KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Dr. Hatice KARA
Ünvan
Yüksek Kimyager
Telefon
0 414 313 28 83(dahili:238)
E-mail
[email protected]
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Akademik Birim/ Mezuniyet
Yılı
Dicle Üniversitesi
Kimya/2015
Yüksek Lisans
Üniversite Adı
Harran Üniversitesi
Akademik Birim/ Mezuniyet
Yılı
Kimya/2007
Lisans
Üniversite Adı
Harran Üniversitesi
Akademik Birim/ Mezuniyet
Yılı
Kimya/2004
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
ÜDS
61.125
TOEFL
IELTS
-
YAYINLARI
MAKALELER & BİLDİRİLER
1. Esref Tas, Mustafa Durgun, Hatice Kara, Ahmet Kilic, and İsmail Yilmaz '' Synthesis,
Spectral Characterization and Electrochemical Investigations of Mononuclear Cu (II), Ni
(II) and Co (II) Metal Complexes Containing Different New vic-Dioxime Groups''
Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry,
Volume :39, Issues: 7, 12 August 2009, Pages: :379–387.
2. Saraçoğlu, Mehtap; Sürücü, Abdülkadir; Koşar, İslim; Taş, Meral; Aydoğdu, Murat; Kara,
Hatice, Şanlıurfa İli Halfeti ilçesi topraklarının bazı özellikleri ve bitki besin elementi
kapsamlarının belirlenmesi, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 2014.
3. Yetim, S., Kara H. Şanlıurfa Topraklarının Bitkiye Yarayışlı Bor Kapsamlarının
Belirlenmesi. Hasad Dergisi Issn-1302- 1702, Kasım 2010 Sayı 306 Sayfa:104-108
4. Quantitative Determination of Policyclic Aromatic Hydrocarbons in Drinking and
Potable Water Resources of Diyarbakir Region, The International Conference On Cıvıl
And Environmental Engineering. 21 -23 May 2015, Nevsehir, Turkey, 2015
5. Diyarbakir Petrol Sahaları Çevresindeki İçme ve Kullanma Sularında Bazı Polisiklik
Aromatik Hidrokarbonların Belirlenmesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çevre Sorunları
Sempozyumu ve Çalıştayı, 2015
6. Removal of Lead and Cadmium From Drinking and Using Waters with
Electrocoagulation Using Iron Electrode, International Environmental Sciences
Symposium of Van (IESSV), 04-07 June, 2014 Turkey International Environmental
Sciences Symposium of Van (IESSV), 04-07 June, 2014 Turkey, 2014
7. Removal Lead of Drinking and Using Water Nearby Oil Fields by Electrocoagulation in
Diyarbakir, 2nd International Conference on Environmental Science and Technology,
Side, Turkey, 2014
8. Removal of Cadmium Using Electrocoagulation Process in Drinking and Using Water
Nearby Oil Fields in Diyarbakir, 2nd International Conference on Environmental Science
and Technology, Side, Turkey, 2014
9. Şanlıurfa ili Halfeti ilçesi topraklarının bazı özellikleri ve bitki besin elementi
kapsamlarının belirlenmesi, III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 2013
10. Heavy Metal Contents of Bozova District Soils of Şanliurfa Province., 1st Central Asia
Congress on Modern Agricultural Techniques and Plant Nutrition, 2013
11. Tarımda Bitki Gelişimini Teşvik Edici Bakteri Uygulamalarının Verim Parametreleri
Üzerine Etkisi, Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 2013
12. Metal Content Determination of Water Sources Around Oil Production Areas in
Diyarbakir, 44th World Chemistry Congress/11-16 August, 2013, 2013
13. Şanlıurfa ili Hilvan ilçesi sulu tarım alanlarının bitki besin elementi kapsamlarının
belirlenmesi, I. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, 2010
14. Azot Transformasyonunu Sağlayan Bakterilerin Organik Tarımdaki Rolleri, 1. GAP
Organik Tarım Kongresi, 2009
15. Organik ve Kimyasal Gübrelerin Toprak ve Çevre Kirliliği Üzerine Etkileri, 1. GAP Organik
Tarım Kongresi, 2009
16. Mardin ili Yeraltı suyu Kalitesi ve sulamada kullanılabilirliği üzerine bir çalışma, 1. Ulusal
Kuraklık ve Çölleşme Sempozyumu, 2009
YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER
Proje Adı
Kurum
Kireçli Topraklarda Taban
Suyu Altında Kalma Süresinin
Fosfor Fraksiyonları Ve
Tübitak
Fosfor Yarayışlılığı Üzerine
Etkisi
Bütçe
59973.5
Tarih
Görev
Proje Türü
01.02.2015Araştırmacı/Uzman Ulusal
01.02.2017
Diyarbakır İlindeki Petrol
Sondaj Atık Sularının Çevre
Sularına Etkisi,
Elektrokoagülasyon Yöntemi
Kullanılarak Arıtılabilirliğinin
Araştırılması
Dicle
Üniversitesi
Türkiye Topraklarının Bitki
Besin Maddesi ve Potansiyel
Toksik Element
Kapsamlarının Belirlenmesi,
Veri tabanının oluşturulması
ve Haritalandırılması
GAP Toprak - Su
Kaynakları ve
Tarımsal
144824
Araştırma
Enstitüsü
Müdürlüğü
01.01.2013Araştırmacı/Uzman Ulusal
01.01.2016
Selenyum Uygulamalarının
Mısır Bitkisinin Verim, Verim
unsurları ve yem kalitesi
üzerine etkileri
GAP Toprak - Su
Kaynakları ve
Tarımsal
97172
Araştırma
Enstitüsü
Müdürlüğü
01.01.2013Araştırmacı/Uzman Ulusal
01.01.2016
Biyokatıların (Biochar)
Organik Toprak İyileştiricisi
Olarak Mısır Bitkisi Gelişimi
Ve Sera Gazlarının (Co2, N2o
Ve Ch4) Emisyonları Üzerine
Olan Etkilerinin Belirlenmesi
Tübitak
01.10.2012Danışman
01.03.2016
Şanlıurfa Koşullarında
Yetiştirilen Zeytinde (Olea
europaea L.) Çinko ve Bor
Uygulamalarının Verim ve
Kalite Üzerine Etkileri
GAP Toprak - Su
Kaynakları ve
Tarımsal
34400
Araştırma
Enstitüsü
Müdürlüğü
05.04.2011Kurumsal
Araştırmacı/Uzman
05.04.2015
(BAP v.b.)
Harran Ovası İkinci Ürün
Koşullarında Yetiştirilen Mısır
Bitkisinin Değişik Büyüme
Dönemlerinde, Farklı Hasat
Zamanlarının ve Sıra Üzeri
Bitki Sıklıklarının Verim ve
Bazı Tarımsal Karakterlere
Etkisi
GAP Toprak - Su
Kaynakları ve
Tarımsal
80000
Araştırma
Enstitüsü
Müdürlüğü
01.05.2010Araştırmacı/Uzman Ulusal
30.12.2015
10000
290099
01.05.2013Araştırmacı/Uzman Ulusal
05.03.2014
Uluslararası
Gap Bölgesi Harran Ovasi
Drenaj Kanallarinda Taşinan
Suyun Sediment Miktari,
Potansiyel Toksik Element
Kapsamlari Ve Bazi Kalite
Parametrelerinin
Belirlenmesi
Tübitak
24750
01.10.2009Araştırmacı/Uzman Ulusal
01.03.2011
TEZLER
•
Diyarbakır İli Petrol Üretim Sahalarının Çevre Sularına Olası Etkisi ve Elektrokoagülasyon
Yöntemi Kullanılarak Arıtılabilirliğinin Araştırılması (Doktora Tezi)
•
Yeni Vic-Dioksim Ligandlar ve Onların Geçiş Metal
Karakterizasyonu ve Redoks Özellikleri (Yüksek Lisans Tezi)
Komplekslerinin
BAŞARI VE ÖDÜLLER
2003 -2004 Harran Üniversitesi Üniversite Birinciliği
2003 -2004 Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakülte Birinciliği
2003 -2004 Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Birinciliği
2005 TÜBİTAK BİDEB Yurtiçi Yüksek Lisans Bursu
2006 KPSS Kimya Bölümü Türkiye 8. si (93.044)
Sentezi,
Download

KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Hatice KARA Ünvan Yüksek