T.C.
BODRUM KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ACELE VE SÜRELİDİR
30.12.2015
Sayı : 48422361-903-E.13489799
Konu : Öğretmen İhtiyacı
...................................... MÜDÜRLÜĞÜNE
BODRUM
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren mesleki ve teknik
ortaöğretim okul ve kurumlarında 53 meslek alanına ait 205 dalda eğitim-öğretim faaliyetleri
yürütülmektedir.
Söz konusu alan ve dallarda verilen eğitimlerin öğretim programlarında belirlenen
amaç ve hedeflere uygun şekilde gerçekleştirilmesi, mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarımızda meslek standartlarına uygun eğitim verilerek sektörün ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi için iliniz dahilinde atölye ve
laboratuvar öğretmen normu olduğu halde hiç kadrolu öğretmeni bulunmayan okul ve
alanların bilinmesine ihtiyaç duyulduğu ile ilgili Muğla Valiliği İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün 28/12/2015 tarih ve 13371638 sayılı yazısı yazımız Ek'inde gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve söz konusu okul ve alanların, aşağıda örneği verilen çizelgeye uygun
olarak excel formatında işlenerek 05.01.2016 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
Gereğini bilgilerinize rica ederim.
İsmail ZEHİR
İlçe Milli Eğitim Müdür V.
Ek: Yazı (1 Sayfa)
Dağıtım: Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına
Sıra No
İl
İlçe
Okulun
Adı/Kurum
Kodu
Alan Adı
Öğretmen
Normu
Açıklamalar
Bodrum Hükümet Konağı Kat:2 48400 BODRUM / MUĞLA
Bilgi için irtibat: Memur Eren İLGÜN
Telefon : (0 252) 316 1034 (124) Faks : (0 252) 313 6063
e-posta: [email protected] Elektronik Ağ: http://bodrum.meb.gov.tr/
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 1c28-5676-3770-b800-031e kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
ACELE VE SÜRELİDİR
28.12.2015
Sayı : 52904113-903-E.13371638
Konu : Öğretmen İhtiyacı
......................... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren mesleki ve teknik ortaöğretim okul
ve kurumlarında 53 meslek alanına ait 205 dalda eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.
Söz konusu alan ve dallarda verilen eğitimlerin öğretim programlarında belirlenen
amaç ve hedeflere uygun şekilde gerçekleştirilmesi, mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarımızda meslek standartlarına uygun eğitim verilerek sektörün ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi için iliniz dahilinde atölye ve
laboratuvar öğretmen normu olduğu halde hiç kadrolu öğretmeni bulunmayan okul ve
alanların bilinmesine ihtiyaç duyulduğu ile ilgili Bakanlığımız Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğünün 25.12.2015 tarihli ve 13339989 sayılı yazısı, yazımız ekinde
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve söz konusu okul ve alanların, aşağıda örneği verilen çizelgeye uygun
olarak excel formatında işlenerek 06.01.2016 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
Kadir YILMAZ
Müdür a.
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Ek: Yazı Örneği (1 Sayfa)
Dağıtım:
12 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(Kavaklıdere Hariç)
Sıra No
İl
İlçe
Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümü
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Okulun
Adı/Kurum
Kodu
Alan Adı
Öğretmen
Normu
Açıklamalar
Ayrıntılı bilgi için: Numan YILMAZ/ Memur
Tel: (0 252) 280 48 36
Faks: (0 252) 280 48 67-68
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden a76e-5fab-3c4b-a454-3a12 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
ACELE VE SÜRELİDİR
25.12.2015
Sayı : 62045208-903-E.13339989
Konu : Öğretmen İhtiyacı
DAĞITIM YERLERİNE
Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren mesleki ve teknik
ortaöğretim okul ve kurumlarında 53 meslek alanına ait 205 dalda eğitim-öğretim faaliyetleri
yürütülmektedir.
Söz konusu alan ve dallarda verilen eğitimlerin öğretim programlarında belirlenen
amaç ve hedeflere uygun şekilde gerçekleştirilmesi, mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarımızda meslek standartlarına uygun eğitim verilerek sektörün ihtiyaç ve beklentileri
doğrultusunda nitelikli insan gücünün yetiştirilebilmesi için iliniz dahilinde atölye ve
laboratuvar öğretmen normu olduğu halde hiç kadrolu öğretmeni bulunmayan okul ve
alanların bilinmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Bilgilerinizi ve söz konusu okul ve alanların, aşağıda örneği verilen çizelgeye uygun
olarak excel formatında işlenerek 08.01.2016 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
Ercan TÜRK
Bakan a.
Genel Müdür V.
Dağıtım:
B Planı
Sıra No
İl
İlçe
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Okulun
Adı/Kurum
Kodu
Alan Adı
Öğretmen
Normu
Açıklamalar
Ayrıntılı bilgi için: Şb.Mdr. Y.ABLAK-A.İYİGÜN
Tel: (0 312) 413 14 09
Faks: (0 312) 413 13 90
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden f2e8-befc-3d46-917f-3c99 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Öğretmen İhtiyacı (Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Dikkatine)