Osmanağa Mah. Serasker Cad. Bizim
Apt. No: 122 K: 4 Bahariye
Kadıköy İstanbul Türkiye
Telefon
Faks
Mobil
90 (216) 330 05 41
90 (216) 330 06 41
90 533 763 57 52
DÜNYA SİRKÜLER
2013–22
2013/ŞUBAT DÖNEMİNE İLİŞKİN BA VE BS BİLDİRİM FORMLARININ VE GELİR
VERGİSİ MÜKELLEFLERİ TARAFINDAN VERİLMESİ GEREKEN 2012 YILINA
İLİŞKİN KESİN MİZAN BİLDİRİMİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILMIŞTIR.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayınlanan 29 Mart 2013 tarih ve VUK-62/2013-07 sayılı
sirküler ile 2013 Şubat dönemine ait Ba ve Bs formlarının verilmesi süresi 03 Nisan 2013
Çarşamba saat 23:59’a kadar uzatılmıştır. Ayrıca, gelir vergisi mükellefleri tarafından
verilmesi gereken 2012 yılı kesin mizan bildiriminin verilme süresi 15 Nisan 2013 Pazartesi
saat 23:59’a kadar uzatılmıştır.
Yer verilen konuda bilgi istenildiğinde lütfen bizimle temasa geçiniz. Başarılar, hayırlı
ve bol kazançlı işler dileriz. 01.04.2013
Saygılarımızla,
Dünya YMM Ltd Şti.
1
Download

dünya sirküler 2013–22 2013/şubat dönemine ilişkin ba ve bs