Download

(Tesisat Sınıf Listesi (II.Öğretim).xls)