gazi Cd.
İlçe Emniyet Müdürlüğü
2 C Blok Kat.1 D.10
TAVŞANLI
TAVŞANLI
KÜTAHYA TAVŞANLI
EV :.....................
İŞ :0274 6141948
GSM:0505530 0831
48
İmar – İnşaat
İnşaat Mühendisi
KUŞÇUOĞLU Onur
Yunusemre Mah. Mescidi Alipaşa Mah. Lise Cd. Uysal
KÜTAHYA
Aksa Cd. No:1 K.3 D.9 İş merkezi K.4 D.8
EV :0274 2121471
İŞ :.....................
GSM:0554 6084050
49
Bankacılık – İşletme
Öğretim Görevlisi
-Yrd.Doç.Dr
ÇELİKKOL
Hakan
Şair Şeyhi Dumlupınar
DPÜ İİBF İşletme Bölümü
Mah. Üniversite Villaları
Merkez/KÜTAHYA
2.Sokak No:22
KÜTAHYA
EV :0274 2653015
İŞ :0274 2652031
GSM:0533 4888051
50
Bankacılık – Hesap Uzmanlığı
Öğretim Üyesi –
– İç denetçi – İşletmeDoç.Dr.
Muhasebe – Mali Müşavirlik
KURNAZ
Niyazi
Cumhuriyet Mah. FSM
Bulvarı Kayacılar Apt.
No:57 D.6
Dumlupınar Üniv. İİBF
İşletme Bölümü
KÜTAHYA
EV :.......................
İŞ :0274 2652031
GSM:0533 9392266
51
Hukuk
ESKİCİ
Sema
Alipaşa Mah. Öğretmenler
Hükümet Cd. Kızılay İş
Cd. Lale Apt. B Blok
Merkezi Kat: 2 D.6
No:17
KÜTAHYA
EV :......................
İŞ :0274 2120011
GSM: 0533 6969747
41
42
ANKARA
43
Avukat
Kamil
Servi Mah. Yasemin Sk.
Sultan Süleyman Azim
evler Sit. C Blok D.2
Sayfa 5
KÜTAHYA TAVŞANLI
EV : ...................
İŞ :0274 6142007
GSM:0533 7655531
Moymul Mah. Huzur Cd.
Bursayolu Üzeri 6. K.
Barış Altı St. F Blok Kat.
HARMANCIK / BURSA
1 D.1
KÜTAHYA TAVŞANLI
EV :.....................
İŞ 0224 881 2009
GSM05443128349
Hanımçeşme Mah.
Devran Sk. Karayel St.
No:40/10
Yeni Mah. Emet Cd. Kamil
Tayşi apt. 27/7 TAVŞANLI
KÜTAHYA TAVŞANLI
EV :......................
İŞ :0274 614 2007
GSM:0533 4222575
DERELİOĞLU Mustafa
Hanımçeşme Mah. Şehit
Hüseyin Taşkın Sk. Yeni Yeni Mah. Emet Cd. Kamil
Madenciler St. D Blok
Tayşi apt. 27/7 TAVŞANLI
D.13
KÜTAHYA TAVŞANLI
EV :......................
İŞ :0274 614 2007
GSM:0535 3537384
EV :.....................
İŞ :0274 2120080
GSM:0532
1006828
EV :.....................
İŞ :..................
GSM:0507 3638798
52
Maden – İş Güvenliği
Maden Mühendisi
PEKTAŞLI
İsmail
53
Orman – İş Güvenliği
Orman Mühendisi
TÜRKOĞLU
Zeynel Murat
54
Jeoloji – Maden
Jeoloji Mühendisi
İNCİ
Koray
Harita Tekniker
Yeni Mah. Emet Cd. Kamil
Tayşi apt. 27/7 TAVŞANLI
55
Harita – Kadastro – Maden
56
Çevre ve Şehircilik, İnşaat – İş
Güvenliği ve İşçi Sağlığı,
Mimar
Mimarlık – Mülk, - Emlak –
İmar
HASER
Murat
Gaybiefendi Mah.
Alipaşa Mah. Merkez apt. A
G.Efendi Cd. Şeker Fab.
KÜTAHYA
Blok Kot: 2 D.9 KÜTAHYA
Lojmanları No:15
57
İnşaat
İnşaat Mühendisi
DAL
Ömer Faruk
Cumhuriyet Mah.
Çinikent St. 2.Blok K.3
No.5
58
Hesap Uzmanlığı
Gelir Uzmanı
YAŞAR
Seydan
Akkent Mah. Şehiz Polis Defterdarlık Hizmet Binası
Melih Çimen Cd. No:22 zeminkat 30 Ağustos Vergi
K.3 d.16
Dairesi
KÜTAHYA
EV :02742255232
İŞ :02742236100
GSM:05448971215
59
Ziraat
Ziraat Yüksek
Mühendisi
YAŞAR
Harun
Gaybiefendi Mah. Çinigar
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl
Cd. A101 Market üstü
KÜTAHYA
Müdürlüğü
Sıla Apt. Kat.3 No:6
EV :....................
İŞ :0274 2311681
GSM:0544 6478560
60
Makine – İş güvenliği ve işçi
sağlığı
Öğretim Üyesi
Doç.Dr – Makine
Mühendisi
AYDIN
Özer
75. Yıl Mah. Bilimkent
Apt. K.5 D.18
Dumlupınar Üniv.
Mühendislik Fak. Makine
Mühendisliği Bölümü
KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV :.....................
İŞ :0274 2652031
GSM:0530 3497843
61
Muhasebe – İşletme
Öğretim Üyesi
Prof.Dr.
AĞCA
Ahmet
Dumlupınar Mah.
Üniversiteliler St. I Sk.
No:8/1
DPÜ İİBF İşletme Bölümü
Merkez/KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV :0274 2255399
İŞ : 0274 2652193
GSM:0532 4056477
Sayfa 6
Atakent Karşısı Eski Köy Hiz.
KÜTAHYA
Binası Kütahya il Özel idaresi
62
63
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro
Kadastro Üyesi
Kontrol Memuru
HARMAN
CANKARA
Emin
Ulucami Mah. Ulubatlı
Hasan Cd. Dış Kapı
No.29 İç Kapı No:15
Kütahya Kadastro Müdürlüğü
Emet Birimi Cumhuriyet Mah.
KÜTAHYA TAVŞANLI
3.Eylül Cd. No: 24 EMET
KÜTAHYA
EV :.................. İŞ
:0274 4613396
GSM:05438747288
Sedat
Akpınar Mah. Termal
Kent Konutları G Blok
Kat:3 D:6
Kütahya Kadastro Müdürlüğü
Emet Birimi Cumhuriyet Mah.
KÜTAHYA EMET
3.Eylül Cd. No: 24 EMET
KÜTAHYA
EV :.......................
İŞ :02744613396
GSM:0506 6040307
Kütahya Kadastro Müdürlüğü
Emet Birimi Cumhuriyet Mah.
KÜTAHYA EMET
3.Eylül Cd. No: 24 EMET
KÜTAHYA
EV :....................
İŞ :02744613396
GSM:05053977949
64
Harita ve Kadastro
Kontrol Memuru
DEMİR
Alaettin
Akpınar Mah. Varol Sk.
No: 10/3
65
Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik
Psikolojik
Danışman
(Rehberlik)
TOY
Adem
Dumlupınar Mah. Zafer Özel Kadir Özkanat Okulu
cad. Orhun Sk. No.6 D.4 KÜTAHYA
66
İşletme – Muhasebe
Öğretim Üyesi
Doçent Dr
YALÇIN
Selçuk
67
Muhasebe- Mali Müşavirlik
Muhasebeci ve Mali
TAŞKAYA
Müşavir
Tali
68
Hukuk – Marka, Patent
Avukat
Nur Hayat
BURAN
KÜTAHYA
EV :....................
İŞ :0274 2712085
GSM:05058475576
Meydan Mah. Musalla
Cd. Sennur Sitesi 49/12
Dumlupınar Üniv. Uygulamalı
Bilimler Yüksekokulu Evliya KÜTAHYA
Çelebi Yerleşkesi KÜTAHYA
EV :.......................
İŞ :0274 2652031
GSM:0505 6619147
75. Yıl Mah. Atakent
Nurdan Sitesi C Blok
Kat.7 D.30
Belediye Sok. Belde Apt. K.2
KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV :....................
İŞ :02742168764
GSM:05559711616
Haceloğlu İş Merkezi Kat:5
No: 153 KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV :....................
İŞ :0274 2160014
GSM:0542 5915303
69
Kuyumculuk ve Eşya Tesbiti Öğretim Görevlisi
ARAT
Ayşen
ŞairŞeyhi Dumlupınar
Mah. Üniversiteliler St.
102/6
KÜTAHYA
EV :......................
İŞ :0274 2270450
GSM:0543 623
0007
70
Eşya Tespiti – Marka – Patent
Öğretim Görevlisi
- Orman
ÇİFTÇİ
Seymen
Dumlupınar Mah. Suadiye DPÜ Kütahya Teknik Bilimler
Sk. Ihlamur Sitesi
Meslek Y.O. Mobilya ve
KÜTAHYA
No:23/2
Dekorasyon Programı
EV :----İŞ :.........
GSM:0505 5239900
71
Sosyolog
UZUNCA
Temur
Bahçelievler Mah. Şehit
Şekip Erdem Cd. No: 53
İç Kapı No:2
EV :....................
İŞ :0274 2249838
GSM:05445849014
72
Bankacılık – Hesap Uzmanlığı Öğretim Görevlisi
ÖZKUK
Ömür
Cumhuriyet Mahallesi
DPÜ KSBMYO Germiyan
Öncü Sokak Berkay Sitesi
Kampüsü
A Blok D:7
Sosyolog
Sayfa 7
Kütahya Teknik Bilimler
M.Y.O. Germiyan Kampüsü
KÜTAHYA
Hamidiye Mah. Hoca Ahmet
Yesevi Cd. Sazak Mevki
KÜTAHYA
Huzurevi Yanı
KÜTAHYA
EV :0274 2716401
İŞ :0274 2270450
GSM:0530 6554125
73
Sosyolog
Öğretim Görevlisi
-Yrd.Doç.Dr
ÖZKUK
Gökan
Cumhuriyet Mahallesi
DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi
Öncü Sokak Berkay Sitesi Sosyoloji bölümü
A Blok D:7
Merkez/KÜTAHYA
74
Bankacılık – İşletme – Marka Öğretim Görevlisi
– Patent
-Yrd.Doç.Dr
YAŞAR
Ercan
Akkent Mah. Toki
Konutları 3.Etap C1-5
Blok D.1
D.P.Ü. İ.İ.B.F. İktisat Bölümü
KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV :-------------İŞ :0274 2652031
GSM:0555 6977856
75
Ziraat
Ziraat Mühendisi
METİN
Hafize
Türegün Mah. Fatih Sk.
38 Evler No:8/6
Şaphane Tarım Gıda ve
Hayvancılık İlçe Müdürlüğü
EV :.....................
İŞ :0274 5512408
GSM:05389439042
76
Jeoloji
Öğretim Üyesi -Yrd.
DEMİRBİLEK Mehmet
Doç
Dumlupınar Mah. Suadiye
DPÜ Mühendislik Fakültesi
Sk. Efe Yapı Koop. C
KÜTAHYA
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Blok Kat.3 D.15
EV :.....................
İŞ :0274 2652031
GSM:0505821 8245
77
Kimya
Araştırma Görevlisi DEMİR
Cumhuriyet Mah. 1. Zarif
Dumlupınar Üniv. Eğitim
Sokak No:4 Umut Dokuz
KÜTAHYA
Fakültesi İlköğretim Bölümü
Apt. K.2 D.3
EV :.....................
İŞ :0274 2652031
GSM:0507 6278734
78
Mimarlık – İnşaat
Yüksek Mimar
79
İş Güvenliği
Makine Mühendisi SEZENGÖZ
80
Hukuk
Avukat
ÖZAK
SEZENGÖZ
81
Elektrik – Elektronik ,
Öğretim Üyesi
-Doçent
82
Maden – İş Güvenliği ve İşçi
Sağlığı
Öğretim Üyesi –
Yrd. Doç.
83
Harita ve Kadastro
Kadastro Teknisyeni YANIK
Halil İbrahim
Y.Beyazıt Mah. Özbilen
MUMCUOĞLU Mehmet Nedim Sk. No:26 Güzide Apt.
3/10
KÜTAHYA
KÜTAHYA ŞAPHANE
EV :0274 2716401
İŞ :0274 2652031
GSM:05556370499
KÜTAHYA
EV : 0274 2166468
İŞ :.....................
GSM:0541 4353274
Murat
Toki Akkent Evleri C-1/7 Asmaş 1. OSB. 6. Cd. No: 4
Blok D.27
KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV :0274 2255311
İŞ :0274 2662550
GSM:0530 9698147
Esin
Toki Akkent Evleri C-1/7 Fuatpaşa Cd. Çınar Apt. No:
Blok D.27
11 KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV :..................... .
İŞ :02742249212
GSM:0535 9280053
MUMYAKMAZ Bekir
Akkent Mah. Bursa Cd.
No:17 D.19
DPÜ Mühendislik Fakültesi
KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV : ......................
İŞ :02742652065
GSM:0535 9280053
ÇETİN
Necmettin
Kirazpınar Mah.
Kümeevleri DPÜ M.
Kampüs Lojmanları D.2
N.4
DPÜ Mühendislik Fakültesi
KÜTAHYA
Maden Mühendisliği Bölümü
EV :0274 2281609
İŞ :02742652031
GSM:0533 3981599
Özkan
Yeni Mahalle Akseven
Sok. Komil Yumurtacı
Apt. No:2 Kat:4 D.15
Kütahya Kadastro Müdürlüğü
Emet Birimi Cumhuriyet Mah.
KÜTAHYA TAVŞANLI
3.Eylül Cd. No: 24 EMET
KÜTAHYA
EV :.......................
İŞ :02744613396
GSM:0534 6480520
Sayfa 8
84
Harita ve Kadastro
Kontrol Mühendisi YILDIRIM
Ünal
Kütahya Kadastro Müdürlüğü
Cumhuriyet Mah. 3 Eylül
Emet Birimi Cumhuriyet Mah.
Cd. Tapu Kadastro Loj.
KÜTAHYA EMET
3.Eylül Cd. No: 24 EMET
Kat.3
KÜTAHYA
EV :..................
İŞ :0274 4613396
GSM:05056316013
Ali
Fuatpaşa Mah. Menderes
Cd. Damla Apt. A Blok
Kat.6 D.17
KÜTAHYA
EV :0274 2245540
İŞ :..................
GSM: 0533 666
2625
85
Hukuk (Tüketici, Kooperatif,
Kimya Mühendisi
Ticaret)
86
Elektrik – İşçi Sağlığı ve
Güvenliği
Elektrik Mühendisi KARTAL
Tahir Hasan
Çevre ve Şehircilik İl
Gaybiefendi Mah. Atatürk
Müdürlüğü
bulvarı No:93/2
Merkez/KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV :......................
İŞ :....................
GSM:0506 500 6632
87
Sosyal Hizmet
Öğretim Üyesi -Yrd.
KILINÇ
Doç
Emin
Dumlupınar Üniversitesi
Dumlupınar mah. İrfaniye
Eğitim Fakültesi İlköğretim
Sokak No:9 D.6
Bölümü
KÜTAHYA
EV :.....................
İŞ :02742652031
GSM:5433707435
88
Mimarlık – İmar
Mimar
İÇA
Aslı Ayten
Menderes Cd. Pirler Mah. Kütahya Belediyesi Yapı
Aldede Sk. Akkurt Apt. Kontrol Müdürlüğü Belediye KÜTAHYA
8/5
Kültür Sarayı
EV :.....................
İŞ :0274 2236035
GSM:0555 7068432
89
İş Güvenliği
Maden Mühendisi
KIHTIR
Bekir
Bahçekonak Apt. A Blok Garp Linyitleri İşletmesi
Bölüm 9 Daire 10
Müessesesi Tunçbilek
Süleyman Efendi Cd.
TAVŞANLI
KÜTAHYA
EV :.....................
İŞ :.................
GSM:05359536244
90
Makine
Öğretim Üyesi –
Doç
ŞENEL
Mehmet
Akkent Mah. Şehit Polis
melih Çimen Cd. C1-1
Blok D.30
DPÜ mühendislik Fakültesi
KÜTAHYA
Makine Mühendisliği Bölümü
EV :0274 2255302
İŞ :02742652031
GSM:0531 7931737
91
Muhasebe - Mali Müşavirlik
Serbest Muhasebeci
ÇETİN
Mali Müşavir
İsmail
Alipaşa Mah. Atatürk Blv.
Cumhuriyet Mah.
Alikalfa İşhanı No:4/12
Haymeana Cd. No: 22/28
KÜTAHYA
92
Veteriner
Veteriner Hekim
KUTLU
Zeynep
93
Trafik
Polis Memuru
ERTÜRK
Kudret
Dumlupınar Blv. Kayhan
Trafik ekipler Amirliği
Sok. 8/B/3
KÜTAHYA
EV :......................
İŞ 0530 6005420
GSM:0505 222 6908
94
Veteriner
Veteriner Hekim
ÖZKARA
Hakan
Durak Mah.İstasyon Cd.
No:36 Dostlar Apt. K.5
D.18
KÜTAHYA TAVŞANLI
EV :.......................
İŞ 0274 614 7525
GSM:0533 6672174
ÖZAĞAÇ
Sayfa 9
KÜTAHYA
EV :02742249183
İŞ :0274 2263451
GSM:0537 9302992
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık
KÜTAHYA
Müdürlüğü
EV :......................
İŞ :0274 2311681
GSM:0553 3171231
Durak Mah.Ömür Sk. No:21
Tavşanlı
Emre
100.Yıl Mah. Göçmen
Haceloğlu İşhanı Kat: 2
Sokak B Blok No:20 D.5 No:107 KÜTAHYA
KÜTAHYA
EV :.......................
İŞ 0274 2120044
GSM:0506 6779398
Makine Mühendisi ÇANAK
Mehmet
Cumhuriyet Mah. Kır
Sokak Çinikent Sitesi
3.Blok Kat:3 D.6
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü
KÜTAHYA
EV :0274 6660034.
İŞ 0274 2236075
GSM:0506 5063006
Makine
Öğretim Üyesi –
Doçent
AYDIN
Mustafa
Kirazpınar Mah, DPÜ
Karşısı Yeşilhisar Koop.
A1-2 Blok No: 5
Dumlupınar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makine KÜTAHYA
Mühendisliği bölümü
EV :......................
İŞ :0274 2652031
GSM:05358286611
98
İşletme -Hesap Uzmanlığı -
Öğretim Üyesi
-Doçent
TAŞKIN
Ercan
Cumhuriyet Mah. Zigana
DPÜ İ.İ.B.F Bölümü Binası
Evleri E Blok D.8
KÜTAHYA
EV :0274 2713304
İŞ :0274 2652032
GSM:0532 6663434
99
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ,
İşletme
Öğretim Üyesi
-Yrd.Doç.
Dumlupınar Mah.
Dumlupınar Üniversitesi DPÜ İİBF İşletme Bölümü
Villaları 4. Sokak F Blok Merkez/KÜTAHYA
22 108/7
KÜTAHYA
EV :02742712306
İŞ :0274 2652193
GSM:0532 2528485
100
Mali Müşavirlik, Hesap
Uzmanlığı, İşletme,
Öğretim GörevlisiDEMİRELLİ
Yrd.Doç.
Cemalettin
75. Yıl Mahallesi Ressam
DPÜ Uygulamalı Bilimler
Hüseyin Yüce Caddesi
Yüksekokulu
Kristal Kent Apt. B Blok
Merkez/KÜTAHYA
No:12
KÜTAHYA
EV :----İŞ :................
GSM:0537 0261068
101
Bilgisayar, Bilişim
Teknolojileri- Bilgi ve İletişim Polis Memuru
Teknolojileri
Osman
Yunusemre Mah. Gözalan
Kütahya Emniyet Müdürlüğü
Sk. EGEM St. A Blok
KÜTAHYA
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
D.4
EV :----İŞ :0274 2248141
GSM:0507 7424903
Alipaşa Mah. No:2 D.4
DSİ 34. Şube Müdürlüğü DSİ 34. Şube Müdürlüğü
Lojmanları
KÜTAHYA
EV : 0274 2235521
İŞ :0274 2235521
GSM:0542 830
6927
95
Mimarlık – İnşaat – Çevre ve
Mimar
Şehircilik –İmar- Mülk
96
Makine
97
SULAOĞLU
ERGUN ÖZLER Nezire Derya
BALABAN
102
İnşaat
İnşaat Mühendisi
KABASAKAL Ali
103
Makine
Makine Mühendisi TAŞKIN
Ali
Dumlupınar mah. Narince
Sk. No:24 Anayurt Apt. Kütahya Belediyesi
D.2
KÜTAHYA
EV :......................
İŞ :.....................
GSM:0543 2226601
104
Orman
Orman Yüksek
Mühendisi
ÖZSOYLU
Serdar
Kıbrıs Caddesi Asalı
Sokak Megakent Sitesi B ...
Blok Kat:4 Daire 15
KÜTAHYA
EV :0274 2235453
İŞ :-----GSM:0543 5352404
105
Mimarlık
Yüksek Mimar
BAL YILDIZ
Serda
Menderes Cd. Ece Can
Apt. Kat: 7 D.12
KÜTAHYA
EV : 0274 2240208
İŞ 0274 2246050
GSM:0554 5653332
Sayfa 10
Cumhuriyet Cad. Haceloğlu
İşhanı Kat: 3 No: 129
106
Elektrik
4/C Sözleşmeli
Personel
DÖNMEZ
İsmail
Kayaarası Ky. Tavşanlı
Tavşanlı Adliyesi
KÜTAHYA/ TAVŞANLI
EV 0274 6483202
İŞ :0274 6151370
GSM:0533 5277514
107
Elektrik
4/C Sözleşmeli
Personel
KEYGELDİ
Murat
İstasyon Mahallesi Seyhan
Tavşanlı Adliyesi
Sk. No: 17
KÜTAHYA TAVŞANLI
EV :.....................
İŞ :0274 6151370
GSM:0539 2184180
108
Emlak-Eşya Tespiti- İşletmeAraştırma Görevlisi SÖYLEMEZ
Muhasebe-Mali Müşavirlik
Cevat
Cumhuriyet
Mh.Haymeana
Cd.Esenkent Sit.No:10
D/17
DPÜ İ.İ.B.F. İşletme Bölümü KÜTAHYA
Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak düzenlenmiştir.24.11.2014
Başkan
Üye
Üye
Muhammed YAVUZ
Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı
Atilla ASLAN
Cumhuriyet Başsavcısı
Ersagun Yavuz ERYILDIZ
Hakim
Sayfa 11
EV : .....................
İŞ: ................
GSM:0505 7028008
Download

Başvurusu Kabul Edilenlere ait Liste