TABLO 1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI
Kurum Kodu :10.85
Adı :
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yılı : 2015
Ay : 11
Ekonomik
Kodlar
BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ
800
Cari Yıl (N)
5.399.156,09
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI
800
01
800
800
01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
2.950.525,78
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
1.270.467,07
800
800
01
05
Damga Vergisi
01
06
Harçlar
800
03
800
03
800
800
03
800
800
05
01
Faiz Gelirleri
05
03
Para Cezaları
800
810
05
09
Diğer Çeşitli Gelirler
810
01
810
810
01
01
Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
01
03
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
810
810
01
05
Damga Vergisi
810
810
03
810
05
Vergi Gelirleri
5.002.520,78
781.417,93
110,00
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
143.009,03
01
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
98.091,04
06
Kira Gelirleri
44.917,99
Diğer Gelirler
253.626,28
05
1.164,49
168.477,03
83.984,76
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
Vergi Gelirlerinden Ret ve İadeler
03
01
05
03
1.274.459,68
1.272.574,33
1.272.419,00
105,50
49,83
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
975,00
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
975,00
Diğer Gelirlerden Ret ve İadeler
910,35
Para Cezaları
910,35
NET BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI :
28/12/2015 10:38
4.124.696,41
Sayfa 1 / 1
Download

tablo 1.5 bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması 800 810 bütçe