DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
29.12.2015
SİRKÜLER NO: 2015 / 66
KONU: E-Tebligat Süresinin 1 Nisan 2016 Tarihine Uzatılması Hk.
27.08.2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete’de yaymlanan 456 seri no’lu Vergi Usul
Kanunu Genel Tebliği ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine vergi dairelerince düzenlenen ve
muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı
aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi için 01.01.2016 tarihine kadar e-tebligat için başvuru ve
şifre alınma süresi tanınmıştı.
29.12.2015 tarih ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 467 seri no’lu Vergi Usul Genel
Tebliği ile bu süre 01.04.2016 olarak değiştirilmiştir.
Elektronik tebligat uygulamasına 01.04.2016 tarihinde başlanılacaktır. Ancak bu tarihten
önce bildirimde bulunanlara elektronik tebligat yapılabilir.
Açıklanan konu ile ilgili ek bilgi gerektiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz.
Saygılarımızla,
DİPNOT YMM LTD. ŞTİ.
1
Konak Mah. İzmir Yolu Cad. Işık Apt. No: 97/6 Nilüfer/BURSA Tel: (0224) 451 60 55 Fax: (0224) 451 46 88 [email protected]
Download

sırk 2015-66 e-tebliğde süre uzatımı hk.