GNSS Ölçülerinin Değerlendirilmesi
UYGULAM 2: RINEX YÖRÜNGE FORMATI ve UYDU KOORDĐNAT HESABI
GPS uydularının yörünge bilgilerin RINEX formatı ve birimleri. Buradaki [sn] birimler GPS zamanındadır. GPS
zamanı GPS sistem zaman ölçeğinde GPS Haftası + Saniyesi (Max=604800sn) şeklinde verilir.
Yayın Yörünge Veri Formatı:
PRN Yil Ay Gn ST DK SN
AOE [sn]
Cuc [rad]
t0
[sn]
i0
[rad]
∆i [rad/sn]
Acrc []
tc
[sn]
a0
[sn]
Crs [m]
e
[]
Cic [rad]
Crc [m]
PL2 [m]
Helt []
a1
∆n
Cus
l0
w0
WGPS
GpDy
Cic , Cis
a2
M0
a1/2
Cis
∆l
iPL2
EOT
[]
[rad/s]
[rad]
[rad]
[rad]
[]
[sn]
[1/sn]
[rad]
[m1/2]
[rad]
[rad/sn]
[m]
[sn]
Crc , Crs
Cuc , Cus
t0
ZWGS84
≈ M0
∆n
Perige
fk
a,e
C
ω0
∆l
wE
i0
XWGS84
YWGS84
∆i
Ekvator
l0
ÖRNEK: G03 numaralı uydunun 2009 04 25 07 30 00.00 zamanındaki uydu koordinatlarını hesaplayınız.
03 09 4 25 6 0 0.0 .384223181754D-03 .522959453519D-11 .000000000000D+00
.900000000000D+01 -.433750000000D+02 .581559938591D-08 .190797926197D+01
-.242888927460D-05 .117997978814D-01 .655464828014D-05 .515374227905D+04
.540000000000D+06 -.262632966042D-06 -.931836266058D+00 -.195577740669D-06
.926027391409D+00 .238437500000D+03 .897673072235D+00 -.859678666210D-08
-.606096674931D-09 .000000000000D+00 .152800000000D+04 .000000000000D+00
.200000000000D+01 .000000000000D+00 -.419095158577D-08 .900000000000D+01
.539999000000D+06
Yrd.Doç. Dr. Orhan KURT (1/2)
GNSS Ölçülerinin Değerlendirilmesi
ÇÖZÜM:
GM= 3.98600500000e+14
wE= 7.2921151467e-05
2009 04 25 07 30 00.00
WGPS=1528
Wsecond=545400.0
t = 545400.0
t0 = 540000.0
tk = t – t0 = 5400.0 sn
Mk = M0 +
{ GM a
3
+ ∆n
}t
= 2.69559050085380 rad
k
Ek( i +1 ) − Ek( i ) ≤ 1e − 14
Ek( 0 ) = M k
Ek = M k + e sin Ek
= 2.70062680934917 rad
 1 − e 2 sin E 
k
f k = arctg 

cos
E
−
e


k
= 2.70563655214907 rad
uk = w0 + f k + Cuc cos{ 2( w0 + f k )} + Cus sin{ 2( w0 + f k )}
= 3.60331338805248 rad
rk = a( 1 − e cos Ek ) + Crc cos{ 2( w0 + f k )} + Crs sin{ 2( w0 + f k )} =
26844.602472 km
ik = i0 + ∆i tk + Cic cos{ 2( w0 + f k )} + Cis sin{ 2( w0 + f k )}
=
0.92602380408915 rad
l k = l 0 + ( ∆l − wE ) t k − wE t0
= -3.00396685573025 rad
X k = rk ( cos l k cos uk − sin l k sin u k cos ik )
Yk = rk ( sin l k cos u k + cos l k sin uk cos ik )
Z k = rk sin u k sin ik
rk
=
=
=
=
δ = a0 + a1 ( t − tc ) + a2 ( t − t c )2
=
BRODCAST
22820.308336
10416.802264
-9558.056283
26844.602472
km
km
km
km
PG03(igs.sp3)
22820.310146
10416.802068
-9558.055088
26844.603509
384.251427 µs
384.239196
Pre-Brod
1.810 m
-0.196 m
1.195 m
1.037 m
0.012231 µs
Yrd.Doç. Dr. Orhan KURT (2/2)
Download

null