2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BELENCUMAFAKILI ORTAOKULU
6-A SINIFI TÜRKÇE DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI
Adı-Soyadı:
Numarası:
DAVET
“Dörtnala gelip Uzak Asya'dan
Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket, bizim.
Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benziyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.
Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu,
bu dâvet bizim....
Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür
ve bir orman gibi kardeşçesine,
bu hasret bizim...”
(Nazım Hikmet RAN)
(İLK 3 SORUYU ŞİİRE GÖRE CEVAPLANDIRIN.)
1. Şair memleketi neye benzetmiştir? (5 P)
2. Şair insanları neye davet etmiştir? (5 P)
3. Şairin hasreti nedir? (5 P)
4. Aşağıdaki tabloda bulunan ekleri kelimelere kazandırdığı anlamları düşünerek örnekteki gibi belirtiniz. (15 P)
Kelime
Kelimenin Kökü
Aldığı Ek
Yapım Eki
Sevgi
Karneler
Soru
Atkı
Okuyor
Türk’üz
Sev-
-gi
X
Çekim Eki
5. Aşağıdaki sözcüklerde meydana gelen ses olaylarını tespit edip uygun başlığın altına (X) işareti koyarak
belirtiniz. (20 P)
Sözcük
Ünsüz Benzeşmesi
Ünsüz Yumuşaması
Ünlü Düşmesi
Ünlü Daralması
Köpüğün
Dinliyor
Sıcaktan
Oğlu
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen eklerle ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (10 P)
A) THY’den yarın için uçak bileti adım.
B) THK’ye bağışlanan kurbanlar sahiplerine ulaştırıldı.
C) Prof.den yeni bir açıklama geldi.
D) Dr.den satılık araba ilanını gördüm.
7. Aşağıdaki cümlede parantez içine hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? ( 10 P)
Toplum( ) geleneği oluşturup biriktirmiş( ) gelenek de toplumu belli bir ölçüde yönlendirmiştir( ) Bu ( ) toplumların
ortak özelliği değil midir( )
8. Aşağıdaki cümleleri inceleyin. Zamir olan sözcükleri bulup yazın. (20 P)
CÜMLELER
Çantanı okula gelirken kendin taşımalısın.
Dün nereye gittiler
Annem bize çay yaptı.
Üşüyünce buraya girmiş.
Ablamın kına gecesinde herkes eğlendi.
ZAMİRLER
Başarılı insan amaçlarına belirli bir zaman dilimi içinde ulaşmış kişidir. Başarı değişken bir kavram olduğu için,
onun genel geçer bir tanımını yapmak mümkün değildir. Ancak başarı genel bir çerçeve içinde “uyumlu ve doyumlu”
yaşamak olarak tanımlanabilir. Başarılı olmak için çok çalışmak değil, etkili çalışmak gereklidir. Etkili çalışmak ise;
zamanı , belirlenmiş amaçlar ve saptanmış öncelikler doğrultusunda programlı olarak kullanmaktır.
9. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? (10 P)
A) Etkili çalışma nedir?
B) Başarılı insanların özellikleri nelerdir?
C) Başarılı olmak için ne zaman çalışmalı?
D) Başarı tanımlanabilir mi?
Süleyman OĞUZ
Türkçe Öğretmeni
Download

2015–2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BELENCUMAFAKILI